ប្ដឹងប្រពន្ធ ។ 44939

You are not connected. Please login or register

 » ♥ ~ General ~ ♥ » General Discussion » ប្ដឹងប្រពន្ធ ។

ប្ដឹងប្រពន្ធ ។

Go down  Message [Page 1 of 1]

1ប្ដឹងប្រពន្ធ ។ Empty ប្ដឹងប្រពន្ធ ។ on 3rd December 2013, 8:11 am

jakkrorphoup

jakkrorphoup
Senior Member
Senior Member
នៅស្រុកចិន  មានបុរសម្នាក់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនឹងប្រពន្ធរបស់ខ្លួនទៅតុលាការ  ដោយសារ ប្រពន្ធរបស់គាត់បង្កើតកូនមានរូបអាក្រក់ពេក  (  ugly baby )។


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
អព្យាបច្ឆាំង  សុខាំងលោកេ   =   ការមិនបៀតបៀនគ្នា   ជាសេចក្ដីសុខក្នុងលោក ។
View user profile

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum