បណ្ដាំតាមខ្យល់ 44939

You are not connected. Please login or register

 » ♥ ~ General ~ ♥ » General Discussion » បណ្ដាំតាមខ្យល់

បណ្ដាំតាមខ្យល់

Go down  Message [Page 1 of 1]

1បណ្ដាំតាមខ្យល់ Empty បណ្ដាំតាមខ្យល់ on 23rd July 2012, 12:34 am

jakkrorphoup

jakkrorphoup
Senior Member
Senior Member
ឧិ វាយោអើយ បក់រំភើយតាមព្រៃព្រឹក្សារ ខ្ញុំសុំផ្ញើរពាក្យបណ្ដាំស្នែហារ ទៅដល់សង្សារដែលនៅឆ្ងាយ​។
ឧិ​ វាយោអើយ បក់បោយមកទាំងកណ្ដាលរាត្រី​​​​​​​ នឹកដល់ពៅដែលនាងនៅសែនឆ្ងាយ ឆោមឆាយសុំអូនមេត្តា ។


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
អព្យាបច្ឆាំង  សុខាំងលោកេ   =   ការមិនបៀតបៀនគ្នា   ជាសេចក្ដីសុខក្នុងលោក ។
View user profile

joli

avatar
LK VIP
LK VIP
kit jos ber kjol ot bork, peak pdae pdam bors jakkaphoup min nov jrous muk pteas? cute


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
Reung Snaeha Kou Songsa 2 Neak Jea Jom Reang 1 Bort Del Jreang Min Jes Thunh Troinh.
View user profile

Pholla10

Pholla10
Junior Member
Junior Member
you prab tha ke ott srolanh
mech ke arch jea songsa you ban tov
beur nirk pm ke tov na

View user profile

jakkrorphoup

jakkrorphoup
Senior Member
Senior Member
@Pholla10 wrote:you prab tha ke ott srolanh
mech ke arch jea songsa you ban tov
beur nirk pm ke tov na

kyom hav ke sangsa leng leng tov na ,pruos kort mean ey ey hoy..........Sad
បណ្ដាំតាមខ្យល់ 464791


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
អព្យាបច្ឆាំង  សុខាំងលោកេ   =   ការមិនបៀតបៀនគ្នា   ជាសេចក្ដីសុខក្នុងលោក ។
View user profile

PheaKdeySnaeh

PheaKdeySnaeh
Webmaster
Webmaster
@joli wrote: kit jos ber kjol ot bork, peak pdae pdam bors jakkaphoup min nov jrous muk pteas? cute
chbas jea jerng men heuy joli
kort rers jol pteas kort vinh lolz


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
បណ្ដាំតាមខ្យល់ 608289q08o3aylgm
View user profile http://www.srolanhkhmer.com/

joli

avatar
LK VIP
LK VIP
*PheaKdeySnaeh* wrote:
@joli wrote: kit jos ber kjol ot bork, peak pdae pdam bors jakkaphoup min nov jrous muk pteas? cute
chbas jea jerng men heuy joli
kort rers jol pteas kort vinh lolz
lol fin


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
Reung Snaeha Kou Songsa 2 Neak Jea Jom Reang 1 Bort Del Jreang Min Jes Thunh Troinh.
View user profile

jakkrorphoup

jakkrorphoup
Senior Member
Senior Member
*PheaKdeySnaeh* wrote:
@joli wrote: បណ្ដាំតាមខ្យល់ 464791 jos ber kjol ot bork, peak pdae pdam bors jakkaphoup min nov jrous muk pteas? បណ្ដាំតាមខ្យល់ 456023687
chbas jea jerng men heuy joli
kort rers jol pteas kort vinh lolz

ធ្វើម្ដេចហ្នឹងបានស្រី ឮសំដីបងវាចា រៀមបងខ្លោចផ្សារ ព្រោះតែស្នែហារលើស្រី ។ Embarassed បណ្ដាំតាមខ្យល់ 2518425876


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
អព្យាបច្ឆាំង  សុខាំងលោកេ   =   ការមិនបៀតបៀនគ្នា   ជាសេចក្ដីសុខក្នុងលោក ។
View user profile

8បណ្ដាំតាមខ្យល់ Empty Re: បណ្ដាំតាមខ្យល់ on 7th February 2014, 9:20 am

lovelykitty

lovelykitty
LK Member
LK Member
@jakkrorphoup wrote:ឧិ   វាយោអើយ   បក់រំភើយតាមព្រៃព្រឹក្សារ   ខ្ញុំសុំផ្ញើរពាក្យបណ្ដាំស្នែហារ   ទៅដល់សង្សារដែលនៅឆ្ងាយ​។
ឧិ​  វាយោអើយ  បក់បោយមកទាំងកណ្ដាលរាត្រី​​​​​​​   នឹកដល់ពៅដែលនាងនៅសែនឆ្ងាយ  ឆោមឆាយសុំអូនមេត្តា  ។
ព្រះពាយផាយផាត់កណ្តាលរាត្រី ធ្វើអោយរូបស្រីរែងរិតចំបែង ទ្រូងសែនទន្ទឹងចាំផ្លូវអ្នកថ្លៃ ដែលនៅឆ្ងាយក្រៃមិនដឹងថ្ងៃជួប។

ឳដួងចន្ទថ្លា រះឆ្ងាយម្ល៉េះណាកណ្តាលរាត្រី សូមអ្នកជួយនាំនូវពាក្យសំដី ថារូបស្រស់ស្រីចង់ជួបសារសង មិនដឹងជាប្រុសអ្នកគិតយ៉ាងណា? សូមជួយស្រដីប្រាប់ដល់រូបស្រីដែលរែងចំបែង។

View user profile

9បណ្ដាំតាមខ្យល់ Empty Re: បណ្ដាំតាមខ្យល់ on 7th February 2014, 9:32 am

lovelykitty

lovelykitty
LK Member
LK Member
@jakkrorphoup wrote:ឧិ   វាយោអើយ   បក់រំភើយតាមព្រៃព្រឹក្សារ   ខ្ញុំសុំផ្ញើរពាក្យបណ្ដាំស្នែហារ   ទៅដល់សង្សារដែលនៅឆ្ងាយ​។
ឧិ​  វាយោអើយ  បក់បោយមកទាំងកណ្ដាលរាត្រី​​​​​​​   នឹកដល់ពៅដែលនាងនៅសែនឆ្ងាយ  ឆោមឆាយសុំអូនមេត្តា  ។

View user profile

10បណ្ដាំតាមខ្យល់ Empty Re: បណ្ដាំតាមខ្យល់ on 28th April 2014, 9:12 am

Yaya Ly

Yaya Ly
LK VIP
LK VIP
យប់យន់សែនស្ងាត់ ខ្យល់បក់រសាត់ ត្រជាក់កាយា
លឺសូរសំលេង ចូលក្នុងសោតា តើជាអ្នកណា
សូមប្រាប់ខ្ញុំផង។​


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
One way! One love! One life!  love
View user profile

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum