បាត់  webmaster 44939

You are not connected. Please login or register

 » ♥ ~ General ~ ♥ » General Discussion » បាត់ webmaster

បាត់ webmaster

Go down  Message [Page 1 of 1]

1បាត់  webmaster Empty បាត់ webmaster on 2nd January 2013, 11:07 am

jakkrorphoup

jakkrorphoup
Senior Member
Senior Member
មានបងប្អូនណាដឹងថា Webmaster គាត់ទៅណាទេ​? ។ ខ្ញុំដូចជាបាត់គាត់យូរហើយ ។ បាត់  webmaster 67519 បាត់  webmaster 67519 បាត់  webmaster 67519


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
អព្យាបច្ឆាំង  សុខាំងលោកេ   =   ការមិនបៀតបៀនគ្នា   ជាសេចក្ដីសុខក្នុងលោក ។
View user profile

2បាត់  webmaster Empty Re: បាត់ webmaster on 2nd January 2013, 5:32 pm

PheaKdeySnaeh

PheaKdeySnaeh
Webmaster
Webmaster
Rovol tov som sil phoup
Happy New Year 2013
Wish you sok sok , happy happy , luy jreun jreun , sok pheap laor


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
បាត់  webmaster 608289q08o3aylgm
View user profile http://www.srolanhkhmer.com/

3បាត់  webmaster Empty Re: បាត់ webmaster on 2nd January 2013, 5:46 pm

lyrose

lyrose
New Active
New Active
I'm Rose. I prefer to learn Khmer.
who may help me translate these sentences into English, please!
1/ Sok sabai yang dae?
2/ Tov na batt heuy?
Thanks

View user profile

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum