ស្អប់គេគឺបាប 44939

You are not connected. Please login or register

 » ♥ ~ General ~ ♥ » General Discussion » ស្អប់គេគឺបាប

ស្អប់គេគឺបាប

Go down  Message [Page 1 of 1]

1ស្អប់គេគឺបាប Empty ស្អប់គេគឺបាប on 18th August 2016, 4:48 am

PheaKdeySnaeh

PheaKdeySnaeh
Webmaster
Webmaster
ខ្ញុំនៅចាំសំដីអ្នកម្ដាយខ្ញុំនិយាយប្រាប់កាលពីពេលខ្ញុំធំដឹងក្ដី
គាត់ថាកុំអោយស្អប់គេគឺបាប។ ហើយរហូតមកខ្ញុំតែងតែស្រលាញ់ចូលចិត្តរាប់អានគេគ្រប់គ្នា។
ប៉ុន្តែមនុស្សយើងមានបេះដូង ហើយយើងក៏មិនមែនជាព្រះដែរ គ្រប់យ៉ាងគឺមានកំរិតវា។
បើយើងមិនបានធ្វើអីគេផង គេមកជេរដៀងប្រម៉ាតមើលងាយយើង
ធ្វើម្ដេចយើងមិនអាចនឹងមិនស្អប់មនុស្សរបៀបហ្នឹងបានទៅ?
ខ្ញុំគិតថាមនុស្សអញ្ចឹងយើងស្អប់គេគឺមិនបាបឡើយព្រោះគេជាមនុស្សដែលមិនល្អ​។
អ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ដូចខ្ញុំទេ? ឆ្លើយដោយចិត្តស្មោះណា non


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
ស្អប់គេគឺបាប 608289q08o3aylgm
View user profile http://www.srolanhkhmer.com/

2ស្អប់គេគឺបាប Empty Re: ស្អប់គេគឺបាប on 18th August 2016, 5:01 am

Nop sotheara

Nop sotheara
New Active
New Active
ចាសចំពោះមនុស្សរបៀបនឹងខ្ញុំគិតថាយើងមិនបាបទេ

View user profile

3ស្អប់គេគឺបាប Empty Re: ស្អប់គេគឺបាប on 18th August 2016, 5:20 am

PheaKdeySnaeh

PheaKdeySnaeh
Webmaster
Webmaster
ហេសហេស តែបើទោះជាបាបក៏បងអាចទទួលយកបានដែរ
បងស្អប់គឺមានមូលហេតុ


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
ស្អប់គេគឺបាប 608289q08o3aylgm
View user profile http://www.srolanhkhmer.com/

4ស្អប់គេគឺបាប Empty Re: ស្អប់គេគឺបាប on 18th August 2016, 5:20 am

Srey Roth Keo

Srey Roth Keo
New Active
New Active
មនុស្សដែលជេរយើើងប្រម៉ាតមើលងាយយើើងមនុស្សរបៀបហ្នឹងទោះជាយើងស្អប់ក៏មិនបាបដែរបង Wink
ព្រោះយើងមិនបានជេរឬមើលងាយទៅគេវិញយើើងគ្រាន់តែស្អប់មិនចង់ឃើញមុខមិននិយាយជាមួយ។

View user profile

5ស្អប់គេគឺបាប Empty Re: ស្អប់គេគឺបាប on 18th August 2016, 5:29 am

PheaKdeySnaeh

PheaKdeySnaeh
Webmaster
Webmaster
ច៎ាហ្នឹងហើយប្អូនស្រី
បងមិនតបព្រោះមិនចង់ជ្រលក់មាត់ចូល
ដូចគេថាបើយើងតបនិងមនុស្សឆ្កួតមានតែយើងឆ្កួតដែរ។
ចាញ់ជាព្រះឈ្នះជាមា ធ្វើចិត្តស្ងប់ៗគឺយើងឈ្នះគ្រប់យ៉ាង
@Srey Roth Keo wrote:មនុស្សដែលជេរយើើងប្រម៉ាតមើលងាយយើើងមនុស្សរបៀបហ្នឹងទោះជាយើងស្អប់ក៏មិនបាបដែរបង Wink
ព្រោះយើងមិនបានជេរឬមើលងាយទៅគេវិញយើើងគ្រាន់តែស្អប់មិនចង់ឃើញមុខមិននិយាយជាមួយ។


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
ស្អប់គេគឺបាប 608289q08o3aylgm
View user profile http://www.srolanhkhmer.com/

6ស្អប់គេគឺបាប Empty Re: ស្អប់គេគឺបាប on 19th August 2016, 4:41 pm

sweety008

avatar
Junior Member
Junior Member
បាបមិនបាប ខ្ញុំមិនដឹងទេ តែបើមិនចេះខឹង មិនចេះស្អប់មិនមែនមនុស្សទេ ក្លាយជាព្រះហើយណាបង។

View user profile

7ស្អប់គេគឺបាប Empty Re: ស្អប់គេគឺបាប on 20th August 2016, 3:46 am

NySai

avatar
Administrator
Administrator
@PheaKdeySnaeh wrote:ខ្ញុំនៅចាំសំដីអ្នកម្ដាយខ្ញុំនិយាយប្រាប់កាលពីពេលខ្ញុំធំដឹងក្ដី
គាត់ថាកុំអោយស្អប់គេគឺបាប។ ហើយរហូតមកខ្ញុំតែងតែស្រលាញ់ចូលចិត្តរាប់អានគេគ្រប់គ្នា។
ប៉ុន្តែមនុស្សយើងមានបេះដូង ហើយយើងក៏មិនមែនជាព្រះដែរ គ្រប់យ៉ាងគឺមានកំរិតវា។
បើយើងមិនបានធ្វើអីគេផង គេមកជេរដៀងប្រម៉ាតមើលងាយយើង
ធ្វើម្ដេចយើងមិនអាចនឹងមិនស្អប់មនុស្សរបៀបហ្នឹងបានទៅ?
ខ្ញុំគិតថាមនុស្សអញ្ចឹងយើងស្អប់គេគឺមិនបាបឡើយព្រោះគេជាមនុស្សដែលមិនល្អ​។
អ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ដូចខ្ញុំទេ? ឆ្លើយដោយចិត្តស្មោះណា non

និយាយប្លែកៗម្ល៉េះបងពៅ? Barey

View user profile

8ស្អប់គេគឺបាប Empty Re: ស្អប់គេគឺបាប on 20th August 2016, 11:09 am

HangYee HaiRon

HangYee HaiRon
New Active
New Active

យល់ថាចឹងដែរ good good good
យើងជាមនុស្សមិនមែនជាព្រះអរហន្តឯណា ដែលមិនចេះខឹងស្អប់គេឡើយ។ យើងធ្វើអស់ពីល្អហើយនៅតែគ្មានតម្លៃទៀត yom yom yom

View user profile

9ស្អប់គេគឺបាប Empty Re: ស្អប់គេគឺបាប on 21st August 2016, 3:37 pm

CheaTa2016

CheaTa2016
New Active
New Active
តែបើគេធ្វើអាក្រក់ដាក់យើងមិនអោយស្អប់បង មនុស្សសម័យនេះពិបាកណាស់ឃើញល្អជាងច្រណែនឈ្នានីសមិនឈប់មិនឈរ

View user profile

10ស្អប់គេគឺបាប Empty Re: ស្អប់គេគឺបាប on 21st August 2016, 5:28 pm

PheaKdeySnaeh

PheaKdeySnaeh
Webmaster
Webmaster
@NySai wrote:

និយាយប្លែកៗម្ល៉េះបងពៅ? Barey
ប្លែកអី


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
ស្អប់គេគឺបាប 608289q08o3aylgm
View user profile http://www.srolanhkhmer.com/

11ស្អប់គេគឺបាប Empty Re: ស្អប់គេគឺបាប on 21st August 2016, 5:32 pm

PheaKdeySnaeh

PheaKdeySnaeh
Webmaster
Webmaster
ត្រូវណាស់ប្អូនស្រី
Moni Serey Roth wrote:

យល់ថាចឹងដែរ good good good
យើងជាមនុស្សមិនមែនជាព្រះអរហន្តឯណា ដែលមិនចេះខឹងស្អប់គេឡើយ។ យើងធ្វើអស់ពីល្អហើយនៅតែគ្មានតម្លៃទៀត yom yom yom


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
ស្អប់គេគឺបាប 608289q08o3aylgm
View user profile http://www.srolanhkhmer.com/

12ស្អប់គេគឺបាប Empty Re: ស្អប់គេគឺបាប on 21st August 2016, 5:37 pm

PheaKdeySnaeh

PheaKdeySnaeh
Webmaster
Webmaster
មនុស្សលោកគឺពិបាកអញ្ចឹង
@CheaTa2016 wrote:តែបើគេធ្វើអាក្រក់ដាក់យើងមិនអោយស្អប់បង មនុស្សសម័យនេះពិបាកណាស់ឃើញល្អជាងច្រណែនឈ្នានីសមិនឈប់មិនឈរ


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
ស្អប់គេគឺបាប 608289q08o3aylgm
View user profile http://www.srolanhkhmer.com/

13ស្អប់គេគឺបាប Empty Re: ស្អប់គេគឺបាប on 21st August 2016, 6:02 pm

sem kimsav

sem kimsav
New Active
New Active
Noមិនបាបទេបងស្រីមនុស្សបែបហ្នឹងស្អប់ត្រូវហើយមនុស្សចឹងគេហៅថាមនុស្សច្រណែនគេប្អូនចង់ប្រាប់ថាស្រលាញ់បងណាស់បងជាមនុស្សដ៏ល្អម្នាក់ហើយប្អូននិងមិនភ្លេចបងស្រីទេស្រលាញ់រហូតទៅ😘😘ស៊ូៗកុំចុះចាញ់បងសម្លាញ់

View user profile

14ស្អប់គេគឺបាប Empty Re: ស្អប់គេគឺបាប on 23rd August 2016, 2:20 pm

PheaKdeySnaeh

PheaKdeySnaeh
Webmaster
Webmaster
jah paoun srey
srolanh paoun too besdoung


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
ស្អប់គេគឺបាប 608289q08o3aylgm
View user profile http://www.srolanhkhmer.com/

15ស្អប់គេគឺបាប Empty Re: ស្អប់គេគឺបាប on 23rd August 2016, 4:35 pm

NySai

avatar
Administrator
Administrator
@PheaKdeySnaeh wrote:
@NySai wrote:

និយាយប្លែកៗម្ល៉េះបងពៅ? Barey
ប្លែកអី
ប្លែកត្រង់រ៉ាយរា៉ប់ហ្នឹងណា

View user profile

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum