គួរអោយឆ្ងល់  ។ 44939

You are not connected. Please login or register

 » ♥ ~ General ~ ♥ » General Discussion » គួរអោយឆ្ងល់ ។

គួរអោយឆ្ងល់ ។

Go down  Message [Page 1 of 1]

1គួរអោយឆ្ងល់  ។ Empty គួរអោយឆ្ងល់ ។ on 15th September 2013, 4:15 am

jakkrorphoup

jakkrorphoup
Senior Member
Senior Member
មានត្រី  មានមាន់ទា  សាច់គោ  សាច់ជ្រូក សព្វបែបយ៉ាង  ចុះហេតុអីបានជាជាតិមួយនោះនៅតែចង់ស៊ីសាច់ឆ្កែទៀត  ?។


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
អព្យាបច្ឆាំង  សុខាំងលោកេ   =   ការមិនបៀតបៀនគ្នា   ជាសេចក្ដីសុខក្នុងលោក ។
View user profile

2គួរអោយឆ្ងល់  ។ Empty Re: គួរអោយឆ្ងល់ ។ on 15th September 2013, 4:24 am

PheaKdeySnaeh

PheaKdeySnaeh
Webmaster
Webmaster
maybe vea chnganh somrab pourk kei , pon neng kor ot derng dae , yap men


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
គួរអោយឆ្ងល់  ។ 608289q08o3aylgm
View user profile http://www.srolanhkhmer.com/

3គួរអោយឆ្ងល់  ។ Empty Re: គួរអោយឆ្ងល់ ។ on 16th September 2013, 7:25 am

jakkrorphoup

jakkrorphoup
Senior Member
Senior Member
*PheaKdeySnaeh* wrote:maybe vea chnganh somrab pourk kei , pon neng kor ot derng dae , yap men
Oh ,plich kit oy chheung.dance


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
អព្យាបច្ឆាំង  សុខាំងលោកេ   =   ការមិនបៀតបៀនគ្នា   ជាសេចក្ដីសុខក្នុងលោក ។
View user profile

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum