ចង់រៀន។ 44939

You are not connected. Please login or register

 » ♥ ~ General ~ ♥ » General Discussion » ចង់រៀន។

ចង់រៀន។

Go to page : 1, 2  Next

Go down  Message [Page 1 of 2]

1ចង់រៀន។ Empty ចង់រៀន។ on 4th December 2013, 8:42 pm

jakkrorphoup

jakkrorphoup
Senior Member
Senior Member
ស្លរម្ជូរដាក់អីមុន ?។


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
អព្យាបច្ឆាំង សុខាំងលោកេ = ការមិនបៀតបៀនគ្នា ជាសេចក្ដីសុខក្នុងលោក ។
View user profile

2ចង់រៀន។ Empty Re: ចង់រៀន។ on 4th December 2013, 10:09 pm

PheaKdeySnaeh

PheaKdeySnaeh
Webmaster
Webmaster
Somlor mjou ei kei ?


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
ចង់រៀន។ 608289q08o3aylgm
View user profile http://www.srolanhkhmer.com/

3ចង់រៀន។ Empty Re: ចង់រៀន។ on 5th December 2013, 5:12 pm

NySai

avatar
Administrator
Administrator
សម្លម្ជូរមានពីរប្រភេទៈ ម្ជូរបុកគ្រឿង និង ម្ជូរអត់បុកគ្រឿង
ម្ជូរក៏មានច្រើនដែរៈ អំពិល(ខ្ចី និង ទុំ) ក្រសាំង ផ្លែសណ្តាន់ ផ្លែទលឹងទឹង ស្លឹកខ្នឹង ស្វាយខ្ចី្ ក្រូចឆ្មា្...។ល។
Very HappyVery HappyVery HappyVery Happy


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
ចង់រៀន។ 608289q08o3aylgm
View user profile

4ចង់រៀន។ Empty Re: ចង់រៀន។ on 6th December 2013, 6:46 am

lovelykitty

lovelykitty
LK Member
LK Member
ម្ជូរប្រភេទណា?​ ម្ជូរយួន ម្ជូរគ្រឿង ម្ជូរធម្មតា ម្ជូរខួរក្តាម ម្ជូរព្រៃ ម្ជូរខ្ទិះ។ ម្ជូរមានច្រើនបែបណាស់។ មកសួរគេថាម្ជូរដាក់អ្វីមុនចឹងគេធ្វើមិចអាចប្រាប់បានបើគេមិនដឹងថាយើងចង់បានម្ជូរប្រភេទណាមួយផងហ្នឹង។

View user profile

5ចង់រៀន។ Empty Re: ចង់រៀន។ on 7th December 2013, 9:18 am

jakkrorphoup

jakkrorphoup
Senior Member
Senior Member
@lovelykitty wrote:ម្ជូរប្រភេទណា?​ ម្ជូរយួន ម្ជូរគ្រឿង ម្ជូរធម្មតា ម្ជូរខួរក្តាម ម្ជូរព្រៃ ម្ជូរខ្ទិះ។ ម្ជូរមានច្រើនបែបណាស់។ មកសួរគេថាម្ជូរដាក់អ្វីមុនចឹងគេធ្វើមិចអាចប្រាប់បានបើគេមិនដឹងថាយើងចង់បានម្ជូរប្រភេទណាមួយផងហ្នឹង។
ok,ចុះអ្នកណាដឹងថាមានសម្លរម្ជូរអីច្រើនម្លឹងៗ។ស្មានមានតែសម្លរម្ជូរយួនមួយតែប៉ុណ្ណោះ។ ok now, ម្ជូរខ្ទិះ គេស្លរយ៉ាងម៉េច សុំប្រាប់ផង ។


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
អព្យាបច្ឆាំង សុខាំងលោកេ = ការមិនបៀតបៀនគ្នា ជាសេចក្ដីសុខក្នុងលោក ។
View user profile

6ចង់រៀន។ Empty Re: ចង់រៀន។ on 7th December 2013, 3:43 pm

lovelykitty

lovelykitty
LK Member
LK Member
@jakkrorphoup wrote:
@lovelykitty wrote:ម្ជូរប្រភេទណា?​ ម្ជូរយួន ម្ជូរគ្រឿង ម្ជូរធម្មតា ម្ជូរខួរក្តាម ម្ជូរព្រៃ ម្ជូរខ្ទិះ។ ម្ជូរមានច្រើនបែបណាស់។ មកសួរគេថាម្ជូរដាក់អ្វីមុនចឹងគេធ្វើមិចអាចប្រាប់បានបើគេមិនដឹងថាយើងចង់បានម្ជូរប្រភេទណាមួយផងហ្នឹង។
ok,ចុះអ្នកណាដឹងថាមានសម្លរម្ជូរអីច្រើនម្លឹងៗ។ស្មានមានតែសម្លរម្ជូរយួនមួយតែប៉ុណ្ណោះ។ ok now, ម្ជូរខ្ទិះ គេស្លរយ៉ាងម៉េច សុំប្រាប់ផង ។
ចង់បានសម្លខ្ទិះប៉េងប៉ោះ សម្លម្ជូរខ្ទិះម្នាស់ ឬម្ជូរខ្ទិះមាន់?​

View user profile

7ចង់រៀន។ Empty Re: ចង់រៀន។ on 7th December 2013, 8:58 pm

jakkrorphoup

jakkrorphoup
Senior Member
Senior Member
@lovelykitty wrote:
@jakkrorphoup wrote:
@lovelykitty wrote:ម្ជូរប្រភេទណា?​ ម្ជូរយួន ម្ជូរគ្រឿង ម្ជូរធម្មតា ម្ជូរខួរក្តាម ម្ជូរព្រៃ ម្ជូរខ្ទិះ។ ម្ជូរមានច្រើនបែបណាស់។ មកសួរគេថាម្ជូរដាក់អ្វីមុនចឹងគេធ្វើមិចអាចប្រាប់បានបើគេមិនដឹងថាយើងចង់បានម្ជូរប្រភេទណាមួយផងហ្នឹង។
ok,ចុះអ្នកណាដឹងថាមានសម្លរម្ជូរអីច្រើនម្លឹងៗ។ស្មានមានតែសម្លរម្ជូរយួនមួយតែប៉ុណ្ណោះ។ ok now, ម្ជូរខ្ទិះ គេស្លរយ៉ាងម៉េច សុំប្រាប់ផង ។
ចង់បានសម្លខ្ទិះប៉េងប៉ោះ សម្លម្ជូរខ្ទិះម្នាស់ ឬម្ជូរខ្ទិះមាន់?​
Hmmm ឃើញទេ គ្រាន់តែសម្លរម្ជូរខ្ទីះ មានខ្ទីះប៉េងប៉ោះ ខ្ទិះម្នាស់ ខ្ទិះមាន់អីណាទៀត។មិនគ្រាន់តែបានញ៉ាំទេ សូម្បីតែឮក៏មិនដែលឮផង។ បាទ ខ្ទិះមាន់ចុះអញ្ចឹង សុំអរគុណណា កូនឆ្មាជាទីស្រឡាញ់( Lovelykitty). ។ សង្ស័យ chef នៅ 5 star restaurant ណាទេបានជាចេះម្លឹងៗ ។


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
អព្យាបច្ឆាំង សុខាំងលោកេ = ការមិនបៀតបៀនគ្នា ជាសេចក្ដីសុខក្នុងលោក ។
View user profile

8ចង់រៀន។ Empty Re: ចង់រៀន។ on 9th December 2013, 5:57 pm

lovelykitty

lovelykitty
LK Member
LK Member
@jakkrorphoup wrote:
@lovelykitty wrote:
@jakkrorphoup wrote:
@lovelykitty wrote:ម្ជូរប្រភេទណា?​ ម្ជូរយួន ម្ជូរគ្រឿង ម្ជូរធម្មតា ម្ជូរខួរក្តាម ម្ជូរព្រៃ ម្ជូរខ្ទិះ។ ម្ជូរមានច្រើនបែបណាស់។ មកសួរគេថាម្ជូរដាក់អ្វីមុនចឹងគេធ្វើមិចអាចប្រាប់បានបើគេមិនដឹងថាយើងចង់បានម្ជូរប្រភេទណាមួយផងហ្នឹង។
ok,ចុះអ្នកណាដឹងថាមានសម្លរម្ជូរអីច្រើនម្លឹងៗ។ស្មានមានតែសម្លរម្ជូរយួនមួយតែប៉ុណ្ណោះ។ ok now, ម្ជូរខ្ទិះ គេស្លរយ៉ាងម៉េច សុំប្រាប់ផង ។
ចង់បានសម្លខ្ទិះប៉េងប៉ោះ សម្លម្ជូរខ្ទិះម្នាស់ ឬម្ជូរខ្ទិះមាន់?​
Hmmm ឃើញទេ គ្រាន់តែសម្លរម្ជូរខ្ទីះ មានខ្ទីះប៉េងប៉ោះ ខ្ទិះម្នាស់ ខ្ទិះមាន់អីណាទៀត។មិនគ្រាន់តែបានញ៉ាំទេ សូម្បីតែឮក៏មិនដែលឮផង។ បាទ ខ្ទិះមាន់ចុះអញ្ចឹង សុំអរគុណណា កូនឆ្មាជាទីស្រឡាញ់( Lovelykitty). ។ សង្ស័យ chef នៅ 5 star restaurant ណាទេបានជាចេះម្លឹងៗ ។​ m not chef i just try to learn how to cook only. ម្ជូរខ្ទិះមាន់ គ្រឿងផ្សំ: មាន់ ដូងទុំ គល់ស្លឹកគ្រៃ ម្ទេសក្រហម រំដេង ខ្ជាយ រមៀត សំបកក្រូចសើច ជីរនាងវង ត្រប់ស្រួយ សណ្តែកកួរ ត្រប់ពុតញង ស្ករ ទឹកត្រី ម្ទេសប្លោកស្រស់ ខ្ទឹមក្រហម ត្រួយអំពិល ខ្ទឹមស អំបិល។ វិធីធ្វើ: លាងមាន់ហើយកាប់មាន់ជាដុំៗហើយទុកមួយអន្លើ។ ហើយត្រូវយកគល់ស្លឹកគ្រៃ រំដេង ខ្ជាយ រមៀត ម្ទេសក្រហម(ក្រៀម+ស្រស់) ខ្ទឹមស ខ្ទឹមក្រហម សំបកក្រូចសើច យកមកបុកចូលគ្នាអោយបានម៉ត់ ហើយអាចដាក់កាពិ ឬប្រហុកបានតាមចំនង់ចំនូលចិត្ត។ ដាំខ្ទះអោយក្តៅ ហើយបន្ទាប់មកត្រូវយកក្បាលខ្ទិះ យកទៅដាក់រំងាស់អោយខាប់ បន្ទាប់មកទៀត យកគ្រឿងដែលបានបុកហើយមកកូរជាមួយទឹកខ្ទិះដែលយើងបានដាំ បន្ទាប់មកដាក់គ្រឿងអំបិលស្ករទឹកត្រី ហើយដាក់សាច់មាន់ដែលបានលាងនិងកាប់រួចមកដាក់រំងាស់ហើយកូរអោយសព្វចូលគ្នា ហើយចាក់ចុងខ្ទិះចូលទៅក្នុងឆ្នាំងហើយរំងាស់អោយឆ្អិន ហើយមកបន្លែដែលបានត្រៀម ចូលទៅក្នុងឆ្នាំង ហើយបង់នូវស្លឹកអំពិល ហើយភ្លក់មើលប្រៃផ្អែម តាមការចូលចិត្ត ហើយនូវពេលជិតដាក់ចុះត្រូវដាក់ស្លឹកជីរនាងវង។

View user profile

9ចង់រៀន។ Empty Re: ចង់រៀន។ on 11th December 2013, 7:49 am

jakkrorphoup

jakkrorphoup
Senior Member
Senior Member
@lovelykitty wrote:
@jakkrorphoup wrote:
@lovelykitty wrote:
@jakkrorphoup wrote:
@lovelykitty wrote:ម្ជូរប្រភេទណា?​ ម្ជូរយួន ម្ជូរគ្រឿង ម្ជូរធម្មតា ម្ជូរខួរក្តាម ម្ជូរព្រៃ ម្ជូរខ្ទិះ។ ម្ជូរមានច្រើនបែបណាស់។ មកសួរគេថាម្ជូរដាក់អ្វីមុនចឹងគេធ្វើមិចអាចប្រាប់បានបើគេមិនដឹងថាយើងចង់បានម្ជូរប្រភេទណាមួយផងហ្នឹង។
ok,ចុះអ្នកណាដឹងថាមានសម្លរម្ជូរអីច្រើនម្លឹងៗ។ស្មានមានតែសម្លរម្ជូរយួនមួយតែប៉ុណ្ណោះ។ ok now, ម្ជូរខ្ទិះ គេស្លរយ៉ាងម៉េច សុំប្រាប់ផង ។
ចង់បានសម្លខ្ទិះប៉េងប៉ោះ សម្លម្ជូរខ្ទិះម្នាស់ ឬម្ជូរខ្ទិះមាន់?​
Hmmm ឃើញទេ គ្រាន់តែសម្លរម្ជូរខ្ទីះ មានខ្ទីះប៉េងប៉ោះ ខ្ទិះម្នាស់ ខ្ទិះមាន់អីណាទៀត។មិនគ្រាន់តែបានញ៉ាំទេ សូម្បីតែឮក៏មិនដែលឮផង។ បាទ ខ្ទិះមាន់ចុះអញ្ចឹង សុំអរគុណណា កូនឆ្មាជាទីស្រឡាញ់( Lovelykitty). ។ សង្ស័យ chef នៅ 5 star restaurant ណាទេបានជាចេះម្លឹងៗ ។​ m not chef i just try to learn how to cook only. ម្ជូរខ្ទិះមាន់ គ្រឿងផ្សំ: មាន់ ដូងទុំ គល់ស្លឹកគ្រៃ ម្ទេសក្រហម រំដេង ខ្ជាយ រមៀត សំបកក្រូចសើច ជីរនាងវង ត្រប់ស្រួយ សណ្តែកកួរ ត្រប់ពុតញង ស្ករ ទឹកត្រី ម្ទេសប្លោកស្រស់ ខ្ទឹមក្រហម ត្រួយអំពិល ខ្ទឹមស អំបិល។ វិធីធ្វើ: លាងមាន់ហើយកាប់មាន់ជាដុំៗហើយទុកមួយអន្លើ។ ហើយត្រូវយកគល់ស្លឹកគ្រៃ រំដេង ខ្ជាយ រមៀត ម្ទេសក្រហម(ក្រៀម+ស្រស់) ខ្ទឹមស ខ្ទឹមក្រហម សំបកក្រូចសើច យកមកបុកចូលគ្នាអោយបានម៉ត់ ហើយអាចដាក់កាពិ ឬប្រហុកបានតាមចំនង់ចំនូលចិត្ត។ ដាំខ្ទះអោយក្តៅ ហើយបន្ទាប់មកត្រូវយកក្បាលខ្ទិះ យកទៅដាក់រំងាស់អោយខាប់ បន្ទាប់មកទៀត យកគ្រឿងដែលបានបុកហើយមកកូរជាមួយទឹកខ្ទិះដែលយើងបានដាំ បន្ទាប់មកដាក់គ្រឿងអំបិលស្ករទឹកត្រី ហើយដាក់សាច់មាន់ដែលបានលាងនិងកាប់រួចមកដាក់រំងាស់ហើយកូរអោយសព្វចូលគ្នា ហើយចាក់ចុងខ្ទិះចូលទៅក្នុងឆ្នាំងហើយរំងាស់អោយឆ្អិន ហើយមកបន្លែដែលបានត្រៀម ចូលទៅក្នុងឆ្នាំង ហើយបង់នូវស្លឹកអំពិល ហើយភ្លក់មើលប្រៃផ្អែម តាមការចូលចិត្ត ហើយនូវពេលជិតដាក់ចុះត្រូវដាក់ស្លឹកជីរនាងវង។

Thanks Lovelykitty for your receipe.។ ស្ដាប់មើលទៅគួរអោយឆ្ងាញ់ណាស់ ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រហែលជាស្លរមិនកើតទេ ពីព្រោះគ្រឿងផ្សំច្រើនពេក ហើយមិនដឹងជាទៅរកអែណាទៀត។ ប៉ុន្មានខែមុនខ្ញុំសាកស្លរម្ជូរគ្រឿង ស្លររួចហើយភ្លក់មើល ភ្លក់ហើយដូចមិនដឹងសម្លរអី ស្រដៀងឆារបន្តិច ស្រដៀងស្ងោរបន្តិច ហើយស្រដៀងខគោទៀត។ ញ៉ាំបានតែ១កូនចានតូចទៅលែងរួចដូចចង់ក្អួត។ ទ្រាំមិនបានចាក់ចោលអស់១ឆ្នាំង។ ហ៊ឹម ប្រហែលជៀស Hamburger មិនរួចទេមើលទៅ។ បើសិនជានៅជិត Lovely kitty ប្រហែលជា order ១កូនឆ្នាំងហើយមើលទៅ។ អរគុណណា។


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
អព្យាបច្ឆាំង សុខាំងលោកេ = ការមិនបៀតបៀនគ្នា ជាសេចក្ដីសុខក្នុងលោក ។
View user profile

10ចង់រៀន។ Empty Re: ចង់រៀន។ on 12th December 2013, 7:26 am

lovelykitty

lovelykitty
LK Member
LK Member
ok come here and order. my sis always kidding with me she said bong open food shop can sell food. lol so funny seuch

View user profile

11ចង់រៀន។ Empty Re: ចង់រៀន។ on 12th December 2013, 8:50 am

jakkrorphoup

jakkrorphoup
Senior Member
Senior Member
@lovelykitty wrote:ok come here and order. my sis always kidding with me she said bong open food shop can sell food. lol so funny

ok, i like to have a pot of chicken mju ktis for this weekend, and how much it would cost me ?seuch


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
អព្យាបច្ឆាំង សុខាំងលោកេ = ការមិនបៀតបៀនគ្នា ជាសេចក្ដីសុខក្នុងលោក ។
View user profile

12ចង់រៀន។ Empty Re: ចង់រៀន។ on 12th December 2013, 2:46 pm

lovelykitty

lovelykitty
LK Member
LK Member
big pot of this food is cost about $15. would you like to order?

View user profile

13ចង់រៀន។ Empty Re: ចង់រៀន។ on 12th December 2013, 6:12 pm

jakkrorphoup

jakkrorphoup
Senior Member
Senior Member
@lovelykitty wrote:big pot of this food is cost about $15. would you like to order?


haha, only $15/ pot. yes yes, 2 big pot please .Hmmm must be good.Can't hardly wait.


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
អព្យាបច្ឆាំង សុខាំងលោកេ = ការមិនបៀតបៀនគ្នា ជាសេចក្ដីសុខក្នុងលោក ។
View user profile

14ចង់រៀន។ Empty Re: ចង់រៀន។ on 13th December 2013, 7:52 am

lovelykitty

lovelykitty
LK Member
LK Member
when will u want sir?

View user profile

15ចង់រៀន។ Empty Re: ចង់រៀន។ on 13th December 2013, 9:17 am

jakkrorphoup

jakkrorphoup
Senior Member
Senior Member
@lovelykitty wrote:when will u want sir?

Will it possible this weekend ?.lolzz. BTW, where do you live dear ?.


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
អព្យាបច្ឆាំង សុខាំងលោកេ = ការមិនបៀតបៀនគ្នា ជាសេចក្ដីសុខក្នុងលោក ។
View user profile

16ចង់រៀន។ Empty Re: ចង់រៀន។ on 13th December 2013, 7:47 pm

lovelykitty

lovelykitty
LK Member
LK Member
cambodia sir. would you like to fly to buy this food?

View user profile

17ចង់រៀន។ Empty Re: ចង់រៀន។ on 13th December 2013, 8:51 pm

jakkrorphoup

jakkrorphoup
Senior Member
Senior Member
@lovelykitty wrote:cambodia sir. would you like to fly to buy this food?

Sure i would my dear.And i like to see as well.....haha. You are such a kidder.


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
អព្យាបច្ឆាំង សុខាំងលោកេ = ការមិនបៀតបៀនគ្នា ជាសេចក្ដីសុខក្នុងលោក ។
View user profile

18ចង់រៀន។ Empty Re: ចង់រៀន។ on 13th December 2013, 9:34 pm

lovelykitty

lovelykitty
LK Member
LK Member
what you wanna see sir. kidder lol m not

View user profile

19ចង់រៀន។ Empty Re: ចង់រៀន។ on 13th December 2013, 11:29 pm

jakkrorphoup

jakkrorphoup
Senior Member
Senior Member
@lovelykitty wrote:what you wanna see sir. kidder lol m not

Sweet kidder of course.....lolzចង់រៀន។ Icon_biggrin


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
អព្យាបច្ឆាំង សុខាំងលោកេ = ការមិនបៀតបៀនគ្នា ជាសេចក្ដីសុខក្នុងលោក ។
View user profile

20ចង់រៀន។ Empty Re: ចង់រៀន។ on 14th December 2013, 8:58 am

lovelykitty

lovelykitty
LK Member
LK Member
m not the sweet one sir, don't be confuse

View user profile

21ចង់រៀន។ Empty Re: ចង់រៀន។ on 14th December 2013, 10:44 am

jakkrorphoup

jakkrorphoup
Senior Member
Senior Member
@lovelykitty wrote:m not the sweet one sir, don't be confuse

Oh no, i' m not confusing. It's just my compliment way to you and nothing else.ចង់រៀន។ Icon_wink


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
អព្យាបច្ឆាំង សុខាំងលោកេ = ការមិនបៀតបៀនគ្នា ជាសេចក្ដីសុខក្នុងលោក ។
View user profile

22ចង់រៀន។ Empty Re: ចង់រៀន។ on 14th December 2013, 2:57 pm

lovelykitty

lovelykitty
LK Member
LK Member
ok sir and also thx u for ur admire thanks

View user profile

23ចង់រៀន។ Empty Re: ចង់រៀន។ on 14th December 2013, 9:08 pm

jakkrorphoup

jakkrorphoup
Senior Member
Senior Member
@lovelykitty wrote:ok sir and also thx u for ur admire thanks. Complimenting people is my style dear. One question though, why do you keep calling me Sir ?.Anyway thanks a million.ចង់រៀន។ 212395


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
អព្យាបច្ឆាំង សុខាំងលោកេ = ការមិនបៀតបៀនគ្នា ជាសេចក្ដីសុខក្នុងលោក ។
View user profile

24ចង់រៀន។ Empty Re: ចង់រៀន។ on 15th December 2013, 2:17 am

lovelykitty

lovelykitty
LK Member
LK Member
so what should i gonna call you beside this?

View user profile

25ចង់រៀន។ Empty Re: ចង់រៀន។ on 15th December 2013, 6:13 am

jakkrorphoup

jakkrorphoup
Senior Member
Senior Member
@lovelykitty wrote:so what should i gonna call you beside this?

uh oh, that 's the problem. Call me anything you want but sir.It's just too high for me.Do you have Facebook ?ចង់រៀន។ Icon_wink


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
អព្យាបច្ឆាំង សុខាំងលោកេ = ការមិនបៀតបៀនគ្នា ជាសេចក្ដីសុខក្នុងលោក ។
View user profile

26ចង់រៀន។ Empty Re: ចង់រៀន។ on 15th December 2013, 9:40 am

lovelykitty

lovelykitty
LK Member
LK Member
yes i have

View user profile

27ចង់រៀន។ Empty Re: ចង់រៀន។ on 15th December 2013, 12:20 pm

jakkrorphoup

jakkrorphoup
Senior Member
Senior Member
@lovelykitty wrote:yes i have

May i have your name please.


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
អព្យាបច្ឆាំង សុខាំងលោកេ = ការមិនបៀតបៀនគ្នា ជាសេចក្ដីសុខក្នុងលោក ។
View user profile

28ចង់រៀន។ Empty Re: ចង់រៀន។ on 15th December 2013, 3:21 pm

lovelykitty

lovelykitty
LK Member
LK Member
ok my FB account is Chea Phalavy

View user profile

29ចង់រៀន។ Empty Re: ចង់រៀន។ on 15th December 2013, 11:12 pm

jakkrorphoup

jakkrorphoup
Senior Member
Senior Member
@lovelykitty wrote:ok my FB account is Chea Phalavy

សុំសួរមួយទៀតបានឬអត់ ?។ តើខរគោគេធ្វើរបៀបម៉េច ? អរគុណ។


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
អព្យាបច្ឆាំង សុខាំងលោកេ = ការមិនបៀតបៀនគ្នា ជាសេចក្ដីសុខក្នុងលោក ។
View user profile

30ចង់រៀន។ Empty Re: ចង់រៀន។ on 16th December 2013, 3:13 pm

lovelykitty

lovelykitty
LK Member
LK Member
យកម្ទេសឆ្អើរក្រៀមទៅត្រាំទឹកហើយលាងេឆ្កឹះយកគ្រាប់ចេញ បន្ទាប់មកយកទៅចិញ្ជាំអោយម៉ត់។ ដាក់ខ្ទះដាំអោយក្តៅចាក់ប្រេងឆាចូលហើយដាក់ម្ទេសដែលចិញ្ជាំហើយដាក់លីងជាមួយប្រេងអោយឡើងពណ៌ក្រហមល្អដាក់ប៉ូចកាក់ចូលឆាជាមួយដាក់ គ្រឿងឆ្នាំងដី ឬគ្រឿងខគោ ខ្ទឹមសចិញ្ជាំហើយចូលឆាជាមួយដាក់ស្អក្រហមចូលហើយេឆាកូរចូលគ្នាដាក់សាច់គោចូលឆាកូរចូលគ្នាហើយដាក់អំបិលម្សៅស៊ុបទឹកត្រីទៅតាមចំនង់ចំនូលចិត្ត។ ហើយដាក់កូរចុះឡើងដើម្បីអោយសាច់គោចូលជាតិជាមួយគ្រឿងហើយទុកអោយពុះដាក់ទឹកចូលរំងាស់សាច់គោរហូតដល់ផុយ។ នៅពេលដែលសាច់ជិតផុយអាចដាក់ប៉េងប៉ោះ ការ៉ុត ឬឆ៉ៃថាវ ទៅតាមការចូលចិត្ត។ បើខ្ញុំធ្លាប់ដាក់ការ៉ុត ឆៃថាវ និងម្នាស់។ ម្នាស់អាចជួយធ្វើអោយសាច់គោឆាប់ផុយ។

View user profile

Back to top  Message [Page 1 of 2]

Go to page : 1, 2  Next

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum