បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 6 44939

You are not connected. Please login or register

 » ♥ ~ General ~ ♥ » General Discussion » បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង

បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង

Go to page : Previous  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  Next

Go down  Message [Page 6 of 12]

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
@lovelykitty wrote:hehe i gonna change the answer of number 71 to be pencil :D

ទី៧១-គឺជាខ្មៅដៃ-ខ្ញុំឈប់សង្ស័យ-ពីថ្ងៃនេះទៅ-ចម្លើយពិតជាត្រូវ-ប្រីយ៍មិត្តអីឡូវបានដឹងហើយ។
 cheers  yes

View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
@lovelykitty wrote:៥៧. ក្តារខៀន

ទី៥៧-គឺជាក្តារខៀន-អ្នកដែលទៅរៀនដឹងទាំងអស់-ជាចម្លើយត្រូវមិនខុសសោះ-សរសើរដោយស្មោះអស់ពីហរទ័យ។
 b

View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
@lovelykitty wrote:44. ផ្កាយសេះ សត្វសេះ ស្មៅសក់សេះ ត្នោតអាចម៌សេះ

ទី៤៤-គឺជាផ្កាយសេះ-ឆ្លើយបានចំប៉េះ-មិនខុសទេ-ខ្ញុំក៏បានលឺតាមពាក្យគេ-គឺមិនខុសទេត្នោតអាចម៍សេះ។
 yes

View user profile

lovelykitty

lovelykitty
LK Member
LK Member
៤៩. ស្នែងសត្វគោក្របី

View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
@lovelykitty wrote:៤៩. ស្នែងសត្វគោក្របី

មិនទាន់ត្រូវទេ។
 Zut

View user profile

lovelykitty

lovelykitty
LK Member
LK Member
2. ខេត្តដែលសំបូរបក្សាបក្សីច្រើនជាងគេគឺខេត្តពោធិសាត់

View user profile

lovelykitty

lovelykitty
LK Member
LK Member
៨. ធូប

View user profile

lovelykitty

lovelykitty
LK Member
LK Member
៩. អាវ

View user profile

lovelykitty

lovelykitty
LK Member
LK Member
១០. ជំរៅចិត្តមនុស្ស

View user profile

lovelykitty

lovelykitty
LK Member
LK Member
១២. ចុងអំពៅ
១៣. សិស្សតំរង់ជួរ

View user profile

lovelykitty

lovelykitty
LK Member
LK Member
១៤. ចាក់ខ្លាឃ្លោក

View user profile

lovelykitty

lovelykitty
LK Member
LK Member
១៨. មនុស្ស ចង្ក្រានដី

View user profile

lovelykitty

lovelykitty
LK Member
LK Member
១៩.ហែកសំបុត្រ អានសំបុត្រ

View user profile

lovelykitty

lovelykitty
LK Member
LK Member
២០. យន្តហោះ

View user profile

lovelykitty

lovelykitty
LK Member
LK Member
៣៣. អណ្តើក

View user profile

lovelykitty

lovelykitty
LK Member
LK Member
៤៥. ចាប់ខ្យល់

View user profile

lovelykitty

lovelykitty
LK Member
LK Member
៤៦.​សំពត់

View user profile

lovelykitty

lovelykitty
LK Member
LK Member
៤៩. ទៀន ភ្លើងទៀន

View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
@lovelykitty wrote:2. ខេត្តដែលសំបូរបក្សាបក្សីច្រើនជាងគេគឺខេត្តពោធិសាត់

ទី២-ខេត្ត១មានឈ្មោះពីរម៉ាត់-លប់ខាងដើមបាត់-ក្លាយជាបក្សាបក្សី-គឺខេត្តពោធិសាត់មិត្តប្រុសស្រី-lovelykittyនារីល្បី-
សូមជួយទះដៃអបអរផង។ b  b  b  b  b

View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
@lovelykitty wrote:៨. ធូប

ទី៩-ធូបក៏ត្រូវម្យ៉ាងដែរ-តែចម្លើយដែលគេឆ្លើយគឺ-ជើងពាន-

View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
@lovelykitty wrote:៩. អាវ

ទី៩-គឺអាវខ្ញុំក៏យល់ស្របតាមដែរ។តែចម្លើយគេថា-ចានស្រាក់ដាក់បាយសម្លរ-គឺមានខ្លួននឹងដៃយួរ។

View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
@lovelykitty wrote:១០. ជំរៅចិត្តមនុស្ស

ទី១០-ជំរៅចិត្តមនុស្សគឺពិតជាត្រូវ-គឺពិតជាជ្រៅមិនអាចវាស់បាន-គំនិតជ្រៅគេមិនអាចស្មាន-មនុស្សយើងគ្រប់ប្រាណវាស់មិនបានឡើយ។
 yes  b

View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
@lovelykitty wrote:១២. ចុងអំពៅ
១៣. សិស្សតំរង់ជួរ

ទី១២-នៅតែខុសដដែលនឹង។
ទី១៣-ក៏នៅតែខុសដែរ។ no

View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
@lovelykitty wrote:១៤. ចាក់ខ្លាឃ្លោក

ទី១៤-ក៏មិនទាន់ត្រូវទៀតដែរ។
 Zut

View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
@lovelykitty wrote:១៨. មនុស្ស ចង្ក្រានដី

ទី១៨-មនុស្សនឹងចង្ក្រានដីស្រីឆ្លើយត្រូវ-ពីថ្ងៃនេះទៅលេងសង្ស័យ-ខ្ញុំអោយរង្វាន់គឺមេដៃ-ពិតជានារីស្រីល្បីអស្ចារ្យ។ yes  yes  yes  yes  yes  yes

View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
@lovelykitty wrote:១៩.ហែកសំបុត្រ អានសំបុត្រ

ទី១៩-ត្រូវហើយៗហែកសំបុត្រអាន-បណ្តៅបុរាណបានចារចែង-ខ្ញុំក៍មិនមែនចេះខ្លួនឯង-គេបានចារចែងនឹងសៀវភៅ។
ទះដៃអបអរសាទរ b

View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
@lovelykitty wrote:២០. យន្តហោះ

ទី២០-ខុសហើយ
 no

View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
@lovelykitty wrote:៣៣. អណ្តើក

ទ៣៣-មិនត្រូវទេ
 Zut

View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
@lovelykitty wrote:៤៥. ចាប់ខ្យល់

ខុសទៀតហើយ
 no

View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
@lovelykitty wrote:៤៦.​សំពត់

ទី៤៦-សំពត់គឺចម្លើយត្រូវ-មានក្នុងសៀវភៅពីបុរាណ-Lovelykittyនាងឆ្លើយបាន-ប្រុសស្រីគ្រប់ប្រាណបានដឹងលឺ។
 Heart  Heart  Heart  Heart  Heart  pka1  pka1  pka1  pka1

View user profile

Back to top  Message [Page 6 of 12]

Go to page : Previous  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  Next

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum