បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង 44939

You are not connected. Please login or register

 » ♥ ~ General ~ ♥ » General Discussion » បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង

បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង

Go to page : 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Next

Go down  Message [Page 1 of 12]

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
តើស្ដេចណាដែលក្រជាងគេនៅលើពីភពលោកយើងនេះ?

View user profile

PheaKdeySnaeh

PheaKdeySnaeh
Webmaster
Webmaster
គឺជាស្តេចរបស់ Bhoutan
បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង Image10


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង 608289q08o3aylgm
View user profile http://www.srolanhkhmer.com/

PheaKdeySnaeh

PheaKdeySnaeh
Webmaster
Webmaster
i like his propon she merl tov simple


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង 608289q08o3aylgm
View user profile http://www.srolanhkhmer.com/

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
ខុសហើយខុសហើយខុសស្រឡះ សូមឆ្លើយអោយច្បាស់មិនត្រូវទេ
តើស្ដេចណាទៅក្រជាងគេ​? សូមចៅរិះរេឆ្លើយម្ដងទៀត។បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង 354107

View user profile

jakkrorphoup

jakkrorphoup
Senior Member
Senior Member
*PheaKdeySnaeh* wrote:i like his propon she merl tov simple
I like his propun too. She's pretty.


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
អព្យាបច្ឆាំង  សុខាំងលោកេ   =   ការមិនបៀតបៀនគ្នា   ជាសេចក្ដីសុខក្នុងលោក ។
View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
*PheaKdeySnaeh* wrote:គឺជាស្តេចរបស់ Bhoutan
បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង Image10
ស្ដេចក្រជាងគេនៅក្នុងលោក រស់នៅទួលគោកស្ទឹងមានជ័យ
សូមប្រាប់ប្រីយ៍មិត្រទាំងប្រុសស្រី ស្ដេចដែលក្រក្រៃគឺស្ដេចលេងល្ខោន។

ចម្លើយដែលត្រូវប៉ាច់ គឺជាស្ដេចលេងកុនលេងល្ខោន​។
ហ៎ាស!ហ៎ាស!ហ៎ាសៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗ
បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង 0

View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
ការនិយាយលេងសើចច្រើន រមែងតែងតែមានកំហុសតិចឬច្រើនមិនអត់ទេ​។បើការលេងសើចនេះ
ធ្វើអោយប៉ះពាល់សេរីសិទ្ធឬអារម្មណ៍ប្រីយ៍មិត្រដោយចេត្តនាឬដោយអចេត្តនាក្ដីសូមមេតាខ័ន្ដីខ្ញុំផង។
ខ្ញុំគ្មានគំនិតប្រមាថមើលងាយឬមើលស្រាលប្រីយ៍មិត្រថាមិនឆ្លាតដូចរូបខ្ញុំទេ។នេះជាការលេងសើច
ប៉ុណ្ណោះ។ផ្ទុយទៅវិញគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីអោយប្រីយ៍មិត្របានសើចសប្បាយទាំងអស់គ្នា។កាលណា
យើងសើចលេងច្រើនចំរើនអាយុ។នៅពេលដែលខ្ញុំមកពីធ្វើការអស់កម្លាំង គឺអស់កុំថាឡើយផោម
អោយឮ សូម្បីតែផោមអោយចេញខ្សុយក៏គ្មានកម្លាំងផោមដែរ។ដល់បើកទូរទស្ស៍មើលចំរឿង
កំប្លែងសើចក្អាក្អាយស្រាប់តែកម្លាំងមិនដឹងជាមកពីណាគឺអាចប្រឹងផោមឮបន្ធូរការហត់នឿយមួយរយះ
ដែរ។អញ្ចឹងការសើចលេងវាអាចជាថ្នាំ១គ្រាប់កាត់បន្ថយជំងឺលើសឈាមនឹងជំងឺតប់ប្រម៉លរបស់មន្សុសយើងអោយធូរស្បើយបានខ្លះអញ្ចឹងដែរ។សង្ឃឹមថាប្រីយ៍មិត្រមិនប្រកែប្រកាន់ខ្ញុំទេ។បើប្រីយ៍មិត្រ
ចង់ធ្វើការទិទានកែតម្រូវ ខ្ញុំស្វាគមន៍ប្រីយមិត្រជានិច្ច ជួនកាលខ្ញុំប្រើពាក្យមិនសមរម្យសូមប្រាប់ផង។

View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
ខ្ញុំមានសំនួរសួរមួយទៀតហើយ
តើគេមើលយ៉ាងណាអោយដឹងថារុយមួយណាឈ្មោលមួយណាញី?
បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង

View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
@kiey wrote:ខ្ញុំមានសំនួរសួរមួយទៀតហើយ
តើគេមើលយ៉ាងណាអោយដឹងថារុយមួយណាឈ្មោលមួយណាញី?
បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង
ដើម្បីដឹងថាសត្វរុយឈ្មោលឬញី ដំបូងយកស្រាប៊ៀ១កំប៉ុងបើក
ចំហ នឹងចិតស្វាយ១ចំណិតដាក់ត្រង់កន្លែងដែលមានរុយច្រើន។រួចហើយ
ចាំមើល បើរុយទៅទំកំប៉ុងស្រាប៊ៀ គឺរុយនោះជារុយឈ្មោល
វាចូលចិតផឹកប៊ៀដូចមន្សុសយើងដែរ។ចំណែកសត្វរុយដែលទៅទំលើ
ផ្លែស្វាយ គឺជារុយញី ពីព្រោះរុយញីមានផ្ទៃពោះវាឃ្លានហូបម្ជូរស្វាយ
មិនខុសពីស្រីៗចូលចិតម្ជូរនៅពេលដែលមានផ្ទៃពោះម្ដងៗ។
ធ្វើអញ្ចឹងទើបដឹងថាសត្វរុយ១ណាឈ្មោល១ណាញី! ហេ!ហេ!ហេ!

View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
@kiey wrote:
@kiey wrote:ខ្ញុំមានសំនួរសួរមួយទៀតហើយ
តើគេមើលយ៉ាងណាអោយដឹងថារុយមួយណាឈ្មោលមួយណាញី?
បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង
ដើម្បីដឹងថាសត្វរុយឈ្មោលឬញី ដំបូងយកស្រាប៊ៀ១កំប៉ុងបើក
ចំហ នឹងចិតស្វាយ១ចំណិតដាក់ត្រង់កន្លែងដែលមានរុយច្រើន។រួចហើយ
ចាំមើល បើរុយទៅទំកំប៉ុងស្រាប៊ៀ គឺរុយនោះជារុយឈ្មោល
វាចូលចិតផឹកប៊ៀដូចមន្សុសយើងដែរ។ចំណែកសត្វរុយដែលទៅទំលើ
ផ្លែស្វាយ គឺជារុយញី ពីព្រោះរុយញីមានផ្ទៃពោះវាឃ្លានហូបម្ជូរស្វាយ
មិនខុសពីស្រីៗចូលចិតម្ជូរនៅពេលដែលមានផ្ទៃពោះម្ដងៗ។
ធ្វើអញ្ចឹងទើបដឹងថាសត្វរុយ១ណាឈ្មោល១ណាញី! ហេ!ហេ!ហេ!បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង 346235

View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
ខ្ញុំមានសំនួរមួយទៀតហើយ!សួរថា
តើរបស់អ្វីដែលរាវជាងគេ?
បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ខ្ញុំផង?បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង Dead

View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
ខ្ញុំមានសំនួរមួយទៀតហើយ!សួរថា
តើរបស់អ្វីដែលរាវជាងគេ?
បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ខ្ញុំផង?បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង Dead

View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
@kiey wrote:ខ្ញុំមានសំនួរមួយទៀតហើយ!សួរថា
តើរបស់អ្វីដែលរាវជាងគេ?
បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ខ្ញុំផង?បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង Dead
ហេ!ហេ!ហេ!របស់រាវជាងគេ - គឺជាដៃរបស់មន្សុសយើង
នៅពេលយប់រាវកុងតាក់ភ្លើង - ទាំងគេទាំងយើងដឹងគ្រប់គ្នា។
ពេលមាន់រងាវរាវរកសប់ - រាវភួយសាច់ដណ្ដប់អោយបាត់រងា
ចំណែកមីងៗគាត់រាវរកមា - មេម៉ាយអត់គ្នារាវរកខ្នើយអោប។
របស់ដែលរាវច្រើនជាងគេ - គឹគ្មានអ្វីទេក្រៅពីដៃ
ខ្ញុំប្រាប់ប្រីយ៍មិត្រកុំសង្ស័យ - គឹមានតែដៃរាវជាងគេ។
បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង 331525

View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
ខ្ញុំមានសំនួរមួយទៀតហើយ
រឿងទុំទាវ ប្រីយ៍មិត្រធ្លាប់ដឹងគ្រប់ៗគ្នាហើយ។តែខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនាមត្រកូលរបស់នាងទាវឈ្មោះអ្វី​?នាមត្រកូលគឺឈ្មោះជីតាឫឱពុក។ដូចជា សុខគានាមត្រកូលគាត់ដួងគឺ
ដួង-សុខគា។ចុះនាងទាវតើនាមត្រកូលឈ្មោះអ្វី?
បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង
បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង 733854

View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
@kiey wrote:ខ្ញុំមានសំនួរមួយទៀតហើយ
រឿងទុំទាវ ប្រីយ៍មិត្រធ្លាប់ដឹងគ្រប់ៗគ្នាហើយ។តែខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនាមត្រកូលរបស់នាងទាវឈ្មោះអ្វី​?នាមត្រកូលគឺឈ្មោះជីតាឫឱពុក។ដូចជា សុខគានាមត្រកូលគាត់ដួងគឺ
ដួង-សុខគា។ចុះនាងទាវតើនាមត្រកូលឈ្មោះអ្វី?
បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង
បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង 733854
នាមត្រកូលនាងទាវឈ្មោះគុយ - គឺជាម្ហូបឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពីសារ

ដែលគេដាក់លក់នៅឯផ្សារ - អ្នកស្រុកខ្មែរថាគឺគុយ-ទាវ។

ខ្ញុំមិនភូតភរប្រីយ៍មិត្រឡើយ - បើតាមចម្លើយអ្នកស្រាវជ្រាវ

ប្រវត្តិសាស្រ្តរឿងទុំទាវ - ខ្ញុំថាព្រាវៗលលេងទេ។

គុយ+ទាវ=គុយ-ទាវ ហា៎ស!ហា៎ស!ហ៎ាស!

សុំសើចបីម៉ាត់ចុះ ខ្ញុំមិនមែនសើចចំអកឬមើលងាយថាប្រីយ៍មិត្រ

ឆ្លើយមិនបានឬក៍មិនឆ្លាតដូចខ្ញុំនោះទេ។ការពិតគឺសើចនឹងចម្លើយដែលគួរ

អោយសើច។

សុំប្រីយ៍មិត្រអាន សុភាសិតថ្មីរបស់ខ្ញុំ

មិនជឿតាមចាស់-ក្រឡះដៃធេង -មិនជឿតាមក្មេង-មិនចេះលេង

computor.ពីព្រោះក្មេងៗឥឡូវឆ្លាតខាងcomputor.

ខ្ញុំសព្វថ្ងៃកុំតែបានកូនប្រាប់ប្រហែលជាខ្ញុំមិនអាច

postចូលមកលេង

នៅ

lkទេ។មូលហេតុដូច្នេះទើបយើងមិនត្រូវមើលងាយអ្នកណាឡើយ។hola

View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
ខ្ញុំសូមជំរាបសួរប្រីយ៍មិត្រទាំងអស់ជាទីអាប់អាន!សុខសប្បាយជាទេ?
ធាតុអាកាសត្រជាក់ប៉ុន្មានអង្សា?នៅស្រុកខ្ញុំត្រជាក់គួរសមគឺ៥ដឺក្រេ។
ថ្ងៃនេះបានម្ហូបអ្វីញ៉ាំជាមួយបាយ?ហើយយប់មិញគេងលក់ស្រួលទេ?
ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមផ្លាស់ប្តូរសំនួរពីកំប្លែងលេងសើច មកពាក្យបណ្តៅវិញម្តង
សំនួរគឺ= ផ្ទះមួយគ្មានអ្នកណានៅ-អ្នកដែលទៅសុទ្ធតែឈឺ?
ptas 1 kmean neak na nov-neak dael tov sot 
taer chhir?
បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង? ពាក្យបណ្តៅនេះខ្ញុំដាក់អោយរកយូរបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង 56213
ហើយ ខ្ញុំទុកពេល១អាទិត្យដើម្បីអោយប្រីយ៍មិត្រឆ្លើយ បើមិនអាចបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង 317496948
រកចម្លើយឃើញទេ ខ្ញុំនឹងឆ្លើយប្រាប់។សង្ឃឹមថាប្រីយ៍មិត្ររកឃើញមុន
ខ្ញុំ។

View user profile

PheaKdeySnaeh

PheaKdeySnaeh
Webmaster
Webmaster
:o ot torn ban tor mdang phorng lok ta post leung ma kanor heuy


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង 608289q08o3aylgm
View user profile http://www.srolanhkhmer.com/

PheaKdeySnaeh

PheaKdeySnaeh
Webmaster
Webmaster
សួស្ដីលោកតា
ចៅសុខសប្បាយធម្មតា ចុះលោតាវិញ?
អាកាសធាតុ?អត់ដឹងទេព្រោះអត់បានមើលគេប្រាប់​។
ម្ហូប?គឺ ឆាប្រុសក្បត់ ស្ងោប្រុសសាវ៉ា Razz 
យប់ម៉ិញគេងលក់អត់ស្រួលទេ ព្រោះសុបិនឃើញខ្មោច Mad 


ពាក្យប្រដៅៈ ខ្ញុំថារោងលោក(តាផ្ទះលោកតា) អ្នកដែលឈឺគេទៅបុណ្យសុំអោយជា
ត្រូវឫខុសអត់ដឹងទេ Very Happy 


@kiey wrote:ខ្ញុំសូមជំរាបសួរប្រីយ៍មិត្រទាំងអស់ជាទីអាប់អាន!សុខសប្បាយជាទេ?
ធាតុអាកាសត្រជាក់ប៉ុន្មានអង្សា?នៅស្រុកខ្ញុំត្រជាក់គួរសមគឺ៥ដឺក្រេ។
ថ្ងៃនេះបានម្ហូបអ្វីញ៉ាំជាមួយបាយ?ហើយយប់មិញគេងលក់ស្រួលទេ?
ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមផ្លាស់ប្តូរសំនួរពីកំប្លែងលេងសើច មកពាក្យបណ្តៅវិញម្តង
សំនួរគឺ= ផ្ទះមួយគ្មានអ្នកណានៅ-អ្នកដែលទៅសុទ្ធតែឈឺ?
ptas 1 kmean neak na nov-neak dael tov sot 
taer chhir?
បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង? ពាក្យបណ្តៅនេះខ្ញុំដាក់អោយរកយូរបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង 56213
ហើយ ខ្ញុំទុកពេល១អាទិត្យដើម្បីអោយប្រីយ៍មិត្រឆ្លើយ បើមិនអាចបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង 317496948
រកចម្លើយឃើញទេ ខ្ញុំនឹងឆ្លើយប្រាប់។សង្ឃឹមថាប្រីយ៍មិត្ររកឃើញមុន
ខ្ញុំ។


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង 608289q08o3aylgm
View user profile http://www.srolanhkhmer.com/

PheaKdeySnaeh

PheaKdeySnaeh
Webmaster
Webmaster
ចេះតាមានម៉ងលោកតានេះ lol 
@kiey wrote:
នាមត្រកូលនាងទាវឈ្មោះគុយ - គឺជាម្ហូបឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពីសារ

ដែលគេដាក់លក់នៅឯផ្សារ - អ្នកស្រុកខ្មែរថាគឺគុយ-ទាវ។

ខ្ញុំមិនភូតភរប្រីយ៍មិត្រឡើយ - បើតាមចម្លើយអ្នកស្រាវជ្រាវ

ប្រវត្តិសាស្រ្តរឿងទុំទាវ - ខ្ញុំថាព្រាវៗលលេងទេ។

គុយ+ទាវ=គុយ-ទាវ ហា៎ស!ហា៎ស!ហ៎ាស!

សុំសើចបីម៉ាត់ចុះ ខ្ញុំមិនមែនសើចចំអកឬមើលងាយថាប្រីយ៍មិត្រ

ឆ្លើយមិនបានឬក៍មិនឆ្លាតដូចខ្ញុំនោះទេ។ការពិតគឺសើចនឹងចម្លើយដែលគួរ

អោយសើច។

សុំប្រីយ៍មិត្រអាន សុភាសិតថ្មីរបស់ខ្ញុំ

មិនជឿតាមចាស់-ក្រឡះដៃធេង -មិនជឿតាមក្មេង-មិនចេះលេង

computor.ពីព្រោះក្មេងៗឥឡូវឆ្លាតខាង

ខ្ញុំសព្វថ្ងៃកុំតែបានកូនប្រាប់ប្រហែលជាខ្ញុំមិនអាច
post ចូលមកលេងនៅ LK នេះទេ។មូលហេតុដូច្នេះទើបយើងមិនត្រូវមើលងាយអ្នកណាឡើយ។hola


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង 608289q08o3aylgm
View user profile http://www.srolanhkhmer.com/

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
*PheaKdeySnaeh* wrote:សួស្ដីលោកតា
ចៅសុខសប្បាយធម្មតា ចុះលោតាវិញ?
អាកាសធាតុ?អត់ដឹងទេព្រោះអត់បានមើលគេប្រាប់​។
ម្ហូប?គឺ ឆាប្រុសក្បត់ ស្ងោប្រុសសាវ៉ា Razz 
យប់ម៉ិញគេងលក់អត់ស្រួលទេ ព្រោះសុបិនឃើញខ្មោច Mad 


ពាក្យប្រដៅៈ ខ្ញុំថារោងលោក(តាផ្ទះលោកតា) អ្នកដែលឈឺគេទៅបុណ្យសុំអោយជា
ត្រូវឫខុសអត់ដឹងទេ Very Happy 


@kiey wrote:ខ្ញុំសូមជំរាបសួរប្រីយ៍មិត្រទាំងអស់ជាទីអាប់អាន!សុខសប្បាយជាទេ?
ធាតុអាកាសត្រជាក់ប៉ុន្មានអង្សា?នៅស្រុកខ្ញុំត្រជាក់គួរសមគឺ៥ដឺក្រេ។
ថ្ងៃនេះបានម្ហូបអ្វីញ៉ាំជាមួយបាយ?ហើយយប់មិញគេងលក់ស្រួលទេ?
ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមផ្លាស់ប្តូរសំនួរពីកំប្លែងលេងសើច មកពាក្យបណ្តៅវិញម្តង
សំនួរគឺ= ផ្ទះមួយគ្មានអ្នកណានៅ-អ្នកដែលទៅសុទ្ធតែឈឺ?
ptas 1 kmean neak na nov-neak dael tov sot 
taer chhir?
បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង? ពាក្យបណ្តៅនេះខ្ញុំដាក់អោយរកយូរបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង 56213
ហើយ ខ្ញុំទុកពេល១អាទិត្យដើម្បីអោយប្រីយ៍មិត្រឆ្លើយ បើមិនអាចបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង 317496948
រកចម្លើយឃើញទេ ខ្ញុំនឹងឆ្លើយប្រាប់។សង្ឃឹមថាប្រីយ៍មិត្ររកឃើញមុន
ខ្ញុំ។
តាសុខសប្បាយជាធម្មតាទេ!

តាថ្ងៃនេះក៏មានម្ហូបឆ្ងាញ់មិនចាញ់ចៅដែរគឺ

១-ឆាស្រីព្រាន -២ចៀនស្រីក្បត់

៣-អាំងស្រីអប្រីយ៍ -៤-ស្ងោរស្រីទុរយស៍។

ចំណែកពាក្យបណ្តៅ ចៅឆ្លើយមិនទាន់ត្រូវទេ

សូមរកចម្លើយម្ដងទៀត។

View user profile

NySai

avatar
Administrator
Administrator
@kiey wrote:ខ្ញុំសូមជំរាបសួរប្រីយ៍មិត្រទាំងអស់ជាទីអាប់អាន!សុខសប្បាយជាទេ?
ធាតុអាកាសត្រជាក់ប៉ុន្មានអង្សា?នៅស្រុកខ្ញុំត្រជាក់គួរសមគឺ៥ដឺក្រេ។
ថ្ងៃនេះបានម្ហូបអ្វីញ៉ាំជាមួយបាយ?ហើយយប់មិញគេងលក់ស្រួលទេ?
ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមផ្លាស់ប្តូរសំនួរពីកំប្លែងលេងសើច មកពាក្យបណ្តៅវិញម្តង
សំនួរគឺ= ផ្ទះមួយគ្មានអ្នកណានៅ-អ្នកដែលទៅសុទ្ធតែឈឺ?
ptas 1 kmean neak na nov-neak dael tov sot 
taer chhir?
បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង? ពាក្យបណ្តៅនេះខ្ញុំដាក់អោយរកយូរបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង 56213
ហើយ ខ្ញុំទុកពេល១អាទិត្យដើម្បីអោយប្រីយ៍មិត្រឆ្លើយ បើមិនអាចបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង 317496948
រកចម្លើយឃើញទេ ខ្ញុំនឹងឆ្លើយប្រាប់។សង្ឃឹមថាប្រីយ៍មិត្ររកឃើញមុន
ខ្ញុំ។
ខ្ញុំថា បច្ឆា(កន្លែងដុតខ្មោច)Very Happy


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង 608289q08o3aylgm
View user profile

abc2

abc2
New Active
New Active
Toilet .

View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
@abc2 wrote:Toilet .
ចំជាអស្ចារ្យ អ្នកមានប្រាជ្ញា ដោះប្រស្នាត្រូវ។

សូមសសើរ គឺពិតជា

toilet មែន។

ខ្ញុំក៏សូមសំណុំពរប្រីយ៍មិត្រទាំងអស់ បើមានពាក្យបណ្តៅថ្មីៗប្លែកៗ

សូម

postចែកជូនបងប្អូនលេងកំសាន្តផង។

View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
ពាក្យបណ្តៅថ្មីៗមាន១ទៀតហើយ ខ្ញុំជាអ្នកសួរប្រីយ៍មិត្រអ្នកឆ្លើយ

កុំបង្អង់ឡើយឆ្លើយប្រាប់ផង។

ពាក្យបណ្តៅនោះគឺ-ដាក់ចំ-សំងំឈឹង-ដាក់ខុសឈរធ្មឹង-ដៃចាប់រុកចូល?

បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង​?បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង 56213បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង 317496948

View user profile

PheaKdeySnaeh

PheaKdeySnaeh
Webmaster
Webmaster
yap men peak prodov bos kiey kir chomleuy douch comedy bos pou kuy jerng ,
jerng mean ta kiey tei del know chomleuy nos lolz


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង 608289q08o3aylgm
View user profile http://www.srolanhkhmer.com/

PheaKdeySnaeh

PheaKdeySnaeh
Webmaster
Webmaster
tok oy abc2 chleuy prous kei poukae Razz


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង 608289q08o3aylgm
View user profile http://www.srolanhkhmer.com/

abc2

abc2
New Active
New Active
Kyom min puke teh bong srey. Keu vea koin joun , Prus nov pi khmeng tloib leng jeng.

View user profile

abc2

abc2
New Active
New Active
Min men kov  ei, min men so (key), min men tvea ... Ter jea Avey. .? Dak koot ang kuy?

View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
@abc2 wrote:Min men kov  ei, min men so (key), min men tvea ... Ter jea Avey. .? Dak koot ang kuy?
បើនិយាយពីដាក់គូទអង្គុយគឺមានច្រើនរាប់មិនអស់ទេ។

មានដូចជា ដាក់គូទលើបង្គន់ ដាក់គូទលើក្តា បើជារបស់

ដូចជាកែវដាក់គូទកែវលើតុ ដាក់គូទចាន ដាក់គូទពេងលើតុ

បើនិយាយពីសត្វវិញ -ឆ្មានឹងឆ្កែក៏វាដាក់គូទអង្គុយលើដីបានដែរ។

ខ្ញុំសូមឆ្លើយតែប៉ុណ្ណេះចុះ!បើមិនត្រូវទេប្រាប់ផង។ខ្ញុំនឹងខំរកម្តងទៀត។

មានអ្នកចូលលេងច្រើនខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់។ព្រោះយើងបានចែករំលែក

ចំណេះដឹងបន្តិចបន្តួចនេះចែកជូនប្រីយ៍មិត្រគ្រាន់កែអប់សុខ នៅពេល

ដែលមកពីធ្វើការអស់កម្លាំង។បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង 718724

View user profile

abc2

abc2
New Active
New Active
Very Happy Very Happy  Kyom min mean nay dak prosna teh Pu.  keu Kyom pjea yeam  chleay neng prosna robrs Pu . Kyom ot jes kor tha smarn tov hehe

View user profile

Back to top  Message [Page 1 of 12]

Go to page : 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Next

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum