ផ្កា រីក ក្នុង កែវ​ ភ្នែក  Pka Rik Knong Keo Pnaek   44939

You are not connected. Please login or register

 » ♥ ~ Music ~ @ ~ Karaoke ~ ♥ » Lyrics » ផ្កា រីក ក្នុង កែវ​ ភ្នែក Pka Rik Knong Keo Pnaek

ផ្កា រីក ក្នុង កែវ​ ភ្នែក Pka Rik Knong Keo Pnaek

Go down  Message [Page 1 of 1]

nimole

nimole
LK_Teams
LK_Teams
"ផ្កា រីក​ក្នុង កែវ​ ​ភ្នែក"

ដួងចន័្ទ​រះខ្គស់ ​ សម្រស់សោភា ទន្សាយកំព្រា រស់ផ្ទាល់នឹងដី លបលួចប្រឡែង នឹងពន្លឺថ្លៃ បំបាត់ទុក្ខភយ័ ដោយក្ដី​សុខុម ។

គេថាខ្លួនទាប​ កុំ​អោយប្រឹងតោង​ ដែខ្លីកុំ​ឈោង ស្រវាអោប​ភ្នំ​ តែគ្មាននយ័សោះ សំរាប់រូបខ្ញុំ ចិត្ត សេ្នហ៍ស្រី​មុំ ធំឪតពណ៌នា ។

អកព្រាត់បង្គង រស់រងទឹកភ្នែក ​ បេះដូងយំស្រែក ព្រោះលួចស្នេហា បង​ស្រឡាញ់អូន​ ស្មើនឹងសង្ខារ វណ្ណះសេ្នហា ឬស្យាអប្រីយ៍ ។

រូបអូនជាផ្កា រីកក្នុងកែវភ្នែក ពេលយំពេលសើច នឹកឃើញតែស្រី ​​​ ​បើមិនបានអូន​ បងព្រួយរីងរៃ
បងអង្វរថ្លៃ មេត្តាបងផង ។


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
I am , What I am !
View user profile

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum