ប្រពន្ធ 44939

You are not connected. Please login or register

 » ♥ ~ General ~ ♥ » General Discussion » ប្រពន្ធ

ប្រពន្ធ

Go down  Message [Page 1 of 1]

1ប្រពន្ធ Empty ប្រពន្ធ on 18th September 2012, 9:20 pm

jakkrorphoup

jakkrorphoup
Senior Member
Senior Member
១​​​​ យកប្រពន្ធស្អាត ងាយនឹងក្បត់ចឹត្រ ។
២ យកប្រពន្ធក្សត់ ចឹត្រអំណត់ស្រឡាញ់ប្ដី ។
៣ យកប្រពន្ធឆ្លាតវៃ សំដីលើក្បាលណាស់ ។
៤ យកប្រពន្ធឆ្នាស់ ច្បាស់ជាមានចឹត្រឈ្លានពាន ។
៥ យកប្រពន្ធអ្នកមាន ហ៊ានមើលងាយពូជប្ដី ។
៦ យកប្រពន្ធកាកី ចង្រៃសោកមួយជីវិត ។
៧ យកប្រពន្ធក្បត់ផិត ជីវិតទុក្ខសោករីងរៃ ។

Hmmmm,,kit tveu mech jess ?........lolzzz


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
អព្យាបច្ឆាំង  សុខាំងលោកេ   =   ការមិនបៀតបៀនគ្នា   ជាសេចក្ដីសុខក្នុងលោក ។
View user profile

2ប្រពន្ធ Empty Re: ប្រពន្ធ on 18th September 2012, 9:26 pm

KmengWat

KmengWat
LK VIP
LK VIP
Ber Pi Bak Peak Bach Yok Te Bong Pros .lolz


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
ប្រពន្ធ 862499tz159cosm5ប្រពន្ធ 909935t2qtku99z7ប្រពន្ធ 862499tz159cosm5
View user profile

3ប្រពន្ធ Empty Re: ប្រពន្ធ on 18th September 2012, 9:48 pm

PheaKdeySnaeh

PheaKdeySnaeh
Webmaster
Webmaster
គេសរសេរ ចិត្ត មិនមែន ចឹត្រ ទេ jakkrorphoup
មិនបាច់យកប្រពន្ធទេ នៅកំលោះរហូតទៅ


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
ប្រពន្ធ 608289q08o3aylgm
View user profile http://www.srolanhkhmer.com/

4ប្រពន្ធ Empty Re: ប្រពន្ធ on 20th September 2012, 10:57 am

Vanchealy

Vanchealy
New Active
New Active
jeng huey ban mouy ort mouy! jeng ban ke tha kmean avey laor krup dop te ! ket merl tov tortoul ey ban yok ning tov, ber tortoul ort ban bach yok ta mong .

View user profile

5ប្រពន្ធ Empty Re: ប្រពន្ធ on 20th September 2012, 9:42 pm

PheaKdeySnaeh

PheaKdeySnaeh
Webmaster
Webmaster
Ly bong oy mei dai 1 good
@Vanchealy wrote:jeng huey ban mouy ort mouy! jeng ban ke tha kmean avey laor krup dop te ! ket merl tov tortoul ey ban yok ning tov, ber tortoul ort ban bach yok ta mong .


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
ប្រពន្ធ 608289q08o3aylgm
View user profile http://www.srolanhkhmer.com/

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum