សួស្ដី​ ឆ្នាំថ្មី! 44939

You are not connected. Please login or register

 » ♥ ~ General ~ ♥ » General Discussion » សួស្ដី​ ឆ្នាំថ្មី!

សួស្ដី​ ឆ្នាំថ្មី!

Go down  Message [Page 1 of 1]

1hotmeimai

1hotmeimai
Junior Member
Junior Member
សូមបងប្អូនប្រុសស្រី ជួបតែសេចក្តីសុខ...មានជ័យជំនះលើសត្រូវ គ្រប់ពេលវេលាគប្បីខានឡើយVery Happy

សុំទោស ខ្ញុំអត់ចេះជូនពរអោយបានក្បោះក្បាយនោះទេ តែពាក្យទាំងអស់នេះគឺចេញពីបេះដូងរបស់ខ្ញុំពិតៗសួស្ដី​ ឆ្នាំថ្មី! 873610


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
សួស្ដី​ ឆ្នាំថ្មី! 79710 ..."ជីវិតជាការតស៊ូ"សួស្ដី​ ឆ្នាំថ្មី! 79710
View user profile

Kimpirun

Kimpirun
LK VIP
LK VIP
Sathus sathus dol chorn naek taeng lai del barn kan nerng korup Puthesana oy barn chok cheay serey sour sdey krup peil veile taeng os che niron...

Sock Sabai che tei Bin Khmer Chol Chnam nis BongSrey???

Tver mhop ey yok tuv watt...???

View user profile

1hotmeimai

1hotmeimai
Junior Member
Junior Member
Ja, bong sok jea thoma da te. Bong ban twer ma hop tov wat te, twer tae nov ptes pun neng eng.


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
សួស្ដី​ ឆ្នាំថ្មី! 79710 ..."ជីវិតជាការតស៊ូ"សួស្ដី​ ឆ្នាំថ្មី! 79710
View user profile
Orkun bong srey
Happy Khmer New Year to bong srey and family too pka2


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R

love When I Miss You I Just Close My Eyes And I Am With You love
✿ღ❀Mitt La'or Komror Rok Ban Mitt Derichhan Rok Ban Doy Ngeay❀ღ✿
View user profile http://www.lovekhmer.com/h32-pheaksdeysnaeh

Kimpirun

Kimpirun
LK VIP
LK VIP
Sister,

Maen mhop nuv sol te...??? turk Pirun tuv chouy nham na...heheh

Sister jes rorm te...??? ber jes Pirun sorm rorm che mouy sister one bort. Ok!!!

សួស្ដី​ ឆ្នាំថ្មី! Dead nis Pirun rormសួស្ដី​ ឆ្នាំថ្មី! Dead សួស្ដី​ ឆ្នាំថ្មី! Kneu_dri nis Pirun nham beerសួស្ដី​ ឆ្នាំថ្មី! Kneu_dri@1hotmeimai wrote:Ja, bong sok jea thoma da te. Bong ban twer ma hop tov wat te, twer tae nov ptes pun neng eng.

View user profile

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum