ចំរៀងសំរាប់ថ្ងៃអាទិត្យ 44939

You are not connected. Please login or register

 » ♥ ~ Music ~ @ ~ Karaoke ~ ♥ » Lyrics » ចំរៀងសំរាប់ថ្ងៃអាទិត្យ

ចំរៀងសំរាប់ថ្ងៃអាទិត្យ

Go down  Message [Page 1 of 1]

chakkrorportra

chakkrorportra
Senior Member
Senior Member
ឧិ !វាយោអើយ

1- ឧិ!វាយោអើយ បក់រំភើយតាមព្រៃព្រឹក្សា
​​​​ ខ្ញុំសុំផ្ញើរពាក្យបណ្ដាំស្នែហារ ទៅដល់សង្សារដែលឃ្លាតឆ្ងាយ ។

2-ឧិ! ​វាយោអើយ ខ្ញុំសុំផ្ញើរទាំងក្ដីអាល័យ
ទៅដល់ស្រីដែលនាងនៅសែនឆ្ងាយ ឆោមឆាយសូមអូនមេត្តា ។

R-ធ្វើម្ដេចនឹងបានស្រី ឮសំដីបងវាចារ ថាបងខ្លោចផ្សារ ព្រោះតែស្នែហារ​លើស្រី។

3-ឧិ​! វាយោអើយ បក់បោយមក ទាំងកណ្ដាលរាត្រី​ សូមអ្នកជួយទៅពន្យល់ចិត្រស្រី ថាបងបេត្តីអូនជានិច្ជ ។ Good bye my love.

ចក្រពត្តិត្រា

View user profile

nimole

nimole
LK_Teams
LK_Teams
romantic song :P

kyom pakorb leung jorng jroos pnaek lolzzzz

but thank u 4 sharing !

View user profile

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum