តើសុភាសិតនេះ​មានន៏យយ៉ាងម៉េច ? 44939

You are not connected. Please login or register

 » ♥ ~ General ~ ♥ » Proverb » តើសុភាសិតនេះ​មានន៏យយ៉ាងម៉េច ?

តើសុភាសិតនេះ​មានន៏យយ៉ាងម៉េច ?

Go down  Message [Page 1 of 1]

chakkrorportra

chakkrorportra
Senior Member
Senior Member
ជឿពាក្យចាស់ស្រឡះដៃធេង ជឿពាក្យក្មេងរលីងក្បាលចាស់ ។

View user profile

PheaKdeySnaeh

PheaKdeySnaeh
Webmaster
Webmaster
ott derng
ponyol mork


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
តើសុភាសិតនេះ​មានន៏យយ៉ាងម៉េច ? 608289q08o3aylgm
View user profile http://www.srolanhkhmer.com/

nimole

nimole
LK_Teams
LK_Teams
mean ney tha ber jeu jass jass klass kir os kvol kvai
ber jeu kmeng klass klass ro leay ro lot ot sol som 3 sork kbal :P
trov ot ?


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
I am , What I am !
View user profile

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum