បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 44939

You are not connected. Please login or register

 » ♥ ~ General ~ ♥ » General Discussion » បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង

បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង

Go to page : Previous  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  Next

Go down  Message [Page 10 of 12]

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
raiya wrote:
@kiey wrote:
raiya wrote:ហេហេហ​ ក្មួយក៏មិនហ៊ានបន្ធូរដៃដែរព្រោះក្មួយបានថាលឺថា ក្បាច់ហនុម៉ានច្រានភ្នំគឺពូកែខ្លាំងនៅក្នុងពិភពគុណ។ ដូច្នេះសូមលោកពូជួយបន្ធូរដៃអោយក្មួយផង ។
៤៥​-​ ក្មួយសូមឆ្លើយថា ខ្នង​ ។ 
៥៣- ស្នប់សប់ទឹក ។ 
  VP  VS

ពិតជាមិនធម្មតាមែន!ក្បាច់គុណដាវផ្តាច់ប្រលឹងរបស់បក្សអឺម៉ី!ធ្វើព្យុះរន្ទះភ្លៀងជាង១៧មេ<17.2 inches>ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក-លិចផ្លូវលិចផ្ទះនៅរដ្ទNew yorkនឹងរដ្ទមួយចំនួន
ទៀតអស់រាប់ម៉ឺនខ្នងដាច់ផ្លូវជាច្រើនកន្លែង។តែរដ្ទដែលខ្ញុំនៅមិនអីទេព្រោះបានយុទ្ធសិល្ស-ហនុម៉ានច្រានភ្នំ-ជួយទាន់ពេលកុំអីវីវធំហើយ!ក៏បុន្តែក្បាច់ទី៤៥ខ្ញុំប៊ីសតែភ្លាត់ស្នៀតអោយគេវាយត្រូវ១ដៃ!ប្រសិនគេវាយខាងលើ
បន្តិចច្បាស់ជាត្រូវមិនខាន។ឯចំណែកក្បាច់ទី៥៣គឺក្បាច់គុណ-ហនុម៉ានច្រានភ្នំ-អាចមានប្រៀបជាង-យុទ្ធសិល៍ដាវផ្តាច់ប្រលឹង-បើនិយាយភាសាសាម៉ាញ់គឺវាយខុសស្រឡះ។ដូច្នេះក្មួយត្រូវតែហាត់រៀនវីជ្ជាគុណថែមមួយកំរិតទៀត
ទើបអាចមានប្រសិទ្ធភាពវាយឈ្នះបាន។ហនុម៉ានច្រានភ្នំស្វាគមន៍ជានិច្ចនៅលើកក្រោយ!ហា!ហា!ហា!ហា!ហា!បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 35បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 511879
ទី​៤៥ ក្មួយសុំឆ្លើយថា​ ច្រមុះ។  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy

ក្មួយថាច្រមុះខុសហើយនារី-នៅចំហៀងទាំងពីរម៉េចក៏មិនថា-មិនមែនចេះឯងចែងក្នុងតម្រា-កេរ៍្តពីដូនតាចារក្នុងគម្ពី។សូមក្មួយឆ្លើយម្តងទៀត
គឺនៅក្នុងគម្ពីគុណ-ហនុម៉ានច្រានភ្នំ-ផ្ទះពូនេះឯង។ហាៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 Kneu_driបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 Rire

View user profile

Yaya Ly

Yaya Ly
LK VIP
LK VIP
ក្មួយសុំឆ្លើយថា​ ត្រចៀក ។ នេះជាក្បាច់ចុងក្រោយហើយ បើមិនអាចផ្តួលក្បាច់ហនុមានច្រានភ្នំបាន ក្មួយពិតជាចាញ់ហើយ។ Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
One way! One love! One life!  love
View user profile

Yaya Ly

Yaya Ly
LK VIP
LK VIP
@kiey wrote:
raiya wrote:សួមលោកពូជួយបង្ហើបក្បាច់ទី ៥៣​ អោយក្មួយបន្តិចមក​ ព្រោះក្មួយគិតមិនឃើញសោះថាគួរប្រើក្បាច់អី​ ដើម្បីយកឈ្នះ ក្បាច់ហនុម៉ានច្រានភ្នំរបស់លោកពូបាន។ ដូច្នេះសូមលោកពូបន្ធូរដៃអោយក្មួយបន្តិចមក។  please  please

ក្បាច់ទី៥៣!គឺថ្មសរស្រអែម-សូមក្មួយជួយថែមខ្មៅស្រអាប់-ពូនឹងរងចាំពាក្យសារស័ព្វ-បើដឹងសូមប្រាប់ពូដឹងផង?។
ពូបានបង្ហើប!សរស្រអែមគឺថ្មឯខ្មៅស្រអាប់ពូមិនអាចប្រាប់បានទេចូររកគិតមើលខ្លួនឯងចុះ
ច៎ា អរគុណលោកពូដែលបានបង្ហើបអោយក្មួយ ។ ក្មួយសុំឆ្លើយថា ត្បាល់កិនម្សៅ ។  dead  dead  dead

View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
raiya wrote:ក្មួយសុំឆ្លើយថា​ ត្រចៀក ។ នេះជាក្បាច់ចុងក្រោយហើយ បើមិនអាចផ្តួលក្បាច់ហនុមានច្រានភ្នំបាន ក្មួយពិតជាចាញ់ហើយ។ Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy

ក្បាច់ចុងក្រោយរបស់សិស្សដូនជីបក្សអឺម៉ីពិតជាបានផ្តួលក្បាច់ហនុម៉ានច្រានភ្នំបានសម្រេចមែននៅវគ្គទី៤៥។នោះក៏ដោយសារតែពូបន្ធូរដៃ។សូមចូលរួមអបអរគោះកែវបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 718724មួយ។
ប៉ុន្តែវគ្គទី៥៣មិនអាចរកក្បួនវាយផ្តួលក្បាច់ហនុម៉ានច្រានភ្នំបានទេ!សូមដូនជីរៀនក្បាច់គុណបន្ថែមទៀតទៅ។
តើអ្វីទៅខ្មៅស្រអាប់?សរស្រអែមគឺថ្ម!ឆ្លើយត្បាល់កិនម្សៅមិនត្រូវទេ​។បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 511879

View user profile

Yaya Ly

Yaya Ly
LK VIP
LK VIP
ក្មួយសុំឆ្លើយថា ថ្មសំលៀងកាំបិត ។ hola


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
One way! One love! One life!  love
View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
raiya wrote:ក្មួយសុំឆ្លើយថា ថ្មសំលៀងកាំបិត ។ hola

អស្ចារ្យៗៗៗៗៗរៀនវីជ្ជាគុណ-ដាវផ្តាច់ប្រលឹង-តែប៉ុន្មានម៉ោងសោះចេះរកក្បួនបង្រាបក្បាច់គុណ-ហនុម៉ានច្រានភ្នំ-យ៉ាងធូ។
សូមសសើរដូនជីក្មេងសិស្សបក្សអឺម៉ីដែលបានឈ្នះ។បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 346235បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 346235បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 346235បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 346235បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 2109348208បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 2109348208
ចម្លើយគឺមនុស្សអង្គុយសំលៀងកាំបិត។

View user profile

Yaya Ly

Yaya Ly
LK VIP
LK VIP
@kiey wrote:
raiya wrote:ក្មួយសុំឆ្លើយថា ថ្មសំលៀងកាំបិត ។ hola

អស្ចារ្យៗៗៗៗៗរៀនវីជ្ជាគុណ-ដាវផ្តាច់ប្រលឹង-តែប៉ុន្មានម៉ោងសោះចេះរកក្បួនបង្រាបក្បាច់គុណ-ហនុម៉ានច្រានភ្នំ-យ៉ាងធូ។
សូមសសើរដូនជីក្មេងសិស្សបក្សអឺម៉ីដែលបានឈ្នះ។បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 346235បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 346235បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 346235បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 346235បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 2109348208បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 2109348208
ចម្លើយគឺមនុស្សអង្គុយសំលៀងកាំបិត។
ច៎ា ក្មួយទើបតែរៀនបានសំ រេច។ អរគុណ​លោកពូដែលបានបន្ធូរដៃដល់ក្មួយ។
តើពូមានក្បាច់អ្វីទៀតទេ ដើម្បីយកមកបង្រ្កាបក្បាច់កុណដាវផ្តាច់ព្រលឹងរបស់ក្មួយ?
 cool  thanks

View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
raiya wrote:
@kiey wrote:
raiya wrote:ក្មួយសុំឆ្លើយថា ថ្មសំលៀងកាំបិត ។ hola

អស្ចារ្យៗៗៗៗៗរៀនវីជ្ជាគុណ-ដាវផ្តាច់ប្រលឹង-តែប៉ុន្មានម៉ោងសោះចេះរកក្បួនបង្រាបក្បាច់គុណ-ហនុម៉ានច្រានភ្នំ-យ៉ាងធូ។
សូមសសើរដូនជីក្មេងសិស្សបក្សអឺម៉ីដែលបានឈ្នះ។បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 346235បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 346235បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 346235បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 346235បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 2109348208បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 2109348208
ចម្លើយគឺមនុស្សអង្គុយសំលៀងកាំបិត។
ច៎ា ក្មួយទើបតែរៀនបានសំ រេច។ អរគុណ​លោកពូដែលបានបន្ធូរដៃដល់ក្មួយ។
តើពូមានក្បាច់អ្វីទៀតទេ ដើម្បីយកមកបង្រ្កាបក្បាច់កុណដាវផ្តាច់ព្រលឹងរបស់ក្មួយ?
 cool  thanks

ហេៗៗៗៗៗថ្ងៃបុណ្យកំណើតមិនហៅពូចូលរួមផឹកផង?Happy-birthday to you!សុខសប្បាយថ្ងៃកំណើត។ពូគ្មានអ្វីជាកាដូទេគឺមានតែគោះកែវបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 718724ជូនពរក្មួយអោយបានសេចក្តីសុខ
ក្នុងក្រុមគ្រួសារ។បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 G_bye

View user profile

Yaya Ly

Yaya Ly
LK VIP
LK VIP
@kiey wrote:
raiya wrote:
@kiey wrote:
raiya wrote:ក្មួយសុំឆ្លើយថា ថ្មសំលៀងកាំបិត ។ hola

អស្ចារ្យៗៗៗៗៗរៀនវីជ្ជាគុណ-ដាវផ្តាច់ប្រលឹង-តែប៉ុន្មានម៉ោងសោះចេះរកក្បួនបង្រាបក្បាច់គុណ-ហនុម៉ានច្រានភ្នំ-យ៉ាងធូ។
សូមសសើរដូនជីក្មេងសិស្សបក្សអឺម៉ីដែលបានឈ្នះ។បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 346235បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 346235បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 346235បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 346235បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 2109348208បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 2109348208
ចម្លើយគឺមនុស្សអង្គុយសំលៀងកាំបិត។
ច៎ា ក្មួយទើបតែរៀនបានសំ រេច។ អរគុណ​លោកពូដែលបានបន្ធូរដៃដល់ក្មួយ។
តើពូមានក្បាច់អ្វីទៀតទេ ដើម្បីយកមកបង្រ្កាបក្បាច់កុណដាវផ្តាច់ព្រលឹងរបស់ក្មួយ?
 cool  thanks

ហេៗៗៗៗៗថ្ងៃបុណ្យកំណើតមិនហៅពូចូលរួមផឹកផង?Happy-birthday to you!សុខសប្បាយថ្ងៃកំណើត។ពូគ្មានអ្វីជាកាដូទេគឺមានតែគោះកែវបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 718724ជូនពរក្មួយអោយបានសេចក្តីសុខ
ក្នុងក្រុមគ្រួសារ។បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 G_bye
ច៎ា អរគុណលោកពូណាស់ ជល់កែវមួយ  biyear ។ ក្មួយមិន​បានហៅដោយសារ ខំអង្គុយរកនឹកចំលើយ របស់ពូហ្នឹងណាបានជាក្មួយភ្លេច ។ តែហេតុអ្វីបានលោកពូដឹងថាមិ្សលមិញខូបកំណើតក្មួយ?  cool  cool

View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
raiya wrote:
@kiey wrote:
raiya wrote:
@kiey wrote:
raiya wrote:ក្មួយសុំឆ្លើយថា ថ្មសំលៀងកាំបិត ។ hola

អស្ចារ្យៗៗៗៗៗរៀនវីជ្ជាគុណ-ដាវផ្តាច់ប្រលឹង-តែប៉ុន្មានម៉ោងសោះចេះរកក្បួនបង្រាបក្បាច់គុណ-ហនុម៉ានច្រានភ្នំ-យ៉ាងធូ។
សូមសសើរដូនជីក្មេងសិស្សបក្សអឺម៉ីដែលបានឈ្នះ។បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 346235បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 346235បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 346235បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 346235បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 2109348208បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 2109348208
ចម្លើយគឺមនុស្សអង្គុយសំលៀងកាំបិត។
ច៎ា ក្មួយទើបតែរៀនបានសំ រេច។ អរគុណ​លោកពូដែលបានបន្ធូរដៃដល់ក្មួយ។
តើពូមានក្បាច់អ្វីទៀតទេ ដើម្បីយកមកបង្រ្កាបក្បាច់កុណដាវផ្តាច់ព្រលឹងរបស់ក្មួយ?
 cool  thanks

ហេៗៗៗៗៗថ្ងៃបុណ្យកំណើតមិនហៅពូចូលរួមផឹកផង?Happy-birthday to you!សុខសប្បាយថ្ងៃកំណើត។ពូគ្មានអ្វីជាកាដូទេគឺមានតែគោះកែវបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 718724ជូនពរក្មួយអោយបានសេចក្តីសុខ
ក្នុងក្រុមគ្រួសារ។បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 G_bye
ច៎ា អរគុណលោកពូណាស់ ជល់កែវមួយ  biyear ។ ក្មួយមិន​បានហៅដោយសារ ខំអង្គុយរកនឹកចំលើយ របស់ពូហ្នឹងណាបានជាក្មួយភ្លេច ។ តែហេតុអ្វីបានលោកពូដឹងថាមិ្សលមិញខូបកំណើតក្មួយ?  cool  cool

ពូដឹងថ្ងៃកំណើតក្មួយព្រោះពីថ្ងៃសៅរ៍អាយុ២៥ឆ្នាំដល់ថ្ងៃអាទិត្យស្រាប់តែអាយុ២៦ឆ្នាំទើបដឹងថាប្រហែលជាខួបថ្ងៃកំណើតហើយក៏ទាយលេងទៅ។ហេៗៗៗពូស្មានតែហៅមិត្រភ័ក្រ២ឬ៣តុផឹកស្រាស្រវឹងហើយតើ?។

View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
យុទ្ធសិល៍-ហនុម៉ានច្រានភ្នំ-មានក្បាច់ជាង៥០០គឺមានក្បាច់សម័យក្បាច់បូរាណក្បាច់អគ្លេស៍ច្របាច់បញ្ចូលគ្នាបានកើតចេញជាក្បាច់-ហនុម៉ានច្រានភ្នំ-មិនអាចប្រើវាផ្តេសផ្តាស់បានទេ។បើគម្ពីនេះធ្លាក់ទៅលើមនុស្សអាក្រក់វាធ្វើអោយពិភពលោកជ្រួលច្របល់។
បើរៀនវីជ្ជាគុណព្រាយបីសាចហើយមករៀនវីជ្ជាគុណ-ហនុម៉ានច្រានភ្នំ-មិនបានជាដាច់ខាត។ដូច-ពុល-ពត-ដោយសារតែរៀនវីជ្ជានឹងហើយទើបធ្វើអោយមនុស្សស្លាប់រាប់លាននាក់។គាត់ប្រើយុទ្ធសិល៍-ហនុម៉ានច្រានភ្នំខុស។ពុល-ពតគាត់មិនច្រានភ្នំកង្រីឬ
ភ្នំដងរែងគាត់ទៅច្រានប៉ះ-ភ្នំពេញ-រលាយអស់រលីង។អញ្ចឹងទើបខ្ញុំមិនហ៊ានប្រាប់ក្បាច់អស់ទេក្រែងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ពិភពគុណ។
ខ្ញុំជូន១ក្បាច់នេះទៀតចុះតាមសំណូមពរ
ក្បាច់ទី៧៥-មានតែឡើងមិនដែលចុះ?តើជាអ្វី?បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង?បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 56213

View user profile

Yaya Ly

Yaya Ly
LK VIP
LK VIP
@kiey wrote:យុទ្ធសិល៍-ហនុម៉ានច្រានភ្នំ-មានក្បាច់ជាង៥០០គឺមានក្បាច់សម័យក្បាច់បូរាណក្បាច់អគ្លេស៍ច្របាច់បញ្ចូលគ្នាបានកើតចេញជាក្បាច់-ហនុម៉ានច្រានភ្នំ-មិនអាចប្រើវាផ្តេសផ្តាស់បានទេ។បើគម្ពីនេះធ្លាក់ទៅលើមនុស្សអាក្រក់វាធ្វើអោយពិភពលោកជ្រួលច្របល់។
បើរៀនវីជ្ជាគុណព្រាយបីសាចហើយមករៀនវីជ្ជាគុណ-ហនុម៉ានច្រានភ្នំ-មិនបានជាដាច់ខាត។ដូច-ពុល-ពត-ដោយសារតែរៀនវីជ្ជានឹងហើយទើបធ្វើអោយមនុស្សស្លាប់រាប់លាននាក់។គាត់ប្រើយុទ្ធសិល៍-ហនុម៉ានច្រានភ្នំខុស។ពុល-ពតគាត់មិនច្រានភ្នំកង្រីឬ
ភ្នំដងរែងគាត់ទៅច្រានប៉ះ-ភ្នំពេញ-រលាយអស់រលីង។អញ្ចឹងទើបខ្ញុំមិនហ៊ានប្រាប់ក្បាច់អស់ទេក្រែងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ពិភពគុណ។
ខ្ញុំជូន១ក្បាច់នេះទៀតចុះតាមសំណូមពរ
ក្បាច់ទី៧៥-មានតែឡើងមិនដែលចុះ?តើជាអ្វី?បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង?បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 56213
ក្មួយបានលឺមកថា គម្ពីហនុម៉ានច្រានភ្នំនេះ មានក្បាច់ច្រើនណាស់ តែក្មួយជាក្មេងជំនាន់ថ្មី ដូច្នេះហើយក្មួយមិនស្គាល់​ទេ។ អរគុណដែលលោកពូ ជួយបង្ហាត់បង្រៀនក្បាច់ថ្មីៗដល់ក្មួយបានដឹង បានឃើញ និងបានយល់។  orkun  orkun  orkun 

ក្បាច់ទី ៧៥- ក្មួយសុំឆ្លើយថា អាយុ (​អាយុគឺឡើងរហូតមិនដែលចេះចុុះទេ)​  seuch  seuch

View user profile

Yaya Ly

Yaya Ly
LK VIP
LK VIP
@kiey wrote:
raiya wrote:
@kiey wrote:
raiya wrote:
@kiey wrote:

អស្ចារ្យៗៗៗៗៗរៀនវីជ្ជាគុណ-ដាវផ្តាច់ប្រលឹង-តែប៉ុន្មានម៉ោងសោះចេះរកក្បួនបង្រាបក្បាច់គុណ-ហនុម៉ានច្រានភ្នំ-យ៉ាងធូ។
សូមសសើរដូនជីក្មេងសិស្សបក្សអឺម៉ីដែលបានឈ្នះ។បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 346235បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 346235បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 346235បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 346235បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 2109348208បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 2109348208
ចម្លើយគឺមនុស្សអង្គុយសំលៀងកាំបិត។
ច៎ា ក្មួយទើបតែរៀនបានសំ រេច។ អរគុណ​លោកពូដែលបានបន្ធូរដៃដល់ក្មួយ។
តើពូមានក្បាច់អ្វីទៀតទេ ដើម្បីយកមកបង្រ្កាបក្បាច់កុណដាវផ្តាច់ព្រលឹងរបស់ក្មួយ?
 cool  thanks

ហេៗៗៗៗៗថ្ងៃបុណ្យកំណើតមិនហៅពូចូលរួមផឹកផង?Happy-birthday to you!សុខសប្បាយថ្ងៃកំណើត។ពូគ្មានអ្វីជាកាដូទេគឺមានតែគោះកែវបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 718724ជូនពរក្មួយអោយបានសេចក្តីសុខ
ក្នុងក្រុមគ្រួសារ។បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 G_bye
ច៎ា អរគុណលោកពូណាស់ ជល់កែវមួយ  biyear ។ ក្មួយមិន​បានហៅដោយសារ ខំអង្គុយរកនឹកចំលើយ របស់ពូហ្នឹងណាបានជាក្មួយភ្លេច ។ តែហេតុអ្វីបានលោកពូដឹងថាមិ្សលមិញខូបកំណើតក្មួយ?  cool  cool

ពូដឹងថ្ងៃកំណើតក្មួយព្រោះពីថ្ងៃសៅរ៍អាយុ២៥ឆ្នាំដល់ថ្ងៃអាទិត្យស្រាប់តែអាយុ២៦ឆ្នាំទើបដឹងថាប្រហែលជាខួបថ្ងៃកំណើតហើយក៏ទាយលេងទៅ។ហេៗៗៗពូស្មានតែហៅមិត្រភ័ក្រ២ឬ៣តុផឹកស្រាស្រវឹងហើយតើ?។
លោកពូ ពូកែសង្កេតមែន។ ច៎ា​ក្មួយបានធ្វើខួបកំណើតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមែន ជាមួយមិត្តភ័ក្តរបស់ក្មួយ​​៤​-៥ នាក់ សប្បាយណាស់លោកពូ។  hola  dance  dance

View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
raiya wrote:
@kiey wrote:យុទ្ធសិល៍-ហនុម៉ានច្រានភ្នំ-មានក្បាច់ជាង៥០០គឺមានក្បាច់សម័យក្បាច់បូរាណក្បាច់អគ្លេស៍ច្របាច់បញ្ចូលគ្នាបានកើតចេញជាក្បាច់-ហនុម៉ានច្រានភ្នំ-មិនអាចប្រើវាផ្តេសផ្តាស់បានទេ។បើគម្ពីនេះធ្លាក់ទៅលើមនុស្សអាក្រក់វាធ្វើអោយពិភពលោកជ្រួលច្របល់។
បើរៀនវីជ្ជាគុណព្រាយបីសាចហើយមករៀនវីជ្ជាគុណ-ហនុម៉ានច្រានភ្នំ-មិនបានជាដាច់ខាត។ដូច-ពុល-ពត-ដោយសារតែរៀនវីជ្ជានឹងហើយទើបធ្វើអោយមនុស្សស្លាប់រាប់លាននាក់។គាត់ប្រើយុទ្ធសិល៍-ហនុម៉ានច្រានភ្នំខុស។ពុល-ពតគាត់មិនច្រានភ្នំកង្រីឬ
ភ្នំដងរែងគាត់ទៅច្រានប៉ះ-ភ្នំពេញ-រលាយអស់រលីង។អញ្ចឹងទើបខ្ញុំមិនហ៊ានប្រាប់ក្បាច់អស់ទេក្រែងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ពិភពគុណ។
ខ្ញុំជូន១ក្បាច់នេះទៀតចុះតាមសំណូមពរ
ក្បាច់ទី៧៥-មានតែឡើងមិនដែលចុះ?តើជាអ្វី?បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង?បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 56213
ក្មួយបានលឺមកថា គម្ពីហនុម៉ានច្រានភ្នំនេះ មានក្បាច់ច្រើនណាស់ តែក្មួយជាក្មេងជំនាន់ថ្មី ដូច្នេះហើយក្មួយមិនស្គាល់​ទេ។ អរគុណដែលលោកពូ ជួយបង្ហាត់បង្រៀនក្បាច់ថ្មីៗដល់ក្មួយបានដឹង បានឃើញ និងបានយល់។  orkun  orkun  orkun 

ក្បាច់ទី ៧៥- ក្មួយសុំឆ្លើយថា អាយុ (​អាយុគឺឡើងរហូតមិនដែលចេះចុុះទេ)​  seuch  seuch

ពិតជាមិនធម្មតាមែនក្បាច់ដាវផ្តាច់ព្រលឹងរបស់បក្សអឺម៉ីគឺអាចវាយឈ្នះក្បាច់ទី៧៥របស់-ហនុម៉ានច្រានភ្នំ-ដោយមិនពីបាកខំ។ខ្ញុំជូនមេដៃ១បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 331525អញ្ចឹងបានគេថាភ្នំខ្ពស់ហើយនៅមានស្មៅដុះពីលើភ្នំខ្ពស់ជាងភ្នំទៅទៀត។
ដូចពាក្យបុរាណថា-ចេះឯងអោយក្រែងចេះគេ-ចេះឯងប៉ុនទន្លេ-ចេះគេប៉ុនសមុទ្ធ-បារីឆ្ងាញ់ផ្សែង-ល្បែងឆ្ងាញ់អ៊ុត-ហោរាទាយឆុត-ត្រូវពឹងគម្ពី។ដូច្នេះកុំថាក្បាច់ហនុម៉ានច្រានភ្នំខ្លាំងអី។ប៉ុន្តែនៅមានក្បាច់ច្រើនទៀតមិនទាន់បញ្ចេញសាកជាមួយនឹងក្បាច់
ដាវផ្តាច់ព្រលឹង។ក្បាច់ក្រោយនេះហៅថា-មុំចង្រ្កានហនុម៉ានច្រានភ្នំ-គឺយកក្បាច់បីមកប្រើជាមុំចង្រ្កាន១ក្បាច់គុណសម័យ២ក្បាច់គុណបុរាណ៣ក្បាច់គុណអាមេរិកកាំង។ខ្ញុំសូមបកស្រាយខ្លះៗនៃឥទ្ធពលរបស់ក្បាច់និមួយៗ។ក្បាច់គុណសម័យ-១ដៃសម្លប់រាប់
ដប់មិនទាន់។បើប្រើកែង-១កែងឆ្វេងបិទថ្នាំ-១កែងស្តាំដេកពេទ្យ។បើប្រើជង្គង់-១ជង្គង់ឆ្វេងគ្រាំ-១ជង្គង់ស្តាំបាក់ឆ្អឹងជំនី។បើប្រើជើង-១ជើងស្តាំវង្វេង-១ជើងឆ្វេងដួលខ្ពោក។ក្បាច់នេះធ្លាប់ផ្តួលគូរប្រយុទ្ធរាប់រយនាក់លើសៃវៀន-ដូចជា-កែវរំចង់-វង់ណយ-វន់វ៉ា-ឡុងសុភីម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាតស៊ីធីអិននឹង-អេភូថង-ឆ្លងទៅដល់ប្រទេសថៃទៀតផង។
ឯក្បាច់គុណបុរាណវិញគឺធ្លាប់វាយមេបក្ស-ឃុនលន់-មេបក្សស្មូម-មេបក្សនាគរាជ-នឹងមេបក្សដូនជីសក់សរនៅភ្នំថៃសាន។ចំណែកក្បាច់គុណអាមេរិកកាំងគឺធ្លាប់វាយនៅប្រទេសIragនឹងប្រទេសAfghanistan.ដូចប្រីយ៍មិត្របានដឹងរួចមកហើយ។
តែក្បាច់ទាំង៣នេះមិនទាន់បានសាកជាមួយក្បាច់ដាវផ្តាច់ព្រលឹងរបស់សិស្សបក្សអឺម៉ីទេ។ក្បាច់គុណទាំង៣មានដូចខាងក្រោមនេះ។
១ក្បាច់គុណសម័យទី៤០-ឯកអង្គទ្រង់គ្រឿងតាមថ្នាក់-ដៃលើកជាសង្វាក់មាត់ភ្លុំភ្លេង?
២ក្បាច់គុណបុរាណទី៤៧-រន្ធស្អុយអត់ធុំ-ផ្លែទុំមិនដែលជ្រុះ?
៣ក្បាច់អាមេរិកកាំងទី៨៩-Have key but no lock.Have space but no room.Can enter but can not go outside?
What is it?If you know please tell me!បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង?បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 56213បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 56213បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 56213

View user profile

Yaya Ly

Yaya Ly
LK VIP
LK VIP
@kiey wrote:
raiya wrote:
@kiey wrote:យុទ្ធសិល៍-ហនុម៉ានច្រានភ្នំ-មានក្បាច់ជាង៥០០គឺមានក្បាច់សម័យក្បាច់បូរាណក្បាច់អគ្លេស៍ច្របាច់បញ្ចូលគ្នាបានកើតចេញជាក្បាច់-ហនុម៉ានច្រានភ្នំ-មិនអាចប្រើវាផ្តេសផ្តាស់បានទេ។បើគម្ពីនេះធ្លាក់ទៅលើមនុស្សអាក្រក់វាធ្វើអោយពិភពលោកជ្រួលច្របល់។
បើរៀនវីជ្ជាគុណព្រាយបីសាចហើយមករៀនវីជ្ជាគុណ-ហនុម៉ានច្រានភ្នំ-មិនបានជាដាច់ខាត។ដូច-ពុល-ពត-ដោយសារតែរៀនវីជ្ជានឹងហើយទើបធ្វើអោយមនុស្សស្លាប់រាប់លាននាក់។គាត់ប្រើយុទ្ធសិល៍-ហនុម៉ានច្រានភ្នំខុស។ពុល-ពតគាត់មិនច្រានភ្នំកង្រីឬ
ភ្នំដងរែងគាត់ទៅច្រានប៉ះ-ភ្នំពេញ-រលាយអស់រលីង។អញ្ចឹងទើបខ្ញុំមិនហ៊ានប្រាប់ក្បាច់អស់ទេក្រែងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ពិភពគុណ។
ខ្ញុំជូន១ក្បាច់នេះទៀតចុះតាមសំណូមពរ
ក្បាច់ទី៧៥-មានតែឡើងមិនដែលចុះ?តើជាអ្វី?បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង?បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 56213
ក្មួយបានលឺមកថា គម្ពីហនុម៉ានច្រានភ្នំនេះ មានក្បាច់ច្រើនណាស់ តែក្មួយជាក្មេងជំនាន់ថ្មី ដូច្នេះហើយក្មួយមិនស្គាល់​ទេ។ អរគុណដែលលោកពូ ជួយបង្ហាត់បង្រៀនក្បាច់ថ្មីៗដល់ក្មួយបានដឹង បានឃើញ និងបានយល់។  orkun  orkun  orkun 

ក្បាច់ទី ៧៥- ក្មួយសុំឆ្លើយថា អាយុ (​អាយុគឺឡើងរហូតមិនដែលចេះចុុះទេ)​  seuch  seuch

ពិតជាមិនធម្មតាមែនក្បាច់ដាវផ្តាច់ព្រលឹងរបស់បក្សអឺម៉ីគឺអាចវាយឈ្នះក្បាច់ទី៧៥របស់-ហនុម៉ានច្រានភ្នំ-ដោយមិនពីបាកខំ។ខ្ញុំជូនមេដៃ១បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 331525អញ្ចឹងបានគេថាភ្នំខ្ពស់ហើយនៅមានស្មៅដុះពីលើភ្នំខ្ពស់ជាងភ្នំទៅទៀត។
ដូចពាក្យបុរាណថា-ចេះឯងអោយក្រែងចេះគេ-ចេះឯងប៉ុនទន្លេ-ចេះគេប៉ុនសមុទ្ធ-បារីឆ្ងាញ់ផ្សែង-ល្បែងឆ្ងាញ់អ៊ុត-ហោរាទាយឆុត-ត្រូវពឹងគម្ពី។ដូច្នេះកុំថាក្បាច់ហនុម៉ានច្រានភ្នំខ្លាំងអី។ប៉ុន្តែនៅមានក្បាច់ច្រើនទៀតមិនទាន់បញ្ចេញសាកជាមួយនឹងក្បាច់
ដាវផ្តាច់ព្រលឹង។ក្បាច់ក្រោយនេះហៅថា-មុំចង្រ្កានហនុម៉ានច្រានភ្នំ-គឺយកក្បាច់បីមកប្រើជាមុំចង្រ្កាន១ក្បាច់គុណសម័យ២ក្បាច់គុណបុរាណ៣ក្បាច់គុណអាមេរិកកាំង។ខ្ញុំសូមបកស្រាយខ្លះៗនៃឥទ្ធពលរបស់ក្បាច់និមួយៗ។ក្បាច់គុណសម័យ-១ដៃសម្លប់រាប់
ដប់មិនទាន់។បើប្រើកែង-១កែងឆ្វេងបិទថ្នាំ-១កែងស្តាំដេកពេទ្យ។បើប្រើជង្គង់-១ជង្គង់ឆ្វេងគ្រាំ-១ជង្គង់ស្តាំបាក់ឆ្អឹងជំនី។បើប្រើជើង-១ជើងស្តាំវង្វេង-១ជើងឆ្វេងដួលខ្ពោក។ក្បាច់នេះធ្លាប់ផ្តួលគូរប្រយុទ្ធរាប់រយនាក់លើសៃវៀន-ដូចជា-កែវរំចង់-វង់ណយ-វន់វ៉ា-ឡុងសុភីម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាតស៊ីធីអិននឹង-អេភូថង-ឆ្លងទៅដល់ប្រទេសថៃទៀតផង។
ឯក្បាច់គុណបុរាណវិញគឺធ្លាប់វាយមេបក្ស-ឃុនលន់-មេបក្សស្មូម-មេបក្សនាគរាជ-នឹងមេបក្សដូនជីសក់សរនៅភ្នំថៃសាន។ចំណែកក្បាច់គុណអាមេរិកកាំងគឺធ្លាប់វាយនៅប្រទេសIragនឹងប្រទេសAfghanistan.ដូចប្រីយ៍មិត្របានដឹងរួចមកហើយ។
តែក្បាច់ទាំង៣នេះមិនទាន់បានសាកជាមួយក្បាច់ដាវផ្តាច់ព្រលឹងរបស់សិស្សបក្សអឺម៉ីទេ។ក្បាច់គុណទាំង៣មានដូចខាងក្រោមនេះ។
១ក្បាច់គុណសម័យទី៤០-ឯកអង្គទ្រង់គ្រឿងតាមថ្នាក់-ដៃលើកជាសង្វាក់មាត់ភ្លុំភ្លេង?
២ក្បាច់គុណបុរាណទី៤៧-រន្ធស្អុយអត់ធុំ-ផ្លែទុំមិនដែលជ្រុះ?
៣ក្បាច់អាមេរិកកាំងទី៨៩-Have key but no lock.Have space but no room.Can enter but can not go outside?
What is it?If you know please tell me!បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង?បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 56213បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 56213បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 56213
អ៊ូយ! លើកនេះលោកពូលេងប្រើច្រើនក្បាច់​អញ្ជឹងក្មួយពិតជាពិបាកទប់ទល់ណាស់​។ ក្បាច់មុំចង្រ្កានហនុម៉ានច្រានភ្នំពិតជា ពូកែមែន ក្មួយមិនដឹងថាក្បាច់​ដាវផ្តាច់ព្រលឹងរបស់ក្មួយអាច ទប់ទល់​ រឺក៏អាចយកឈ្នះ លើក្បាច់នេះបានដែររឺអត់ទេ ។

ក្បាច់ទី ៤០​- ក្មួយសុំឆ្លើយថា ដើរក្បួនព្យុះហាយាត្រា( គឺគេស្លៀកពាក់តាមថ្នាក់ ហើយគេភ្លុំភ្លេង មានម្នាក់ជាអ្នកធ្វើកាយវិការ តាមបទភ្លេង)​។​  music 
ក្បាច់ទី ៤៧​ សូមលោកពូជួយបង្ហើបបន្តិចមក ! please 
ក្បាច់ទី ៨៩​-​ ក្មួយសុំឆ្លើយថា Keyboard ។  hola

View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
ក្បាច់ទី ៨៩ ឆ្លើយមិនខុសទេសូមសរសើរដែលបានឆ្លើយត្រូវពូជូនមេដៃ២បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 331525បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 331525
ក្បាច់ទី ៤០ មិនទាន់ត្រូវទេគឺមនុស្សម្នាក់ធ្វើកាយវិកាហើយភ្លុំភ្លេងផង ដូច្នេះត្រូវឆ្លើយម្តងទៀត។
ក្បាច់ទី ៤៧ ពូបង្ហើបបន្តិចចុះគឺសំដៅទៅលើល្បែងក្មេងលេងក្នុងជំនាន់ពូនៅក្មេង តែឥឡូវប្រហែលជាគ្មានកូនក្មេងជំនាន់ក្រោយលេងទៀតទេក៏មិនដឹងពីព្រោះពូមកនៅអាមេរិកកាំងតាំងពីឆ្នាំ១៩៧៥ម្លេះ
បើក្មួយចង់ដឹងសួរចាស់ៗមើលទៅតើល្បែងអ្ធីដែលមាន រន្ធស្អុយមិនធុំ ផ្លែទុំមិនជ្រុះគឺផ្លែគេដាំនៅក្នុងស្រុក។ពូសង្ឃឹមថាក្មួយនឹងឆ្លើយត្រូវមិនខានឡើយ។
មូលហេតុដែលយឺតយ៉ាវឆ្លើយតបវិញនោះក៏ព្រោះតែComputor have problem មិនដឹងជាយ៉ាងណាខ្ញុំចុច Send but it not work
I try about 6 times.The wibsite lovekhmer very slow .
website lovekhmer very slow .

View user profile

Yaya Ly

Yaya Ly
LK VIP
LK VIP
@kiey wrote:ក្បាច់ទី ៨៩ ឆ្លើយមិនខុសទេសូមសរសើរដែលបានឆ្លើយត្រូវពូជូនមេដៃ២បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 331525បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 331525
ក្បាច់ទី ៤០ មិនទាន់ត្រូវទេគឺមនុស្សម្នាក់ធ្វើកាយវិកាហើយភ្លុំភ្លេងផង ដូច្នេះត្រូវឆ្លើយម្តងទៀត។
ក្បាច់ទី ៤៧ ពូបង្ហើបបន្តិចចុះគឺសំដៅទៅលើល្បែងក្មេងលេងក្នុងជំនាន់ពូនៅក្មេង តែឥឡូវប្រហែលជាគ្មានកូនក្មេងជំនាន់ក្រោយលេងទៀតទេក៏មិនដឹងពីព្រោះពូមកនៅអាមេរិកកាំងតាំងពីឆ្នាំ១៩៧៥ម្លេះ
បើក្មួយចង់ដឹងសួរចាស់ៗមើលទៅតើល្បែងអ្ធីដែលមាន រន្ធស្អុយមិនធុំ ផ្លែទុំមិនជ្រុះគឺផ្លែគេដាំនៅក្នុងស្រុក។ពូសង្ឃឹមថាក្មួយនឹងឆ្លើយត្រូវមិនខានឡើយ។
មូលហេតុដែលយឺតយ៉ាវឆ្លើយតបវិញនោះក៏ព្រោះតែComputor have problem មិនដឹងជាយ៉ាងណាខ្ញុំចុច Send but it not work
I try about 6 times.The wibsite lovekhmer very slow .
website lovekhmer very slow .


ក្មួយសូមអរគុណដែលលោកពូ បានជួយបង្ហើបដល់ក្មួយ។

ក្បាច់ទី​៤០​ ក្មួយសុំឆ្លើយថា មនុស្សភ្លុំខ្លុយ ។  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy
ក្បាច់ទី ៤៧ ក្មួយសុំឆ្លើយថា លេងបាយខុម ។  ល្បែងនេះក្មួយធ្លាប់លេងពីក្មេង សប្បយណាស់ ។ good  good  good

View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
raiya wrote:
@kiey wrote:ក្បាច់ទី ៨៩ ឆ្លើយមិនខុសទេសូមសរសើរដែលបានឆ្លើយត្រូវពូជូនមេដៃ២បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 331525បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 331525
ក្បាច់ទី ៤០ មិនទាន់ត្រូវទេគឺមនុស្សម្នាក់ធ្វើកាយវិកាហើយភ្លុំភ្លេងផង ដូច្នេះត្រូវឆ្លើយម្តងទៀត។
ក្បាច់ទី ៤៧ ពូបង្ហើបបន្តិចចុះគឺសំដៅទៅលើល្បែងក្មេងលេងក្នុងជំនាន់ពូនៅក្មេង តែឥឡូវប្រហែលជាគ្មានកូនក្មេងជំនាន់ក្រោយលេងទៀតទេក៏មិនដឹងពីព្រោះពូមកនៅអាមេរិកកាំងតាំងពីឆ្នាំ១៩៧៥ម្លេះ
បើក្មួយចង់ដឹងសួរចាស់ៗមើលទៅតើល្បែងអ្ធីដែលមាន រន្ធស្អុយមិនធុំ ផ្លែទុំមិនជ្រុះគឺផ្លែគេដាំនៅក្នុងស្រុក។ពូសង្ឃឹមថាក្មួយនឹងឆ្លើយត្រូវមិនខានឡើយ។
មូលហេតុដែលយឺតយ៉ាវឆ្លើយតបវិញនោះក៏ព្រោះតែComputor have problem មិនដឹងជាយ៉ាងណាខ្ញុំចុច Send but it not work
I try about 6 times.The wibsite lovekhmer very slow .
website lovekhmer very slow .


ក្មួយសូមអរគុណដែលលោកពូ បានជួយបង្ហើបដល់ក្មួយ។

ក្បាច់ទី​៤០​ ក្មួយសុំឆ្លើយថា មនុស្សភ្លុំខ្លុយ ។  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy
ក្បាច់ទី ៤៧ ក្មួយសុំឆ្លើយថា លេងបាយខុម ។  ល្បែងនេះក្មួយធ្លាប់លេងពីក្មេង សប្បយណាស់ ។ good  good  good

ក្បាច់ទី៤០ នៅមិនទាន់ត្រូវទេបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 354107
ក្បាច់ទី៤៧ រន្ធបាយខុមពិតជាត្រូវហើយ  តែមិនទាន់ឆ្លើយផ្លែទុំអត់ជ្រុះ  តើផ្លែនោះជាផ្លែអ្វីទៅ?  ប្រសិនជាក្មួយអាចឆ្លើយត្រូវ  ពូប៉ាវក្មួយទៅលេងកាស៊ីណូ  គឺនៅខាងលើភ្នំបូកគោ  ព្រោះបានលឺសូសប្បាយណាស់។ហាស!ហា!ៗៗៗៗៗ
ចង់ទៅលេងទេ?បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 Dancing3បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 Dancing3

View user profile

Yaya Ly

Yaya Ly
LK VIP
LK VIP
@kiey wrote:
raiya wrote:
@kiey wrote:ក្បាច់ទី ៨៩ ឆ្លើយមិនខុសទេសូមសរសើរដែលបានឆ្លើយត្រូវពូជូនមេដៃ២បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 331525បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 331525
ក្បាច់ទី ៤០ មិនទាន់ត្រូវទេគឺមនុស្សម្នាក់ធ្វើកាយវិកាហើយភ្លុំភ្លេងផង ដូច្នេះត្រូវឆ្លើយម្តងទៀត។
ក្បាច់ទី ៤៧ ពូបង្ហើបបន្តិចចុះគឺសំដៅទៅលើល្បែងក្មេងលេងក្នុងជំនាន់ពូនៅក្មេង តែឥឡូវប្រហែលជាគ្មានកូនក្មេងជំនាន់ក្រោយលេងទៀតទេក៏មិនដឹងពីព្រោះពូមកនៅអាមេរិកកាំងតាំងពីឆ្នាំ១៩៧៥ម្លេះ
បើក្មួយចង់ដឹងសួរចាស់ៗមើលទៅតើល្បែងអ្ធីដែលមាន រន្ធស្អុយមិនធុំ ផ្លែទុំមិនជ្រុះគឺផ្លែគេដាំនៅក្នុងស្រុក។ពូសង្ឃឹមថាក្មួយនឹងឆ្លើយត្រូវមិនខានឡើយ។
មូលហេតុដែលយឺតយ៉ាវឆ្លើយតបវិញនោះក៏ព្រោះតែComputor have problem មិនដឹងជាយ៉ាងណាខ្ញុំចុច Send but it not work
I try about 6 times.The wibsite lovekhmer very slow .
website lovekhmer very slow .


ក្មួយសូមអរគុណដែលលោកពូ បានជួយបង្ហើបដល់ក្មួយ។

ក្បាច់ទី​៤០​ ក្មួយសុំឆ្លើយថា មនុស្សភ្លុំខ្លុយ ។  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy
ក្បាច់ទី ៤៧ ក្មួយសុំឆ្លើយថា លេងបាយខុម ។  ល្បែងនេះក្មួយធ្លាប់លេងពីក្មេង សប្បយណាស់ ។ good  good  good

ក្បាច់ទី៤០ នៅមិនទាន់ត្រូវទេបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 354107
ក្បាច់ទី៤៧ រន្ធបាយខុមពិតជាត្រូវហើយ  តែមិនទាន់ឆ្លើយផ្លែទុំអត់ជ្រុះ  តើផ្លែនោះជាផ្លែអ្វីទៅ?  ប្រសិនជាក្មួយអាចឆ្លើយត្រូវ  ពូប៉ាវក្មួយទៅលេងកាស៊ីណូ  គឺនៅខាងលើភ្នំបូកគោ  ព្រោះបានលឺសូសប្បាយណាស់។ហាស!ហា!ៗៗៗៗៗ
ចង់ទៅលេងទេ?បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 Dancing3បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 Dancing3
ហេហេហេ ក្មួយចង់ទៅណាស់លោកពូ ។ លោកពូនាំក្មួយទៅតាម​ LK មែនទេ? dead dead dead

ក្បាច់ទី ៤៧ ក្មួយសុំឆ្លើយថា ផ្លែគរ ( ទោះទុំក៏មិនជ្រុះដែរ ) ។ seuch seuch seuch
ក្បាច់ទី ៤០ អ្នកភ្លុំត្រែ (បើមួយនេះខុសទៀត សូមលោកពូជួយបង្ហាញក្បាច់ផង )

View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
raiya wrote:
@kiey wrote:
raiya wrote:
@kiey wrote:ក្បាច់ទី ៨៩ ឆ្លើយមិនខុសទេសូមសរសើរដែលបានឆ្លើយត្រូវពូជូនមេដៃ២បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 331525បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 331525
ក្បាច់ទី ៤០ មិនទាន់ត្រូវទេគឺមនុស្សម្នាក់ធ្វើកាយវិកាហើយភ្លុំភ្លេងផង ដូច្នេះត្រូវឆ្លើយម្តងទៀត។
ក្បាច់ទី ៤៧ ពូបង្ហើបបន្តិចចុះគឺសំដៅទៅលើល្បែងក្មេងលេងក្នុងជំនាន់ពូនៅក្មេង តែឥឡូវប្រហែលជាគ្មានកូនក្មេងជំនាន់ក្រោយលេងទៀតទេក៏មិនដឹងពីព្រោះពូមកនៅអាមេរិកកាំងតាំងពីឆ្នាំ១៩៧៥ម្លេះ
បើក្មួយចង់ដឹងសួរចាស់ៗមើលទៅតើល្បែងអ្ធីដែលមាន រន្ធស្អុយមិនធុំ ផ្លែទុំមិនជ្រុះគឺផ្លែគេដាំនៅក្នុងស្រុក។ពូសង្ឃឹមថាក្មួយនឹងឆ្លើយត្រូវមិនខានឡើយ។
មូលហេតុដែលយឺតយ៉ាវឆ្លើយតបវិញនោះក៏ព្រោះតែComputor have problem មិនដឹងជាយ៉ាងណាខ្ញុំចុច Send but it not work
I try about 6 times.The wibsite lovekhmer very slow .
website lovekhmer very slow .


ក្មួយសូមអរគុណដែលលោកពូ បានជួយបង្ហើបដល់ក្មួយ។

ក្បាច់ទី​៤០​ ក្មួយសុំឆ្លើយថា មនុស្សភ្លុំខ្លុយ ។  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy
ក្បាច់ទី ៤៧ ក្មួយសុំឆ្លើយថា លេងបាយខុម ។  ល្បែងនេះក្មួយធ្លាប់លេងពីក្មេង សប្បយណាស់ ។ good  good  good

ក្បាច់ទី៤០ នៅមិនទាន់ត្រូវទេបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 354107
ក្បាច់ទី៤៧ រន្ធបាយខុមពិតជាត្រូវហើយ  តែមិនទាន់ឆ្លើយផ្លែទុំអត់ជ្រុះ  តើផ្លែនោះជាផ្លែអ្វីទៅ?  ប្រសិនជាក្មួយអាចឆ្លើយត្រូវ  ពូប៉ាវក្មួយទៅលេងកាស៊ីណូ  គឺនៅខាងលើភ្នំបូកគោ  ព្រោះបានលឺសូសប្បាយណាស់។ហាស!ហា!ៗៗៗៗៗ
ចង់ទៅលេងទេ?បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 Dancing3បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 Dancing3
ហេហេហេ ក្មួយចង់ទៅណាស់លោកពូ ។ លោកពូនាំក្មួយទៅតាម​ LK មែនទេ? dead dead dead

ក្បាច់ទី ៤៧ ក្មួយសុំឆ្លើយថា ផ្លែគរ ( ទោះទុំក៏មិនជ្រុះដែរ ) ។ seuch seuch seuch
ក្បាច់ទី ៤០ អ្នកភ្លុំត្រែ (បើមួយនេះខុសទៀត សូមលោកពូជួយបង្ហាញក្បាច់ផង )
បើក្មួយឆ្លើយមិនត្រូវផងអោយពូនាំទៅលេងយ៉ងម៉េចបាន?
ក្បាច់ទី ៤៧ ក្មួយឆ្លើយថាផ្លែគរ ខុស២-៣គីឡូរកមិនទាន់ត្រូវ សូមអោយក្មួយគិតម្តងទៀតទៅ  បើសិនចង់ទៅភ្នំបូកគោ។បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 511879
ក្បាច់ទី ៤០ ក្បាច់នេះខ្លាំងណាស់អ្នកប្រដាល់នៅស្រុកខ្មែរខ្លាចរាបដូចកន្ទេល ដូចដែលពូរៀបរាប់ប្រាប់អញ្ចឹង។គឺឃើញតែមុខក៏ខ្លាចដែរ។ដូច្នេះពូអោយពេលក្មួយទាយម្តងទៀត។បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 206600បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 717193

View user profile

Yaya Ly

Yaya Ly
LK VIP
LK VIP
@kiey wrote:
raiya wrote:
@kiey wrote:
raiya wrote:
@kiey wrote:ក្បាច់ទី ៨៩ ឆ្លើយមិនខុសទេសូមសរសើរដែលបានឆ្លើយត្រូវពូជូនមេដៃ២បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 331525បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 331525
ក្បាច់ទី ៤០ មិនទាន់ត្រូវទេគឺមនុស្សម្នាក់ធ្វើកាយវិកាហើយភ្លុំភ្លេងផង ដូច្នេះត្រូវឆ្លើយម្តងទៀត។
ក្បាច់ទី ៤៧ ពូបង្ហើបបន្តិចចុះគឺសំដៅទៅលើល្បែងក្មេងលេងក្នុងជំនាន់ពូនៅក្មេង តែឥឡូវប្រហែលជាគ្មានកូនក្មេងជំនាន់ក្រោយលេងទៀតទេក៏មិនដឹងពីព្រោះពូមកនៅអាមេរិកកាំងតាំងពីឆ្នាំ១៩៧៥ម្លេះ
បើក្មួយចង់ដឹងសួរចាស់ៗមើលទៅតើល្បែងអ្ធីដែលមាន រន្ធស្អុយមិនធុំ ផ្លែទុំមិនជ្រុះគឺផ្លែគេដាំនៅក្នុងស្រុក។ពូសង្ឃឹមថាក្មួយនឹងឆ្លើយត្រូវមិនខានឡើយ។
មូលហេតុដែលយឺតយ៉ាវឆ្លើយតបវិញនោះក៏ព្រោះតែComputor have problem មិនដឹងជាយ៉ាងណាខ្ញុំចុច Send but it not work
I try about 6 times.The wibsite lovekhmer very slow .
website lovekhmer very slow .


ក្មួយសូមអរគុណដែលលោកពូ បានជួយបង្ហើបដល់ក្មួយ។

ក្បាច់ទី​៤០​ ក្មួយសុំឆ្លើយថា មនុស្សភ្លុំខ្លុយ ។  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy
ក្បាច់ទី ៤៧ ក្មួយសុំឆ្លើយថា លេងបាយខុម ។  ល្បែងនេះក្មួយធ្លាប់លេងពីក្មេង សប្បយណាស់ ។ good  good  good

ក្បាច់ទី៤០ នៅមិនទាន់ត្រូវទេបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 354107
ក្បាច់ទី៤៧ រន្ធបាយខុមពិតជាត្រូវហើយ  តែមិនទាន់ឆ្លើយផ្លែទុំអត់ជ្រុះ  តើផ្លែនោះជាផ្លែអ្វីទៅ?  ប្រសិនជាក្មួយអាចឆ្លើយត្រូវ  ពូប៉ាវក្មួយទៅលេងកាស៊ីណូ  គឺនៅខាងលើភ្នំបូកគោ  ព្រោះបានលឺសូសប្បាយណាស់។ហាស!ហា!ៗៗៗៗៗ
ចង់ទៅលេងទេ?បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 Dancing3បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 Dancing3
ហេហេហេ ក្មួយចង់ទៅណាស់លោកពូ ។ លោកពូនាំក្មួយទៅតាម​ LK មែនទេ? dead dead dead

ក្បាច់ទី ៤៧ ក្មួយសុំឆ្លើយថា ផ្លែគរ ( ទោះទុំក៏មិនជ្រុះដែរ ) ។ seuch seuch seuch
ក្បាច់ទី ៤០ អ្នកភ្លុំត្រែ (បើមួយនេះខុសទៀត សូមលោកពូជួយបង្ហាញក្បាច់ផង )
បើក្មួយឆ្លើយមិនត្រូវផងអោយពូនាំទៅលេងយ៉ងម៉េចបាន?
ក្បាច់ទី ៤៧ ក្មួយឆ្លើយថាផ្លែគរ ខុស២-៣គីឡូរកមិនទាន់ត្រូវ សូមអោយក្មួយគិតម្តងទៀតទៅ  បើសិនចង់ទៅភ្នំបូកគោ។បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 511879
ក្បាច់ទី ៤០ ក្បាច់នេះខ្លាំងណាស់អ្នកប្រដាល់នៅស្រុកខ្មែរខ្លាចរាបដូចកន្ទេល ដូចដែលពូរៀបរាប់ប្រាប់អញ្ចឹង។គឺឃើញតែមុខក៏ខ្លាចដែរ។ដូច្នេះពូអោយពេលក្មួយទាយម្តងទៀត។បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 206600បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 717193
ក្បាច់មុំចង្រ្កានហនុម៉ានច្រានភ្នំនេះ​ពិតជាពូកែមែន ក្មួយមិនដឹងថាអាចទប់បានប៉ុន្មានស្នៀតទេ ។
ក្បាច់ទី​៤៧​​​ ក្មួយសុំឆ្លើយថា ផ្លែល្ពៅ ។
ក្បាច់ទី​ ៤០ អត់មានអ្នកណាជួយឆ្លើយសោះ ឆ្លើយតែក្មួយម្នាក់ឯង។ ក្មួយអត់ថាជាអ្វីទេលោកពូ?
please please

View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
raiya wrote:
@kiey wrote:
raiya wrote:
@kiey wrote:
raiya wrote:


ក្មួយសូមអរគុណដែលលោកពូ បានជួយបង្ហើបដល់ក្មួយ។

ក្បាច់ទី​៤០​ ក្មួយសុំឆ្លើយថា មនុស្សភ្លុំខ្លុយ ។  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy
ក្បាច់ទី ៤៧ ក្មួយសុំឆ្លើយថា លេងបាយខុម ។  ល្បែងនេះក្មួយធ្លាប់លេងពីក្មេង សប្បយណាស់ ។ good  good  good

ក្បាច់ទី៤០ នៅមិនទាន់ត្រូវទេបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 354107
ក្បាច់ទី៤៧ រន្ធបាយខុមពិតជាត្រូវហើយ  តែមិនទាន់ឆ្លើយផ្លែទុំអត់ជ្រុះ  តើផ្លែនោះជាផ្លែអ្វីទៅ?  ប្រសិនជាក្មួយអាចឆ្លើយត្រូវ  ពូប៉ាវក្មួយទៅលេងកាស៊ីណូ  គឺនៅខាងលើភ្នំបូកគោ  ព្រោះបានលឺសូសប្បាយណាស់។ហាស!ហា!ៗៗៗៗៗ
ចង់ទៅលេងទេ?បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 Dancing3បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 Dancing3
ហេហេហេ ក្មួយចង់ទៅណាស់លោកពូ ។ លោកពូនាំក្មួយទៅតាម​ LK មែនទេ? dead dead dead

ក្បាច់ទី ៤៧ ក្មួយសុំឆ្លើយថា ផ្លែគរ ( ទោះទុំក៏មិនជ្រុះដែរ ) ។ seuch seuch seuch
ក្បាច់ទី ៤០ អ្នកភ្លុំត្រែ (បើមួយនេះខុសទៀត សូមលោកពូជួយបង្ហាញក្បាច់ផង )
បើក្មួយឆ្លើយមិនត្រូវផងអោយពូនាំទៅលេងយ៉ងម៉េចបាន?
ក្បាច់ទី ៤៧ ក្មួយឆ្លើយថាផ្លែគរ ខុស២-៣គីឡូរកមិនទាន់ត្រូវ សូមអោយក្មួយគិតម្តងទៀតទៅ  បើសិនចង់ទៅភ្នំបូកគោ។បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 511879
ក្បាច់ទី ៤០ ក្បាច់នេះខ្លាំងណាស់អ្នកប្រដាល់នៅស្រុកខ្មែរខ្លាចរាបដូចកន្ទេល ដូចដែលពូរៀបរាប់ប្រាប់អញ្ចឹង។គឺឃើញតែមុខក៏ខ្លាចដែរ។ដូច្នេះពូអោយពេលក្មួយទាយម្តងទៀត។បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 206600បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 717193
ក្បាច់មុំចង្រ្កានហនុម៉ានច្រានភ្នំនេះ​ពិតជាពូកែមែន ក្មួយមិនដឹងថាអាចទប់បានប៉ុន្មានស្នៀតទេ ។
ក្បាច់ទី​៤៧​​​ ក្មួយសុំឆ្លើយថា ផ្លែល្ពៅ ។
ក្បាច់ទី​ ៤០ អត់មានអ្នកណាជួយឆ្លើយសោះ ឆ្លើយតែក្មួយម្នាក់ឯង។ ក្មួយអត់ថាជាអ្វីទេលោកពូ?
please please
ក្បាច់ទី៤៧ក្មួយឆ្លើយថាផ្លែល្ពៅ  អត់មាននៅក្នុងសៀវភៅនៅតែខុស  តើផ្លែអ្វីទៅទុំមិនដែលជ្រុះ  តែក្មួយឆ្លើយនោះជិតត្រូវហើយ។
ក្បាច់ទី៤០បើក្មួយអត់ដឹងម្តេចមិនE-MAIL អោយសិស្សច្បងរួមគ្រូ Peakdey snae នឹងសិស្សច្បង lovelykitty ហៅគាត់អោយជួយផង?តើពួកគាត់ទៅណាអស់ហើយ?មកជួយសិស្សប្អូនផង!បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 733854


កុកហើរតែឯងខ្លែងហើរទាំងគូ ប្រីយ៍មិត្តកុំនៅយូរៗ ចូលមកលេងបណ្តៅ កុំនៅរុញរារងចាំខ្ញុំហៅ ចូលលេងបណ្តៅៗ អោយបានកុះករ។
កុកហើរតែឯងខ្លែងហើរទាំងគូ ផឹកទឹកត្នោតជូៗ ក្លែមនឹងផ្លែស្រម៉ ផឹកជាខ្ញុំដោយចិត្តស្មោះសរ ទោះមានឫក្រៗ ក៏អាចផឹកបាន។
កុកហើរតែឯងខ្លែងហើរទាំងគូ កុំនៅបង្អង់យូរៗ ចូលលេងកំសាន្ត ឆ្លើយ៣មិនត្រូវឆ្លើយ១ក៏បាន ប្រុសស្រីគ្រប់ប្រាណៗ លេងកំសាន្តចិន្តា។
កុកហើរតែឯងខ្លែងហើរទាំងគូ កុំនៅដំអក់យូៗ សាកលេង១ក្តា បើសិនឆ្លើយខុសមិនអស់ថវិកា បានចំរើនប្រាជ្ញាៗ អោយភ្លឺថ្លាគំនិត។បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 1495669597

View user profile

Yaya Ly

Yaya Ly
LK VIP
LK VIP
លើកក្មួយត្រូវរបួសហើយ។ តែយ៉ាងក្មួយនឹងខំប្រយុទ្ធអោយអស់ពីសមត្ថភាព។
ក្បាច់ទី ៤៧ ក្មួយសុំឆ្លើយថា ផ្លែ​ឪឡឹក ។ dead dead dead dead


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
One way! One love! One life!  love
View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
raiya wrote:លើកក្មួយត្រូវរបួសហើយ។ តែយ៉ាងក្មួយនឹងខំប្រយុទ្ធអោយអស់ពីសមត្ថភាព។
ក្បាច់ទី ៤៧ ក្មួយសុំឆ្លើយថា ផ្លែ​ឪឡឹក ។ dead dead dead dead

ដើមឳឡឹកនឹងដើមល្ពៅគេដាំវារលើដី ព្រោះផ្លែធំៗពេកមិនអាចអោយវាលើទ្រឿងបានទេ ដូច្នេះបើផ្លែនៅលើដីគឺវាមិនអាចជ្រុះចុះក្រោមដីទៀតឡើយ។
ហើយផ្លែគពូធ្លាប់ឃើញវាជ្រុះនៅពេលដែលខ្យល់ខ្លាំង។ចម្លើយទាំង៣នេះមិនត្រឹមត្រូវទេ។បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 354107

យុទ្ធសិល៍្យ មុំចង្រ្កានហនុម៉ានច្រានភ្នំ នឹង យុទ្ធសិល៍្យ ដាវផ្តាច់ព្រលឹង ប្រយុទ្ធគ្នាអស់ ៥ថ្ងៃ ៥យប់មកហើយ គ្មានពេលសំរាកដេកពួនធ្លាក់ខ្លួនឈឺ ថ្ងៃនេះនៅផ្ទះមិនបានធ្ធើការទេ។សុំច្បាប់គេឈប់១រយះទំរាំតែបាត់ឈឺទៅធ្វើការវិញ។
ការប្រយុទ្ធលើកនេះគឺមិនឈ្នះមិនចាញ់ស្មើរគ្នា ក្មួយឈ្នះ១ក្បាច់កន្លះ ពូឈ្នះ១ក្បាច់កន្លះ។តែពូសូមចាញ់ចុះព្រោះពូចាស់ហើយមិនសូវមានកម្លាំងដូចក្មេងៗទេ។ដូច្នេះពូសូមដកខ្លួនចេញពីពិភពគុណ១រយះដើម្បីបញ្ជូលកម្លាំងធាតុ។បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 G_bye

View user profile

Yaya Ly

Yaya Ly
LK VIP
LK VIP
@kiey wrote:
raiya wrote:លើកក្មួយត្រូវរបួសហើយ។ តែយ៉ាងក្មួយនឹងខំប្រយុទ្ធអោយអស់ពីសមត្ថភាព។
ក្បាច់ទី ៤៧ ក្មួយសុំឆ្លើយថា ផ្លែ​ឪឡឹក ។ dead dead dead dead

ដើមឳឡឹកនឹងដើមល្ពៅគេដាំវារលើដី ព្រោះផ្លែធំៗពេកមិនអាចអោយវាលើទ្រឿងបានទេ ដូច្នេះបើផ្លែនៅលើដីគឺវាមិនអាចជ្រុះចុះក្រោមដីទៀតឡើយ។
ហើយផ្លែគពូធ្លាប់ឃើញវាជ្រុះនៅពេលដែលខ្យល់ខ្លាំង។ចម្លើយទាំង៣នេះមិនត្រឹមត្រូវទេ។បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 354107

យុទ្ធសិល៍្យ មុំចង្រ្កានហនុម៉ានច្រានភ្នំ នឹង យុទ្ធសិល៍្យ ដាវផ្តាច់ព្រលឹង ប្រយុទ្ធគ្នាអស់ ៥ថ្ងៃ ៥យប់មកហើយ គ្មានពេលសំរាកដេកពួនធ្លាក់ខ្លួនឈឺ ថ្ងៃនេះនៅផ្ទះមិនបានធ្ធើការទេ។សុំច្បាប់គេឈប់១រយះទំរាំតែបាត់ឈឺទៅធ្វើការវិញ។
ការប្រយុទ្ធលើកនេះគឺមិនឈ្នះមិនចាញ់ស្មើរគ្នា ក្មួយឈ្នះ១ក្បាច់កន្លះ ពូឈ្នះ១ក្បាច់កន្លះ។តែពូសូមចាញ់ចុះព្រោះពូចាស់ហើយមិនសូវមានកម្លាំងដូចក្មេងៗទេ។ដូច្នេះពូសូមដកខ្លួនចេញពីពិភពគុណ១រយះដើម្បីបញ្ជូលកម្លាំងធាតុ។បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 G_bye
ក្មួយសុំឆ្លើយថា ផ្លែននោង។ ហេហេហេ​
លោកពួត្រូវរបួស ក្មួយក៏ត្រូវរបួស អញ្ជឹងយើងសំរាក​យកកំលាំងសិនក៏ចាំតតាំងគ្នាទៀត។​
សូមថែរក្សាសុខភាពផងលោកពូ ។ hello

View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
raiya wrote:
@kiey wrote:
raiya wrote:លើកក្មួយត្រូវរបួសហើយ។ តែយ៉ាងក្មួយនឹងខំប្រយុទ្ធអោយអស់ពីសមត្ថភាព។
ក្បាច់ទី ៤៧ ក្មួយសុំឆ្លើយថា ផ្លែ​ឪឡឹក ។ dead dead dead dead

ដើមឳឡឹកនឹងដើមល្ពៅគេដាំវារលើដី ព្រោះផ្លែធំៗពេកមិនអាចអោយវាលើទ្រឿងបានទេ ដូច្នេះបើផ្លែនៅលើដីគឺវាមិនអាចជ្រុះចុះក្រោមដីទៀតឡើយ។
ហើយផ្លែគពូធ្លាប់ឃើញវាជ្រុះនៅពេលដែលខ្យល់ខ្លាំង។ចម្លើយទាំង៣នេះមិនត្រឹមត្រូវទេ។បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 354107

យុទ្ធសិល៍្យ មុំចង្រ្កានហនុម៉ានច្រានភ្នំ នឹង យុទ្ធសិល៍្យ ដាវផ្តាច់ព្រលឹង ប្រយុទ្ធគ្នាអស់ ៥ថ្ងៃ ៥យប់មកហើយ គ្មានពេលសំរាកដេកពួនធ្លាក់ខ្លួនឈឺ ថ្ងៃនេះនៅផ្ទះមិនបានធ្ធើការទេ។សុំច្បាប់គេឈប់១រយះទំរាំតែបាត់ឈឺទៅធ្វើការវិញ។
ការប្រយុទ្ធលើកនេះគឺមិនឈ្នះមិនចាញ់ស្មើរគ្នា ក្មួយឈ្នះ១ក្បាច់កន្លះ ពូឈ្នះ១ក្បាច់កន្លះ។តែពូសូមចាញ់ចុះព្រោះពូចាស់ហើយមិនសូវមានកម្លាំងដូចក្មេងៗទេ។ដូច្នេះពូសូមដកខ្លួនចេញពីពិភពគុណ១រយះដើម្បីបញ្ជូលកម្លាំងធាតុ។បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 G_bye
ក្មួយសុំឆ្លើយថា ផ្លែននោង។ ហេហេហេ​
លោកពួត្រូវរបួស ក្មួយក៏ត្រូវរបួស អញ្ជឹងយើងសំរាក​យកកំលាំងសិនក៏ចាំតតាំងគ្នាទៀត។​
សូមថែរក្សាសុខភាពផងលោកពូ ។ hello

ពិតជាត្រឹមត្រូវចម្លើយនោះ  ផ្លែទំមិនដែលជ្រុះគឺននោង  ចូលរួមអបអរទះដៃព្រោងបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 346235បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 346235បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 346235បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 346235បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 346235ឆ្លើយថាននោងមិនខុសទេ។

ដាវផ្តាច់ព្រលឹងបក្សអឹម៉ី  មានឈ្មោះល្បាញល្បីខ្លាំងជាងគេ  នៅក្នុងwebsiteពិភពគុណLK  គ្មានគូរប្រយុទ្ធទេខ្លាចគ្រប់គ្នា។

ប៉ុន្តែនៅក្បាច់ទី ៤០ មិនទាន់យកឈ្នះក្បាច់ហនុម៉ានច្រានភ្នំបាននៅឡើយទេ។
បើក្មួយចង់បានចម្លើយពីពូ  ផ្ញើទឹកត្នោតជូចែកពូផឹកខ្លះ  Address-U-S-Aរដ្ធkansas ពូចង់ផឹកណាស់ខានសាកយូរហើយ។បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 Kneu_driនេះគឺជាស្រាមិនមែនទឹកត្នោតជូទេ។

View user profile

Yaya Ly

Yaya Ly
LK VIP
LK VIP
@kiey wrote:
raiya wrote:
@kiey wrote:
raiya wrote:លើកក្មួយត្រូវរបួសហើយ។ តែយ៉ាងក្មួយនឹងខំប្រយុទ្ធអោយអស់ពីសមត្ថភាព។
ក្បាច់ទី ៤៧ ក្មួយសុំឆ្លើយថា ផ្លែ​ឪឡឹក ។ dead dead dead dead

ដើមឳឡឹកនឹងដើមល្ពៅគេដាំវារលើដី ព្រោះផ្លែធំៗពេកមិនអាចអោយវាលើទ្រឿងបានទេ ដូច្នេះបើផ្លែនៅលើដីគឺវាមិនអាចជ្រុះចុះក្រោមដីទៀតឡើយ។
ហើយផ្លែគពូធ្លាប់ឃើញវាជ្រុះនៅពេលដែលខ្យល់ខ្លាំង។ចម្លើយទាំង៣នេះមិនត្រឹមត្រូវទេ។បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 354107

យុទ្ធសិល៍្យ មុំចង្រ្កានហនុម៉ានច្រានភ្នំ នឹង យុទ្ធសិល៍្យ ដាវផ្តាច់ព្រលឹង ប្រយុទ្ធគ្នាអស់ ៥ថ្ងៃ ៥យប់មកហើយ គ្មានពេលសំរាកដេកពួនធ្លាក់ខ្លួនឈឺ ថ្ងៃនេះនៅផ្ទះមិនបានធ្ធើការទេ។សុំច្បាប់គេឈប់១រយះទំរាំតែបាត់ឈឺទៅធ្វើការវិញ។
ការប្រយុទ្ធលើកនេះគឺមិនឈ្នះមិនចាញ់ស្មើរគ្នា ក្មួយឈ្នះ១ក្បាច់កន្លះ ពូឈ្នះ១ក្បាច់កន្លះ។តែពូសូមចាញ់ចុះព្រោះពូចាស់ហើយមិនសូវមានកម្លាំងដូចក្មេងៗទេ។ដូច្នេះពូសូមដកខ្លួនចេញពីពិភពគុណ១រយះដើម្បីបញ្ជូលកម្លាំងធាតុ។បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 G_bye
ក្មួយសុំឆ្លើយថា ផ្លែននោង។ ហេហេហេ​
លោកពួត្រូវរបួស ក្មួយក៏ត្រូវរបួស អញ្ជឹងយើងសំរាក​យកកំលាំងសិនក៏ចាំតតាំងគ្នាទៀត។​
សូមថែរក្សាសុខភាពផងលោកពូ ។ hello

ពិតជាត្រឹមត្រូវចម្លើយនោះ  ផ្លែទំមិនដែលជ្រុះគឺននោង  ចូលរួមអបអរទះដៃព្រោងបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 346235បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 346235បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 346235បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 346235បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 346235ឆ្លើយថាននោងមិនខុសទេ។

ដាវផ្តាច់ព្រលឹងបក្សអឹម៉ី  មានឈ្មោះល្បាញល្បីខ្លាំងជាងគេ  នៅក្នុងwebsiteពិភពគុណLK  គ្មានគូរប្រយុទ្ធទេខ្លាចគ្រប់គ្នា។

ប៉ុន្តែនៅក្បាច់ទី ៤០ មិនទាន់យកឈ្នះក្បាច់ហនុម៉ានច្រានភ្នំបាននៅឡើយទេ។
បើក្មួយចង់បានចម្លើយពីពូ  ផ្ញើទឹកត្នោតជូចែកពូផឹកខ្លះ  Address-U-S-Aរដ្ធkansas ពូចង់ផឹកណាស់ខានសាកយូរហើយ។បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 Kneu_driនេះគឺជាស្រាមិនមែនទឹកត្នោតជូទេ។
អ៊ូយ! ទំរាំតែឆ្លើយត្រូវក្មួយត្រូវរបួសពេញខ្លួន ។ ការព្យាយាមរបស់ក្មួយពិតជាអាចយកឈ្នះលើក្បាច់ទី ៤៧ របស់ពូបានមែន ប៉ុន្តែក្បាច់ទី ៤០ ក្មួយពិតជាពិបាកយកឈ្នះខ្លាំងណាស់។ សូមលោកពូជួយបង្ហើបបន្តិចមក !
cheers  cheers នេះជាទឹកត្នោតក្មួយផ្ញើពីស្រុកខ្មែរទៅជូនពូពិសារមុនបាយលេង ។​ ហេហេហេ

View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
raiya wrote:
@kiey wrote:
raiya wrote:
@kiey wrote:
raiya wrote:លើកក្មួយត្រូវរបួសហើយ។ តែយ៉ាងក្មួយនឹងខំប្រយុទ្ធអោយអស់ពីសមត្ថភាព។
ក្បាច់ទី ៤៧ ក្មួយសុំឆ្លើយថា ផ្លែ​ឪឡឹក ។ dead dead dead dead

ដើមឳឡឹកនឹងដើមល្ពៅគេដាំវារលើដី ព្រោះផ្លែធំៗពេកមិនអាចអោយវាលើទ្រឿងបានទេ ដូច្នេះបើផ្លែនៅលើដីគឺវាមិនអាចជ្រុះចុះក្រោមដីទៀតឡើយ។
ហើយផ្លែគពូធ្លាប់ឃើញវាជ្រុះនៅពេលដែលខ្យល់ខ្លាំង។ចម្លើយទាំង៣នេះមិនត្រឹមត្រូវទេ។បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 354107

យុទ្ធសិល៍្យ មុំចង្រ្កានហនុម៉ានច្រានភ្នំ នឹង យុទ្ធសិល៍្យ ដាវផ្តាច់ព្រលឹង ប្រយុទ្ធគ្នាអស់ ៥ថ្ងៃ ៥យប់មកហើយ គ្មានពេលសំរាកដេកពួនធ្លាក់ខ្លួនឈឺ ថ្ងៃនេះនៅផ្ទះមិនបានធ្ធើការទេ។សុំច្បាប់គេឈប់១រយះទំរាំតែបាត់ឈឺទៅធ្វើការវិញ។
ការប្រយុទ្ធលើកនេះគឺមិនឈ្នះមិនចាញ់ស្មើរគ្នា ក្មួយឈ្នះ១ក្បាច់កន្លះ ពូឈ្នះ១ក្បាច់កន្លះ។តែពូសូមចាញ់ចុះព្រោះពូចាស់ហើយមិនសូវមានកម្លាំងដូចក្មេងៗទេ។ដូច្នេះពូសូមដកខ្លួនចេញពីពិភពគុណ១រយះដើម្បីបញ្ជូលកម្លាំងធាតុ។បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 G_bye
ក្មួយសុំឆ្លើយថា ផ្លែននោង។ ហេហេហេ​
លោកពួត្រូវរបួស ក្មួយក៏ត្រូវរបួស អញ្ជឹងយើងសំរាក​យកកំលាំងសិនក៏ចាំតតាំងគ្នាទៀត។​
សូមថែរក្សាសុខភាពផងលោកពូ ។ hello

ពិតជាត្រឹមត្រូវចម្លើយនោះ  ផ្លែទំមិនដែលជ្រុះគឺននោង  ចូលរួមអបអរទះដៃព្រោងបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 346235បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 346235បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 346235បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 346235បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 346235ឆ្លើយថាននោងមិនខុសទេ។

ដាវផ្តាច់ព្រលឹងបក្សអឹម៉ី  មានឈ្មោះល្បាញល្បីខ្លាំងជាងគេ  នៅក្នុងwebsiteពិភពគុណLK  គ្មានគូរប្រយុទ្ធទេខ្លាចគ្រប់គ្នា។

ប៉ុន្តែនៅក្បាច់ទី ៤០ មិនទាន់យកឈ្នះក្បាច់ហនុម៉ានច្រានភ្នំបាននៅឡើយទេ។
បើក្មួយចង់បានចម្លើយពីពូ  ផ្ញើទឹកត្នោតជូចែកពូផឹកខ្លះ  Address-U-S-Aរដ្ធkansas ពូចង់ផឹកណាស់ខានសាកយូរហើយ។បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 Kneu_driនេះគឺជាស្រាមិនមែនទឹកត្នោតជូទេ។
អ៊ូយ! ទំរាំតែឆ្លើយត្រូវក្មួយត្រូវរបួសពេញខ្លួន ។ ការព្យាយាមរបស់ក្មួយពិតជាអាចយកឈ្នះលើក្បាច់ទី ៤៧ របស់ពូបានមែន ប៉ុន្តែក្បាច់ទី ៤០ ក្មួយពិតជាពិបាកយកឈ្នះខ្លាំងណាស់។ សូមលោកពូជួយបង្ហើបបន្តិចមក !
cheers  cheers នេះជាទឹកត្នោតក្មួយផ្ញើពីស្រុកខ្មែរទៅជូនពូពិសារមុនបាយលេង ។​ ហេហេហេ

ពូបានបង្ហើបកាលពីលើកមុនដែរតែក្មួយមិនចាប់អារម្ម សូប្បីអ្នកប្រដាល់ជើងឯកខ្សែក្រវ៉ាត់ប្រចាំរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដោយ អោយតែឃើញគឺខ្លាចញាក់សាច់។ពូបង្ហើបប៉ុណ្ណឹងក្មួយអាចរកឃើញហើយ ព្រោះអីក្មួយឆ្លាតស្រាប់មិនពិបាករកទេ។
ចុះសិស្សច្បងរួមគ្រូពីរនាក់pheakdey snaeh and  lovelykitty ហេតុអ្វីក៏មិនមកជួយសិស្សប្អូនផងទៅ?ម្តេចក៏ដាច់ចិត្តមេតា្តម្ល៉េះ សុខចិត្តឈរអោបដៃមើលធ្វើមិនដឹង យ៉ាងហោចណាស់ក៏ចូលមក
ជួយលើកទឹកចិត្តសិស្សប្អូនរួមគ្រូបន្តិចដែរដែលបានឆ្លើយត្រូវ ផ្ទុយទៅវិញគ្រាន់តែស្រមោលក៏មិនដែលឃើញសោះ។ប្រហែលជាបិទ្ធទ្វារូងភ្នំសង្ងំលាក់ខ្លួនពួនរៀនវីជ្ជាគុណអោយបានសម្រេច១០០%ហើយមើលទៅ?។សិស្សប្អូនហៅឡើងស្អកកទៅហើយ។

អរគុណដែលបានផ្ញើទឹកត្នោតជូអោយពូញាំ ឆ្ងាញ់ណាស់។បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 762862។ចំណែកពូក៏ផ្ញើលុយបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 97172បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 97172នឹងប៉ាវឡានបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 Copie_debus
មួយនេះដើម្បីនាំក្មួយទៅលេងកាស៊ីណូនៅលើភ្នំបូកគោផងដែរ។
សូមជូនពរលេងអោយបានឈ្នះ!
ជូនពរ!ជូនពរ!ទៅលេងកាស៊ីណូឈ្នះរាប់លាន  បើសិនក្លាយខ្លួនជាអ្នកមាន  សូមកុំខ្មាស់អៀនស្គាល់ខ្ញុំផង  គ្រាន់បានទៅលេងយូរៗម្តង  អាំងស្ងោបង្កងក្លែមទឹកត្នោតជូ។

View user profile

Yaya Ly

Yaya Ly
LK VIP
LK VIP
ច៎ាក្មួយសូមអរគុណដែលលោកពូបានផ្ញើលុយ និងបានជួលឡានក្រុងអោយក្មួយបានដើរលេងលំហែខួរក្បាល។ ហេហេហេ ក្មួយបាន​ចូលលេងកាស៊ីណូនៅលើភ្នំបូកគោឈ្នះដូចពាក្យជូនពររបស់ពួអញ្ជឹង ។  thanks thanks
ក្រោយពីបានដើរលេងលំហែខួរក្បាលហើយ ក្មួយសូមឆ្លើយ​បន្ត
ក្បាច់ទី ៤០ ក្មួយសូមឆ្លើយថា អាជ្ញាកណ្តាលនៃការប្រកួតប្រដាល់ ។​ dead dead dead


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
One way! One love! One life!  love
View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
raiya wrote:ច៎ាក្មួយសូមអរគុណដែលលោកពូបានផ្ញើលុយ និងបានជួលឡានក្រុងអោយក្មួយបានដើរលេងលំហែខួរក្បាល។ ហេហេហេ ក្មួយបាន​ចូលលេងកាស៊ីណូនៅលើភ្នំបូកគោឈ្នះដូចពាក្យជូនពររបស់ពួអញ្ជឹង ។  thanks thanks
ក្រោយពីបានដើរលេងលំហែខួរក្បាលហើយ ក្មួយសូមឆ្លើយ​បន្ត
ក្បាច់ទី ៤០ ក្មួយសូមឆ្លើយថា អាជ្ញាកណ្តាលនៃការប្រកួតប្រដាល់ ។​ dead dead dead

ខុសហើយៗខុសស្រឡះ  គ្មានកេតគ្មានប៉ះបន្តិចឡើយ  អាជ្ញាកណ្តាលដែលបានឆ្លើយ  ខុសហើយៗមិនត្រូវទេ។បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 354107
អាជ្ញាកណ្តាលគាត់អត់មានផ្លុំអ្វីផងដូច្នេះមិនត្រូវទេ។តើក្មួយរកអស់ចិត្តហើយឫនៅ?ឫក៏ចង់អោយពូប្រាប់?ក្មូយចង់សាកពីរបីដងទៀតក៏បានស្រេចតែចិត្តក្មួយទេ។ពូរងចាំចម្លើយជានិច្ច។

ហេៗៗៗៗឈ្នះបានលុយប៉ុន្មានដែរ?ល្មមអាចទិញទឹកត្នោតជូផ្ញើពូថែមទៀតបានទេ?
ប្រហែលការជូនពររបស់ពូពូកែស័កសិទ្ធធ្វើអោយក្មួយឈ្នះហើយមើលទៅ អញ្ចឹងពូជូនពរថែមទៀតក្រែងលោរកស៊ីមានបានដូចការជូនពរនេះ។

ឆ្នាំនេះឆ្នាំមមីរកស៊ីធូរធា ប្រាក់ដាក់ធនាគាររាប់ម៉ឺនដុល្លា មានស្រែដាំស្រូវរាប់រយហិកតា មានដីចំការវិឡាស្គឹមស្គៃ។
ឆ្នាំនេះឆ្នាំមមីរកស៊ីមានបាន  មានប្រាក់ទិញឡានសុទ្ធតែថ្មីៗ  បើសិនមានច្រើនដល់ទៅ២-៣  អោយពូសូមខ្ចីប្រើបាន១សិន។
ម៉ាកLuxesនឹងម៉ាកHonda  ម៉ាកtoyotaនឹងម៉ាកNissan  គ្រាន់បើកលេងនឹងគេខែភ្ជុំបិណ្ទ  ខ្ចីប្រើ១សិនតែ២ឫ៣ឆ្នាំ។
ទំរាំតែពូដេញទុងទីនបាន  ពូនឹងប្រគល់ឡានតាមពាក្យបណ្តាំ  សន្យាថាមិនយកទៅបញ្ចាំ  សងវិញ៣ឆ្នាំមិនបង្អង់យូរ។
ប្រាថ្នាអ្វីៗបានដូចប្រាថ្នា  បើបានសង្សារូបសង្ហាដូចពូ  គ្រាន់តែដើរកាត់ផ្សារទូលចម្ពូ  ក្រមុំៗរោមអ៊ូរតាមដល់ផ្ទះ។
សូមការជូនពរនេះក្លាយជាការពិត។តែមិនខ្ចីឥឡូវនេះទេរងចាំរកស៊ីមានបានសិន។ឆ្នាំក្រោយក៏បានដែរ។
សរសេរលេងទេកុំខឹងណា!ហេ!ហេ!ហេ!


បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 10 G_bye

View user profile

Back to top  Message [Page 10 of 12]

Go to page : Previous  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  Next

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum