បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 12 44939

You are not connected. Please login or register

 » ♥ ~ General ~ ♥ » General Discussion » បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង

បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង

Go to page : Previous  1, 2, 3 ... 10, 11, 12

Go down  Message [Page 12 of 12]

Yaya Ly

Yaya Ly
LK VIP
LK VIP
ក្បាច់ទី១២៤ ក្មួយសុំបកស្រាយថា ពាក្យវ៉ា គ្មានន័យទេ វាគ្រាន់តែជាពាក្យក្រៀមភាសាតែប៉ុណ្ណោះ។ គេតែងនិយាយដើម្បីអោយជួននិងពាក្យវត្ត (ទៅវត្តទៅវ៉ា) ដូចពាក្យខ្លះទៀតគេនិយាយថា ងូតទឹកងូតភក់ ....។
នេះគ្រាន់តែជាយោបល់របស់ក្មួយទេ។ ហេហេហេ


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
One way! One love! One life!  love
View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
raiya wrote:ក្បាច់ទី១២៤ ក្មួយសុំបកស្រាយថា ពាក្យវ៉ា គ្មានន័យទេ វាគ្រាន់តែជាពាក្យក្រៀមភាសាតែប៉ុណ្ណោះ។ គេតែងនិយាយដើម្បីអោយជួននិងពាក្យវត្ត (ទៅវត្តទៅវ៉ា) ដូចពាក្យខ្លះទៀតគេនិយាយថា ងូតទឹកងូតភក់ ....។
នេះគ្រាន់តែជាយោបល់របស់ក្មួយទេ។ ហេហេហេ

ក្បាច់ទី១២៤ ពូជួយបង្ហើបបន្តិចចុះទៅវត្តទៅវ៉ា< ទៅវ៉ាលោកទត្ត>យំយែក<យែកចេញទឹកភ្នំ>នំណេក<ណេកជំ>តើពាក្យបីឃ្លានេះឆ្លើយថាអ្វី?
បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 12 Kneu_driបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 12 Deadបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 12 Music

View user profile

Yaya Ly

Yaya Ly
LK VIP
LK VIP
@kiey wrote:
raiya wrote:ក្បាច់ទី១២៤ ក្មួយសុំបកស្រាយថា ពាក្យវ៉ា គ្មានន័យទេ វាគ្រាន់តែជាពាក្យក្រៀមភាសាតែប៉ុណ្ណោះ។ គេតែងនិយាយដើម្បីអោយជួននិងពាក្យវត្ត (ទៅវត្តទៅវ៉ា) ដូចពាក្យខ្លះទៀតគេនិយាយថា ងូតទឹកងូតភក់ ....។
នេះគ្រាន់តែជាយោបល់របស់ក្មួយទេ។ ហេហេហេ

ក្បាច់ទី១២៤ ពូជួយបង្ហើបបន្តិចចុះទៅវត្តទៅវ៉ា< ទៅវ៉ាលោកទត្ត>យំយែក<យែកចេញទឹកភ្នំ>នំណេក<ណេកជំ>តើពាក្យបីឃ្លានេះឆ្លើយថាអ្វី?
បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 12 Kneu_driបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 12 Deadបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 12 Music
ច៎ាអរគុណលោកពូសំរាប់ការបង្ហើបពាក្យទាំងនេះ។
ក្បាច់ទី១២៤ ក្មួយសុំឆ្លើយថា ទៅវ៉ាលោកទត្ត = ទៅវត្តលោកតា 
យែកចេញទឹកភ្នំ = យំចេញទឹកភ្នែក
ណេកជំ =  នំចេក ។​
សូមលោកពូបង្ហើបក្បាច់នៅសល់ផ្សេងទៀតផង។
thank gm

View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
raiya wrote:
@kiey wrote:មានពាក្យបណ្តៅថ្មីទៀតហើយ  ប្រីយ៍មិត្រចាំឆ្លើយខ្ញុំអ្នកសួរ  ចែកជូនបងប្អូនតាមការគួរ  ដែលមានសំនួរដូចតទៅ។
ក្បាច់ទី១១៨ ប៉ះស្អិតហិតស្អុយ ប្រថុយឆ្ងាញ់ អ្នកស្រុកស្រែ ចោមស្រឡាញ់ នាំគ្នាហៅថាព្រះ?
ក្បាច់ទី១១៩ ក្ងុកដូចកក្ងាន រកស៊ីមានបាន មានមាសរាប់ឡាន រកពោះដាក់គ្មាន?
ក្បាច់ទី១២០ ដើមមានបន្លា អត់ផ្កាអត់ផ្លែ ស្លឹកញាំជាបន្លែ ស្រុះជាអន្លក់ អ្នកភូមិពេញស្រុក ថាឆ្ងាញ់គ្រប់គ្នា?
ក្បាច់ទី១២១ ផ្កានេះជាផ្កាអ្វី សូមមិត្រប្រុសស្រី ជួយក្រើនរំលឹក ក្រពុំពីល្ងាចរីកសាយពេលព្រឹក ស្រីប្រុសគគ្រឹកបេះនាងដាក់ឆ្នាំង?
ក្បាច់ទី១២២ តាចាន់យាយទិតមានកូន១២នាក់ ហើយគាត់មានចៅ៥២នាក់ សួរតើគាត់មានចៅទួតប៉ុន្មាននាក់?
ក្បាច់ទី១២៣ តើគ្រាប់អ្វីដែលមានដម្លៃជាងគេនៅក្នុងលោកយើងនេះ?
ក្បាច់ទី១២៤ តើមូលហេតុអីបានជាគេនិយាយថា ទៅវត្តទៅវ៉ា តើវ៉ាមានន័យយ៉ាងណា?បើបងប្អូនដឹងសូមប្រាប់ផង?
ក្បាច់ទី១២៥ What do you see in the middle of the sea?
ក្បាច់ទី១២៦ Why the kid take a ladder to school?
ក្បាច់ទី១២៧ ប្រាចអើយអ្នកប្រាច មួយព្រឹកទល់ល្ងាច ប្រាចអត់បានការ ប្រាចអត់ចំណូល ចូលថវិកា ប្រាចអាឡូអាឡា គេហៅថា ព្រៃតាកាច?
បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង!2014-12-26បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 12 541875
អីយ៉ា! ថ្ងៃនេះលោកពូមានក្បាច់ច្រើនណាស់តើ! ហេហេហេ អញ្ជឹងចាំក្មួយសាកល្បងឆ្លើយមើល៍ ហេងស៊យបានរង្វាន់ទៀត!
ក្បាច់ទី១២១ ក្មួយសុំឆ្លើយថា ផ្កាស្នោរ។ Heart
ក្បាច់ទី ១២២ ក្មួយសុំឆ្លើយថា តាចាន់យាយទិតមានចៅទួតចំនួន ៣៦៥ នាក់។ dead
ក្បាច់ទី១២៥ ក្មួយសុំឆ្លើយថា e ។​
ក្មួយឆ្លើយប៉ុនហ្នឹងសិន ផឹកស្រារកនឹងសិន។ ហេហេហេ

ក្បាច់ទី១២១ ផ្កានេះផ្កាអ្វី?សូមមិត្រប្រុសស្រីជួយក្រើនរំលឹក ក្រពុំពីល្ងាចរីកសាយពេលព្រឹក ស្រីខ្មែរគគ្រឹកបេះនាងដាក់ឆ្នាំង យកស្លប្រហើរជាមួយត្រីអាំង ពួកអាមេរិកាំងហៅថាpumkin?
បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 12 Rire

View user profile

Yaya Ly

Yaya Ly
LK VIP
LK VIP
@kiey wrote:
raiya wrote:
@kiey wrote:មានពាក្យបណ្តៅថ្មីទៀតហើយ  ប្រីយ៍មិត្រចាំឆ្លើយខ្ញុំអ្នកសួរ  ចែកជូនបងប្អូនតាមការគួរ  ដែលមានសំនួរដូចតទៅ។
ក្បាច់ទី១១៨ ប៉ះស្អិតហិតស្អុយ ប្រថុយឆ្ងាញ់ អ្នកស្រុកស្រែ ចោមស្រឡាញ់ នាំគ្នាហៅថាព្រះ?
ក្បាច់ទី១១៩ ក្ងុកដូចកក្ងាន រកស៊ីមានបាន មានមាសរាប់ឡាន រកពោះដាក់គ្មាន?
ក្បាច់ទី១២០ ដើមមានបន្លា អត់ផ្កាអត់ផ្លែ ស្លឹកញាំជាបន្លែ ស្រុះជាអន្លក់ អ្នកភូមិពេញស្រុក ថាឆ្ងាញ់គ្រប់គ្នា?
ក្បាច់ទី១២១ ផ្កានេះជាផ្កាអ្វី សូមមិត្រប្រុសស្រី ជួយក្រើនរំលឹក ក្រពុំពីល្ងាចរីកសាយពេលព្រឹក ស្រីប្រុសគគ្រឹកបេះនាងដាក់ឆ្នាំង?
ក្បាច់ទី១២២ តាចាន់យាយទិតមានកូន១២នាក់ ហើយគាត់មានចៅ៥២នាក់ សួរតើគាត់មានចៅទួតប៉ុន្មាននាក់?
ក្បាច់ទី១២៣ តើគ្រាប់អ្វីដែលមានដម្លៃជាងគេនៅក្នុងលោកយើងនេះ?
ក្បាច់ទី១២៤ តើមូលហេតុអីបានជាគេនិយាយថា ទៅវត្តទៅវ៉ា តើវ៉ាមានន័យយ៉ាងណា?បើបងប្អូនដឹងសូមប្រាប់ផង?
ក្បាច់ទី១២៥ What do you see in the middle of the sea?
ក្បាច់ទី១២៦ Why the kid take a ladder to school?
ក្បាច់ទី១២៧ ប្រាចអើយអ្នកប្រាច មួយព្រឹកទល់ល្ងាច ប្រាចអត់បានការ ប្រាចអត់ចំណូល ចូលថវិកា ប្រាចអាឡូអាឡា គេហៅថា ព្រៃតាកាច?
បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង!2014-12-26បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 12 541875
អីយ៉ា! ថ្ងៃនេះលោកពូមានក្បាច់ច្រើនណាស់តើ! ហេហេហេ អញ្ជឹងចាំក្មួយសាកល្បងឆ្លើយមើល៍ ហេងស៊យបានរង្វាន់ទៀត!
ក្បាច់ទី១២១ ក្មួយសុំឆ្លើយថា ផ្កាស្នោរ។ Heart
ក្បាច់ទី ១២២ ក្មួយសុំឆ្លើយថា តាចាន់យាយទិតមានចៅទួតចំនួន ៣៦៥ នាក់។ dead
ក្បាច់ទី១២៥ ក្មួយសុំឆ្លើយថា e ។​
ក្មួយឆ្លើយប៉ុនហ្នឹងសិន ផឹកស្រារកនឹងសិន។ ហេហេហេ

ក្បាច់ទី១២១ ផ្កានេះផ្កាអ្វី?សូមមិត្រប្រុសស្រីជួយក្រើនរំលឹក ក្រពុំពីល្ងាចរីកសាយពេលព្រឹក ស្រីខ្មែរគគ្រឹកបេះនាងដាក់ឆ្នាំង យកស្លប្រហើរជាមួយត្រីអាំង ពួកអាមេរិកាំងហៅថាpumkin?
បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 12 Rire
ក្បាច់ទី១២១ ក្មួយសុំឆ្លើយថា​ ផ្កាល្ពៅ។ ហេហេហេ Heart Heart

View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
raiya wrote:
@kiey wrote:
raiya wrote:
@kiey wrote:មានពាក្យបណ្តៅថ្មីទៀតហើយ  ប្រីយ៍មិត្រចាំឆ្លើយខ្ញុំអ្នកសួរ  ចែកជូនបងប្អូនតាមការគួរ  ដែលមានសំនួរដូចតទៅ។
ក្បាច់ទី១១៨ ប៉ះស្អិតហិតស្អុយ ប្រថុយឆ្ងាញ់ អ្នកស្រុកស្រែ ចោមស្រឡាញ់ នាំគ្នាហៅថាព្រះ?
ក្បាច់ទី១១៩ ក្ងុកដូចកក្ងាន រកស៊ីមានបាន មានមាសរាប់ឡាន រកពោះដាក់គ្មាន?
ក្បាច់ទី១២០ ដើមមានបន្លា អត់ផ្កាអត់ផ្លែ ស្លឹកញាំជាបន្លែ ស្រុះជាអន្លក់ អ្នកភូមិពេញស្រុក ថាឆ្ងាញ់គ្រប់គ្នា?
ក្បាច់ទី១២១ ផ្កានេះជាផ្កាអ្វី សូមមិត្រប្រុសស្រី ជួយក្រើនរំលឹក ក្រពុំពីល្ងាចរីកសាយពេលព្រឹក ស្រីប្រុសគគ្រឹកបេះនាងដាក់ឆ្នាំង?
ក្បាច់ទី១២២ តាចាន់យាយទិតមានកូន១២នាក់ ហើយគាត់មានចៅ៥២នាក់ សួរតើគាត់មានចៅទួតប៉ុន្មាននាក់?
ក្បាច់ទី១២៣ តើគ្រាប់អ្វីដែលមានដម្លៃជាងគេនៅក្នុងលោកយើងនេះ?
ក្បាច់ទី១២៤ តើមូលហេតុអីបានជាគេនិយាយថា ទៅវត្តទៅវ៉ា តើវ៉ាមានន័យយ៉ាងណា?បើបងប្អូនដឹងសូមប្រាប់ផង?
ក្បាច់ទី១២៥ What do you see in the middle of the sea?
ក្បាច់ទី១២៦ Why the kid take a ladder to school?
ក្បាច់ទី១២៧ ប្រាចអើយអ្នកប្រាច មួយព្រឹកទល់ល្ងាច ប្រាចអត់បានការ ប្រាចអត់ចំណូល ចូលថវិកា ប្រាចអាឡូអាឡា គេហៅថា ព្រៃតាកាច?
បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង!2014-12-26បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 12 541875
អីយ៉ា! ថ្ងៃនេះលោកពូមានក្បាច់ច្រើនណាស់តើ! ហេហេហេ អញ្ជឹងចាំក្មួយសាកល្បងឆ្លើយមើល៍ ហេងស៊យបានរង្វាន់ទៀត!
ក្បាច់ទី១២១ ក្មួយសុំឆ្លើយថា ផ្កាស្នោរ។ Heart
ក្បាច់ទី ១២២ ក្មួយសុំឆ្លើយថា តាចាន់យាយទិតមានចៅទួតចំនួន ៣៦៥ នាក់។ dead
ក្បាច់ទី១២៥ ក្មួយសុំឆ្លើយថា e ។​
ក្មួយឆ្លើយប៉ុនហ្នឹងសិន ផឹកស្រារកនឹងសិន។ ហេហេហេ

ក្បាច់ទី១២១ ផ្កានេះផ្កាអ្វី?សូមមិត្រប្រុសស្រីជួយក្រើនរំលឹក ក្រពុំពីល្ងាចរីកសាយពេលព្រឹក ស្រីខ្មែរគគ្រឹកបេះនាងដាក់ឆ្នាំង យកស្លប្រហើរជាមួយត្រីអាំង ពួកអាមេរិកាំងហៅថាpumkin?
បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 12 Rire
ក្បាច់ទី១២១ ក្មួយសុំឆ្លើយថា​ ផ្កាល្ពៅ។ ហេហេហេ Heart Heart

ពូជូនរង្វាន់ដែលឆ្លើយត្រូវ ម៉ៅឡានបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 12 Copie_deជិះទៅលេងសៀមរាប ឡើងភ្នំបាក់ខែងមើលទេសភាព គន់សូរិយារៀបអស្តងគត់។
រួចហើយជូនទៅលេងអង្គរ ដែលស្រស់បវរល្អបំផុត កេរ្ត៍ដំណែលខ្មែរតែមួយគត់ ស្នាដៃប្រាកដពីដូនតា។
បន្ទាប់ទៅលេងភ្នំគូលែន សប្បាយមែនសប្បាយអស្ចារ្យ មើលទឹកហូរធ្លាក់លើថ្មដា ស្តាប់សត្វបក្សាយំរំពង។បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 12 G_bye

View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
ក្បាច់ទី១១៨ ប៉ះស្អិតហិតស្អុយ ប្រថុយឆ្ងាញ់ អ្នកស្រែចោមស្រឡាញ់ នាំគ្នាហៅថាព្រះ សាច់ជ្រូកអញ្រាំ ញាំពេញតែផ្ទះ<ប្រុក-ហះ>ឬ<ប្រុក-ហ>?ហេ!ហេ!ហេ!ឆ្លើយបានទេប៉ុណ្ណឹង?
ក្បាច់ទី១២៧ ប្រាចអើយអ្នកប្រាច មួយព្រឹកទល់ល្ងាច ប្រាចអត់បានការ ប្រាចអត់ចំណូល ចូលថវិកា ប្រាចអាឡូអាឡា គេហៅថា<ព្រៃតាកាច>ឬ<ប្រីតាកាច><អាចាតាថេះ><អាចាស្រាក់>
<កីស្រេះ>។ល។នឹង។ល។ហេ!ហេ!ហេ!ឆ្លើយត្រូវទេប៉ុណ្ណឹង?បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 12 Dead

View user profile

Yaya Ly

Yaya Ly
LK VIP
LK VIP
@kiey wrote:ក្បាច់ទី១១៨ ប៉ះស្អិតហិតស្អុយ ប្រថុយឆ្ងាញ់ អ្នកស្រែចោមស្រឡាញ់ នាំគ្នាហៅថាព្រះ សាច់ជ្រូកអញ្រាំ ញាំពេញតែផ្ទះ<ប្រុក-ហះ>ឬ<ប្រុក-ហ>?ហេ!ហេ!ហេ!ឆ្លើយបានទេប៉ុណ្ណឹង?
ក្បាច់ទី១២៧ ប្រាចអើយអ្នកប្រាច មួយព្រឹកទល់ល្ងាច ប្រាចអត់បានការ ប្រាចអត់ចំណូល ចូលថវិកា ប្រាចអាឡូអាឡា គេហៅថា<ព្រៃតាកាច>ឬ<ប្រីតាកាច><អាចាតាថេះ><អាចាស្រាក់>
<កីស្រេះ>។ល។នឹង។ល។ហេ!ហេ!ហេ!ឆ្លើយត្រូវទេប៉ុណ្ណឹង?បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 12 Dead
អ៊ូ! បង្ហើបប៉ុននេះហើយបើឆ្លើយមិនត្រូវ​មិនមែនយ៉ាយ៉ាទេ។
ក្បាច់ទី១១៨ ក្មួយសុំឆ្លើយថា ប្រហុក។
ក្បាច់ទី ១២៧ ក្មួយសុំឆ្លើយថា ប្រាចតាគី អាចេះតែថា អាចាក់ស្រា កេះស្រី។ ហេហេហេហ

សួួស្តីឆ្នាំថ្មី ២០១៥ លោកពូ! ជូនពរលោកពូព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារ ជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខ សុភមង្គលជារៀងរហូត។
Heart Heart hola cheers cheers

View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
raiya wrote:
@kiey wrote:ក្បាច់ទី១១៨ ប៉ះស្អិតហិតស្អុយ ប្រថុយឆ្ងាញ់ អ្នកស្រែចោមស្រឡាញ់ នាំគ្នាហៅថាព្រះ សាច់ជ្រូកអញ្រាំ ញាំពេញតែផ្ទះ<ប្រុក-ហះ>ឬ<ប្រុក-ហ>?ហេ!ហេ!ហេ!ឆ្លើយបានទេប៉ុណ្ណឹង?
ក្បាច់ទី១២៧ ប្រាចអើយអ្នកប្រាច មួយព្រឹកទល់ល្ងាច ប្រាចអត់បានការ ប្រាចអត់ចំណូល ចូលថវិកា ប្រាចអាឡូអាឡា គេហៅថា<ព្រៃតាកាច>ឬ<ប្រីតាកាច><អាចាតាថេះ><អាចាស្រាក់>
<កីស្រេះ>។ល។នឹង។ល។ហេ!ហេ!ហេ!ឆ្លើយត្រូវទេប៉ុណ្ណឹង?បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 12 Dead
អ៊ូ! បង្ហើបប៉ុននេះហើយបើឆ្លើយមិនត្រូវ​មិនមែនយ៉ាយ៉ាទេ។
ក្បាច់ទី១១៨ ក្មួយសុំឆ្លើយថា ប្រហុក។
ក្បាច់ទី ១២៧ ក្មួយសុំឆ្លើយថា ប្រាចតាគី អាចេះតែថា អាចាក់ស្រា កេះស្រី។ ហេហេហេហ

សួួស្តីឆ្នាំថ្មី ២០១៥ លោកពូ! ជូនពរលោកពូព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារ ជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខ សុភមង្គលជារៀងរហូត។
Heart Heart hola cheers cheers

ជាដំបូងអរគុណក្មួយដែលបានជូនពរពូ។
ក្បាច់ទី ១២៧ មិនមែន-ប្រាចតាគីទេ-គឺប្រាចតាកី-តែប្រាចនេះមិនសរសេរ ប្រាជ្ញអញ្ចឹងទេ ប្រាជ្ញនេះគឺអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិត។
 ប្រាចខ្ញុំនេះប្រាចអត់បានការ ប្រាចអាឡូអាឡាគ្មានអ្នកណាស្តាប់ ។
 ពូសូមក្មួយយ៉ាឆ្លើយនឹងសំនួរខាងក្រោមនេះ ទាក់ទងយ៉ាមួយម៉ាត់ តែពូសូមអាធ្យាស្រ័យផងបើពាក្យខ្លះធ្វើអោយអារម្មណក្មួយមិនសប្បាយចិត្ត។
ឆ្លើយពាក្យ-គ្រលាស់-
១ យ៉ាប្រុស-សង់ហូក?
២ យ៉ាជា-សង់សូក?
៣ យ៉ាប្រុសមួយ-ណូក?
៤ យ៉ាអ្នកស្រុក-ណូក?
៥ យ៉ានឹក-សង់សុំ?
៦ យ៉ាដូចកូន-ងុំ?
៧ យ៉ាអត់បាន-កុំ?
៨ យ៉ាបាយ-ឆូក?
៩ យ៉ាទៅ-ណូក?
១០ យ៉ាទៅវត្តលោក-តូក?
១១ យ៉ាអា-សូក?
១២ យ៉ាជាបាន-កូក?
១៣ យ៉ាអ្នក-ធើង?
តើក្មួយអាចឆ្លើយសំនួរទាំងអស់នេះបានទេ?បើក្មួយឆ្លើយត្រូវគឺពិតជាយ៉ាមែន។  បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 12 2109348208ជូនកាហ្វេ១ពេងបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 12 30712

View user profile

Yaya Ly

Yaya Ly
LK VIP
LK VIP
@kiey wrote:
raiya wrote:
@kiey wrote:ក្បាច់ទី១១៨ ប៉ះស្អិតហិតស្អុយ ប្រថុយឆ្ងាញ់ អ្នកស្រែចោមស្រឡាញ់ នាំគ្នាហៅថាព្រះ សាច់ជ្រូកអញ្រាំ ញាំពេញតែផ្ទះ<ប្រុក-ហះ>ឬ<ប្រុក-ហ>?ហេ!ហេ!ហេ!ឆ្លើយបានទេប៉ុណ្ណឹង?
ក្បាច់ទី១២៧ ប្រាចអើយអ្នកប្រាច មួយព្រឹកទល់ល្ងាច ប្រាចអត់បានការ ប្រាចអត់ចំណូល ចូលថវិកា ប្រាចអាឡូអាឡា គេហៅថា<ព្រៃតាកាច>ឬ<ប្រីតាកាច><អាចាតាថេះ><អាចាស្រាក់>
<កីស្រេះ>។ល។នឹង។ល។ហេ!ហេ!ហេ!ឆ្លើយត្រូវទេប៉ុណ្ណឹង?បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 12 Dead
អ៊ូ! បង្ហើបប៉ុននេះហើយបើឆ្លើយមិនត្រូវ​មិនមែនយ៉ាយ៉ាទេ។
ក្បាច់ទី១១៨ ក្មួយសុំឆ្លើយថា ប្រហុក។
ក្បាច់ទី ១២៧ ក្មួយសុំឆ្លើយថា ប្រាចតាគី អាចេះតែថា អាចាក់ស្រា កេះស្រី។ ហេហេហេហ

សួួស្តីឆ្នាំថ្មី ២០១៥ លោកពូ! ជូនពរលោកពូព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារ ជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខ សុភមង្គលជារៀងរហូត។
Heart Heart hola cheers cheers

ជាដំបូងអរគុណក្មួយដែលបានជូនពរពូ។
ក្បាច់ទី ១២៧ មិនមែន-ប្រាចតាគីទេ-គឺប្រាចតាកី-តែប្រាចនេះមិនសរសេរ ប្រាជ្ញអញ្ចឹងទេ ប្រាជ្ញនេះគឺអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិត។
 ប្រាចខ្ញុំនេះប្រាចអត់បានការ ប្រាចអាឡូអាឡាគ្មានអ្នកណាស្តាប់ ។
 ពូសូមក្មួយយ៉ាឆ្លើយនឹងសំនួរខាងក្រោមនេះ ទាក់ទងយ៉ាមួយម៉ាត់ តែពូសូមអាធ្យាស្រ័យផងបើពាក្យខ្លះធ្វើអោយអារម្មណក្មួយមិនសប្បាយចិត្ត។
ឆ្លើយពាក្យ-គ្រលាស់-
១ យ៉ាប្រុស-សង់ហូក?
២ យ៉ាជា-សង់សូក?
៣ យ៉ាប្រុសមួយ-ណូក?
៤ យ៉ាអ្នកស្រុក-ណូក?
៥ យ៉ានឹក-សង់សុំ?
៦ យ៉ាដូចកូន-ងុំ?
៧ យ៉ាអត់បាន-កុំ?
៨ យ៉ាបាយ-ឆូក?
៩ យ៉ាទៅ-ណូក?
១០ យ៉ាទៅវត្តលោក-តូក?
១១ យ៉ាអា-សូក?
១២ យ៉ាជាបាន-កូក?
១៣ យ៉ាអ្នក-ធើង?
តើក្មួយអាចឆ្លើយសំនួរទាំងអស់នេះបានទេ?បើក្មួយឆ្លើយត្រូវគឺពិតជាយ៉ាមែន។  បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 12 2109348208ជូនកាហ្វេ១ពេងបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 12 30712
ហេហេេហេ​ សុទ្ធតែយ៉ាទាំងព្រឹកហ្មងលោកពូ។
ចា៎ក្មួយសុំឆ្លើយថា
១ យកប្រុសសង្ហា
២ យកជាសង្សារ
៣ យកប្រុសមួយណា​
៤​ យកអ្នកស្រុកណា
៥ យំនឹងសង្សារ
៦ យំដូចកូនង៉ា
៧ យំអត់បានការ
៨ យកបាយឆា
​​៩​​ យកទៅណា
១០ យកទៅវត្តលោកតា
១១ យកអាសា
១២ យកជាបានការ
១៣ យើងអ្នកថា
តើចម្លើយខាងលើទាំងអស់នេះត្រឹមត្រូវដែររឺទេលោកពូ?

dead dead dead dead dead hola

View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
raiya wrote:
@kiey wrote:
raiya wrote:
@kiey wrote:ក្បាច់ទី១១៨ ប៉ះស្អិតហិតស្អុយ ប្រថុយឆ្ងាញ់ អ្នកស្រែចោមស្រឡាញ់ នាំគ្នាហៅថាព្រះ សាច់ជ្រូកអញ្រាំ ញាំពេញតែផ្ទះ<ប្រុក-ហះ>ឬ<ប្រុក-ហ>?ហេ!ហេ!ហេ!ឆ្លើយបានទេប៉ុណ្ណឹង?
ក្បាច់ទី១២៧ ប្រាចអើយអ្នកប្រាច មួយព្រឹកទល់ល្ងាច ប្រាចអត់បានការ ប្រាចអត់ចំណូល ចូលថវិកា ប្រាចអាឡូអាឡា គេហៅថា<ព្រៃតាកាច>ឬ<ប្រីតាកាច><អាចាតាថេះ><អាចាស្រាក់>
<កីស្រេះ>។ល។នឹង។ល។ហេ!ហេ!ហេ!ឆ្លើយត្រូវទេប៉ុណ្ណឹង?បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 12 Dead
អ៊ូ! បង្ហើបប៉ុននេះហើយបើឆ្លើយមិនត្រូវ​មិនមែនយ៉ាយ៉ាទេ។
ក្បាច់ទី១១៨ ក្មួយសុំឆ្លើយថា ប្រហុក។
ក្បាច់ទី ១២៧ ក្មួយសុំឆ្លើយថា ប្រាចតាគី អាចេះតែថា អាចាក់ស្រា កេះស្រី។ ហេហេហេហ

សួួស្តីឆ្នាំថ្មី ២០១៥ លោកពូ! ជូនពរលោកពូព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារ ជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខ សុភមង្គលជារៀងរហូត។
Heart Heart hola cheers cheers

ជាដំបូងអរគុណក្មួយដែលបានជូនពរពូ។
ក្បាច់ទី ១២៧ មិនមែន-ប្រាចតាគីទេ-គឺប្រាចតាកី-តែប្រាចនេះមិនសរសេរ ប្រាជ្ញអញ្ចឹងទេ ប្រាជ្ញនេះគឺអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិត។
 ប្រាចខ្ញុំនេះប្រាចអត់បានការ ប្រាចអាឡូអាឡាគ្មានអ្នកណាស្តាប់ ។
 ពូសូមក្មួយយ៉ាឆ្លើយនឹងសំនួរខាងក្រោមនេះ ទាក់ទងយ៉ាមួយម៉ាត់ តែពូសូមអាធ្យាស្រ័យផងបើពាក្យខ្លះធ្វើអោយអារម្មណក្មួយមិនសប្បាយចិត្ត។
ឆ្លើយពាក្យ-គ្រលាស់-
១ យ៉ាប្រុស-សង់ហូក?
២ យ៉ាជា-សង់សូក?
៣ យ៉ាប្រុសមួយ-ណូក?
៤ យ៉ាអ្នកស្រុក-ណូក?
៥ យ៉ានឹក-សង់សុំ?
៦ យ៉ាដូចកូន-ងុំ?
៧ យ៉ាអត់បាន-កុំ?
៨ យ៉ាបាយ-ឆូក?
៩ យ៉ាទៅ-ណូក?
១០ យ៉ាទៅវត្តលោក-តូក?
១១ យ៉ាអា-សូក?
១២ យ៉ាជាបាន-កូក?
១៣ យ៉ាអ្នក-ធើង?
តើក្មួយអាចឆ្លើយសំនួរទាំងអស់នេះបានទេ?បើក្មួយឆ្លើយត្រូវគឺពិតជាយ៉ាមែន។  បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 12 2109348208ជូនកាហ្វេ១ពេងបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 12 30712
ហេហេេហេ​ សុទ្ធតែយ៉ាទាំងព្រឹកហ្មងលោកពូ។
ចា៎ក្មួយសុំឆ្លើយថា
១ យកប្រុសសង្ហា
២ យកជាសង្សារ
៣ យកប្រុសមួយណា​
៤​ យកអ្នកស្រុកណា
៥ យំនឹងសង្សារ
៦ យំដូចកូនង៉ា
៧ យំអត់បានការ
៨ យកបាយឆា
​​៩​​ យកទៅណា
១០ យកទៅវត្តលោកតា
១១ យកអាសា
១២ យកជាបានការ
១៣ យើងអ្នកថា
តើចម្លើយខាងលើទាំងអស់នេះត្រឹមត្រូវដែររឺទេលោកពូ?

dead dead dead dead dead hola
ត្រូវទាំងអស់ហើយលើកលែងតែចម្លើយទី ៥ គឺមិនមែន-យំនឹងសង្សា-ទេគឺ-យំនឹកសង្សា-តែពូចាត់ទុកថាត្រូវទៅចុះ។ពូសូមទទួលស្គាល់ពិតជាយ៉ា កូនចៅលោកអ៊ុំណាប្រាជ្ញាល្បី ស្តាយកូនមិនព្រមយកប្រពន្ធអី ម៉្លេះសមចូលស្តីធ្វើកូនប្រសារ។

បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 12 Dancing3បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 12 Dancing2

View user profile

Yaya Ly

Yaya Ly
LK VIP
LK VIP
ច៎ាអរគុណលោកពូ ការពិតក្មួយសរសេរខុសហ្នឹងណា! ហេហេហេហ
លោកពូសូមបង្ហើបក្បាច់ដែលនៅសល់ផង។ cool


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
One way! One love! One life!  love
View user profile

lovelykitty

lovelykitty
LK Member
LK Member
Hello everyone

View user profile

PheaKdeySnaeh

PheaKdeySnaeh
Webmaster
Webmaster
@lovelykitty wrote:Hello everyone
តូចមកលងស្រលាញ់ខ្មែរ :helo:


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 12 608289q08o3aylgm
View user profile http://www.srolanhkhmer.com/

PheaKdeySnaeh

PheaKdeySnaeh
Webmaster
Webmaster
សូម្បីអ្នកតែងកំណាព្យក៏រត់ចោលស្រលាញ់ខ្មែរដែរ Barey


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 12 608289q08o3aylgm
View user profile http://www.srolanhkhmer.com/

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
@PheaKdeySnaeh wrote:សូម្បីអ្នកតែងកំណាព្យក៏រត់ចោលស្រលាញ់ខ្មែរដែរ Barey

កំណាព្យជើងចាស់ខ្វះដៃគូរ-បានជាបាត់យូរមិនឃើញមុខ-រវល់តែលេងនៅfacebook-ថ្ងៃនេះអផ្សុកចូលLKម្តង។ឥឡូវស្ងាត់បាត់មនុស្សអោយឈឹង-បើប្រីយ៍មិត្តដឹងសូមប្រាប់ផង-អត់មានអ្នកណានឹងឆ្លើយឆ្លង-ជាគូរសាកសងតទៅទៀត។

View user profile

PheaKdeySnaeh

PheaKdeySnaeh
Webmaster
Webmaster
គឺគេនៅfacebookដូចkieyដែរនឹងបានអត់មានអ្នកតប


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 12 608289q08o3aylgm
View user profile http://www.srolanhkhmer.com/

mak leakana

mak leakana
New Active
New Active
ស្ដេចក្នុុងល្ខោនខ្មែរយើង

View user profile

Back to top  Message [Page 12 of 12]

Go to page : Previous  1, 2, 3 ... 10, 11, 12

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum